Spotkanie Wspólnoty „Nadzieja” na Wielkim Odpuście Tuchowskim

Osoby niepełnosprawne, seniorzy pielgrzymowali do tronu Matki Bożej Tuchowskiej w uroczystość wspomnienia Matki Bożej Tuchowskiej – 2 lipca. Sumie odpustowej przewodniczył JE. Ks. Bp. Andrzej Jeż. Na wstępie proboszcz Parafii NNMP w Tuchowie powitał licznie przybyłych pielgrzymów, podkreślając, że winniśmy Bogu dziękczynienie za ocalenie w ciężkim czasie pandemii. Hasło przewodnie każdego dnia odpustu brzmiało: „ Zgromadzeni z Matką Bożą Tuchowską na Eucharystii ”, a tego dnia: „ Przystąpię do ołtarza Bożego”. Ks. biskup w kazaniu podkreślał znaczenie Mszy św., że od nas samych zależy jej przeżywanie. Zwracał też uwagę wiernych na problem grzechu, który jest tragedią dla człowieka, a różnie jest interpretowany. Jako wierni – kontynuował, mamy wielki dar modlitwy Kościoła za nas. Jesteśmy otoczeni modlitwą za siebie nawzajem, ale też modli się za nas całe niebo. Kaznodzieja podkreślał, że należy naśladować Maryję, która była wzorem życia eucharystycznego. Po Mszy św. chorzy wielbili Jezusa w adoracji. Podczas tej uroczystej sumy nastąpiło błogosławieństwo złotej korony, kuli i krzyża, które będą umieszczone na wieży bazyliki. Chorzy umocnieni Eucharystią, pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem i zawierzeniem Najświętszemu Sercu Jezusa wrócili do swych domów.

Spotkanie pt. „Indiańskie ekspresje – wyjście z domu, poznanie indiańskiej sztuki” w Wiosce indiańskiej „ Fort Wapiti” w Zalasowej

Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” z rodzinami i wolontariuszami przebywali w Wiosce Indiańskiej, która funkcjonuje od kilku lat w Zalasowej. Miejsce to emanuje specyficznym klimatem indiańskiej kultury zaczerpniętej od plemienia Czarnych Stóp i Lakota z Ameryki Płd. dzięki p. Dariuszowi – przewodnikowi, pasjonacie kultury indiańskiej. Przewodnik w stroju indiańskim interesująco opowiadał o swej pasji od najmłodszych lat, o swej wyprawie do kraju Indian. Uczestnicy spotkania żywo interesowali się zagadnieniami dotyczącymi życia Indian, walki o przetrwanie, zdobywanie pożywienia itp. Z zainteresowanie oglądali malowane indiańskie namioty – tipi, które znajdują się na terenie wioski.

Spotkanie integracyjne w Ośrodku Rekreacji „Dolina Białej”

Radosne spotkanie odbywało się pod hasłem „ Radości szukajmy w sobie”. Czas pobytu w ośrodku wniósł w serca uczestników wiele pozytywnych wrażeń. Osoby niepełnosprawne zostały otoczone troskliwą opieką towarzyszących przyjaciół – wolontariuszy: kleryków WSD Redemptorystów i młodzieży szkolnej, studentów, oraz pani terapeutki. W myśl hasła tego spotkania przebywając znów razem mieliśmy dobrą okazję do docenienia obecnej chwili po czasie pandemicznych zakazów. Radość odkrywaliśmy w sobie i nią dzieliliśmy się nawzajem. Wspólne przebywanie w miłej, przyjacielskiej atmosferze, sprzyjało potrzebnym rozmowom i interesującym zajęciom.

Prośba

Stowarzyszenie „ Nadzieja” zwraca się z prośbą o wsparcie utworzonej zrzutki internetowej na budowę Domu „ Nadziei” dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za każdą ofiarowaną kwotę na ten ważny cel.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia „Nadzieja”.

prezes Marian Gut

Od października 2020 do maja 2021

Chętne osoby ze Stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyły w Mszy św. sprawowanej w bazylice w Tuchowie w każdą trzecią niedzielę miesiąca intencjach podopiecznych stowarzyszenia, ich rodzin i darczyńców.

Spotkania tradycyjne nie mogły się odbywać ze względu na obostrzenia sanitarne. Oczekiwaliśmy na czas, kiedy będzie można spotkać się w większym gronie. Obecnie część spraw można już realizować, przestrzegając zasad sanitarnych. Zarząd Stowarzyszenia czyni starania, by osoby niepełnosprawne w miarę możliwości mogły znów się spotykać. Realizowane są zaplanowane zadania bieżące i przyszłościowe związane z budową Domu „ Nadziei”.

Piękne dni wspólnej radości

W dniach 11 - 13 czerwca 2021 roku 50 osobowa grupa uczestników Stowarzyszenia „ Nadzieja” przebywała na wyjeździe integracyjnym w Piwnicznej Zdroju w Ośrodku Rekolekcyjno – Misyjnym realizując zadanie pt. „Piękne dni wspólnej radości”.

25 rocznicy święceń kapłańskich o. Adama Kośli

Na działce stowarzyszenia przy ul. Nadziei odbyło się wyjątkowe spotkanie z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich o. Adama Kośli – opiekuna duchowego wspólnoty.

Było to radosne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, z Ojcem Jubilatem i z sobą nawzajem już w szerszym gronie. Mszę św. sprawował o. Adam, który skierował do obecnych kazanie o Trójcy Świętej. Niezgłębiona ludzkim rozumem prawda jest objawiona przez Boga w Jezusie Chrystusie – tłumaczył o. Adam. Duch Święty obdarza nas Darami, jest naszym Pocieszycielem. W tym dniu obchodzone było wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, która obdarzała wszystkich uśmiechem, promując ewangelię uśmiechu. Kaznodzieja podkreślał jak wielkie znaczenie ma uśmiech, którym powinniśmy się nawzajem obdarzać. Ten prosty gest tak bardzo łączy człowieka z człowiekiem.

Dom NADZIEI dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie potrzebuje dla podopiecznych Domu „Nadziei”.

Dom zapewni osobom z niepełnosprawnościami godne warunki rozwoju i rehabilitacji.

Dom posiadał będzie świetlicę, salę do organizowania spotkań dla wszystkich członków stowarzyszenia, biuro bardzo potrzebne do prowadzenia działalności stowarzyszenia, pomieszczenia rehabilitacyjne, kaplicę i inne niezbędne pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Link do serwisu zrzutka.pl: rzuć groszem dla Nadzieji.

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda online z „Nadzieją” w Tuchowie

Dnia 6 maja 2021 r w Domu Zakonnym Redemptorystów w Tuchowie miało miejsce spotkanie online przedstawicieli Stowarzyszenia „ Nadzieja” z Panią Prezydentową.

Miłe spotkanie dotyczyło działalności Stowarzyszenia „ Nadzieja” pomagającego osobom niepełnosprawnym. Przedstawiciele stowarzyszenia dzielili się z Pierwszą Damą RP swymi osiągnięciami i planami przyszłościowymi dla dobra podopiecznych. Ze strony stowarzyszenia w spotkaniu udział wzięli: prezes, wice - prezes, sekretarz, oraz osoby duchowne reprezentujące Zgromadzenie Redemptorystów z inicjatywy, którego stowarzyszenie powstało.

Wielkanoc 2021

W imieniu Stowarzyszenia „Nadzieja” - prezes Marian Gut

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie osobom, które dokonały wpłat 1% w rozliczeniach podatkowych za 2019 rok. Zwraca się także z prośbą o tę pomoc w rozliczeniach za 2020 rok.

W Tuchowie


chwilowka