Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA w Tuchowie:

  • Prezes - Marian Gut,
  • Z-ca - Maria Tyrka,
  • Sekretarz - Grażyna Gut,
  • Skarbnik - Bogumiła Skultecka,
  • Członek - Józef Średniawa,
  • Członek - Krystyna Piktas,
  • Członek - Dorota Cich.

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący - Wacław Wójcik,
  • Z-ca - Teresa Ligęza,
  • Sekretarz - Grażyna Wiącek.

chwilowka