• alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Możesz przekazać nam 1% podatku?

  Przyszłościowymi planami Stowarzyszenia jest budowa ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego dla podopiecznych. Stowarzyszenie posiada na ten cel działkę ogrodzoną z potrzebnymi mediami. Jest projekt budynku i pozwolenie na budowę.

 • Stowarzyszenie „Nadzieja” w Tuchowie

  Stowarzyszenie „Nadzieja” skupia 48 osób podopiecznych ze schorzeniami: dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, zespół Vesta i innymi upośledzeniami intelektualnymi.

 • Jesteśmy wdzięczni za każdy gest dobroci

  Realizacja założeń statutowych może być możliwa dzięki otwartemu sercu Darczyńców, którzy rozumiejąc problemy osób niepełnosprawnych śpieszą z różnego rodzaju pomocą.

Spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem opiekuna duchowego wspólnoty w intencjach: stowarzyszenia, podopiecznych obchodzących imieniny w marcu, darczyńców i zmarłych rodziców, oraz opiekunów niektórych podopiecznych.

Wspólnota „Nadzieja” uczestniczyła w Mszy św. koncelebrowanej sprawowanej przez opiekuna duchowego w intencji wspólnoty i darczyńców, a także zmarłych członków wspólnoty. Uczestnicy zostali umocnieni modlitwą i Słowem Bożym o szczęściu: które jest prawdziwe, jeżeli pokładamy nadzieję w Bogu, w Jezusie Zmartwychwstałym. Dalsza część spotkania odbywała się w salach klasztornych w grupach: podopieczni zostali objęci opieką wolontariuszy, a rodzice w tym czasie wzięli udział w Walnym Zebraniu zatwierdzającym nowy statut stowarzyszenia, który został opracowany, w celu poszerzenia działalności.

Bal noworoczny w Szkole Podstawowej w Tuchowie 2019

Tradycyjny bal noworoczny dla podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja” miał miejsce dnia 9 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie. Na bal przybyły licznie osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami. Dyrektor szkoły mgr Józef Wzorek powitał przybyłych członków stowarzyszenia, zapraszając do miłej zabawy. W zorganizowanie spotkania zaangażowało się grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie szkoły. Muzyczną stronę zapewniał p. Rafał Chrząszcz. Salę przyozdobiono własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” w barwnych koronach, kapeluszach, radośnie spędzali czas tańcząc i bawiąc się w gronie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Dnia 26 stycznia 2019 r w Domu Kultury odbył się Charytatywny Koncert dla „ Nadziei”. Była to druga część tradycyjnego koncertu odbywającego się w Tuchowie już od 28 lat. Celem organizowanych koncertów jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze stowarzyszenia „ Nadzieja”. Znane styczniowe wydarzenie charytatywne łączy wiele dobrych serc pragnących nieść pomoc, a tym samym dać nadzieję osobom, które jej potrzebują.

Charytatywny Koncert dla „Nadziei” 2019

Tradycyjny Koncert dla „ Nadziei ” rozpoczął się dnia 20 stycznia 2019 roku w Domu Kultury. Atmosfera tego niedzielnego, zimowego wieczoru, była niezwykle ciepła, emanująca miłością i wielką nadzieją. W tym to dniu wystąpiła Orkiestra Dęta OSP z Żurowej pod dyrekcją kapelmistrza Michała Króla. Artyści: muzycy, soliści, konferansjerzy słowem, muzyką, śpiewem nastrojowych kolęd i pastorałek, wnosili wiele dobra i radości udzielającej się licznie przybyłej widowni. Znów popłynęła „rzeka” dobroci, otwarły się serca darczyńców pragnących wspomóc Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w dziele budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego. Płynęło wiele optymistycznych słów nadziei od pani burmistrz, wiceburmistrza, dyrektora Domu Kultury w Tuchowie. Podczas koncertu prowadzona była aukcja podarowanych prac artystycznych i miodu.

W Tuchowie


chwilowka