• alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Możesz przekazać nam 1% podatku?

  Przyszłościowymi planami Stowarzyszenia jest budowa ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego dla podopiecznych. Stowarzyszenie posiada na ten cel działkę ogrodzoną z potrzebnymi mediami. Jest projekt budynku i pozwolenie na budowę.

 • Stowarzyszenie „Nadzieja” w Tuchowie

  Stowarzyszenie „Nadzieja” skupia 48 osób podopiecznych ze schorzeniami: dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, zespół Vesta i innymi upośledzeniami intelektualnymi.

 • Jesteśmy wdzięczni za każdy gest dobroci

  Realizacja założeń statutowych może być możliwa dzięki otwartemu sercu Darczyńców, którzy rozumiejąc problemy osób niepełnosprawnych śpieszą z różnego rodzaju pomocą.

W dniach 19 stycznia i 20 stycznia 2019 roku w Domu Kultury w Tuchowie odbędzie się Charytatywny Koncert dla "Nadziei".

Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy oraz aukcje na rzecz Stowarzyszenia NADZIEJA.

Koncert Charytatywny 2019

Stowarzyszenie „Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie Darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych organizowanych w szkołach na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus dla podopiecznych stowarzyszenia.

Mamy nadzieję w Stowarzyszeniu „ Nadzieja”, że dzięki otwartemu Sercu Darczyńców, dzięki dotacjom z źródeł państwowych ten ważny cel będzie w Tuchowie mógł być zrealizowany.

Z akcji charytatywnych organizowanych w szkołach otrzymaliśmy 11.265,22 zł.

12 stycznia 2019 roku Stowarzyszenie „ Nadzieja” z Tuchowa przybyło na zaproszenie Dyrekcji do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Tuchowskich. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców sprawowaną przez proboszcza Parafii Chrystusa Króla w Siedliskach. Ksiądz Proboszcz skierował do uczestników homilię, w której podkreślał jak wielką miłością darzy nas Bóg przyjmując postać Dzieciątka, które przychodzi niosąc pokój , miłość i nadzieję, które przychodzi także przez oddane serca wielu osób, do tych, którzy potrzebują pomocy. Liturgię ubogacali wokalno – muzycznie uczniowie i absolwenci szkoły.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie składam serdeczne podziękowanie za okazane Wielkie Serce podczas Drugiego Balu Charytatywnego na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Tuchowie.

Stowarzyszenie uzyskało na ten ważny cel kwotę 49.500 złotych. Środki zostały przelane na konto inwestycyjne stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy Ofiarodawcom za wielki gest dobroci.

Prezes Stowarzyszenia Nadzieja – Marian Gut

Składamy serdeczne podziękowanie Osobom organizującym i współorganizującym w szkołach dobroczynne świąteczne akcje charytatywne na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo - Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus dla podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja”.

Dziękujemy za poświęcony czas, zdolności i wielkie zaangażowanie. Wdzięczność kierujemy w stronę Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Uczniów Szkół w: Tuchowie, Piotrkowicach, Łowczowie, Siedliskach i Burzynie. Dziękujemy Nieformalnej Grupie Dorosłych Wolontariuszy za zaangażowanie.

Wszystkim Darczyńcom wspomagającym to dzieło z serca dziękujemy.

Życzymy radości płynącej od Dzieciątka Jezus i wszelkiej pomyślności w 2019.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” – prezes Marian Gut

W Tuchowie


chwilowka