• alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Możesz przekazać nam 1% podatku?

  Przyszłościowymi planami Stowarzyszenia jest budowa ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego dla podopiecznych. Stowarzyszenie posiada na ten cel działkę ogrodzoną z potrzebnymi mediami. Jest projekt budynku i pozwolenie na budowę.

 • Stowarzyszenie „Nadzieja” w Tuchowie

  Stowarzyszenie „Nadzieja” skupia 48 osób podopiecznych ze schorzeniami: dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, zespół Vesta i innymi upośledzeniami intelektualnymi.

 • Jesteśmy wdzięczni za każdy gest dobroci

  Realizacja założeń statutowych może być możliwa dzięki otwartemu sercu Darczyńców, którzy rozumiejąc problemy osób niepełnosprawnych śpieszą z różnego rodzaju pomocą.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie w 2020 roku w czasie przed pandemią koronawirusa i okresach możliwych z zastosowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych organizowało:

Na działkę Stowarzyszenia „ Nadzieja” przybyli zaproszeni goście: uczestnicy WTZ w Karwodrzy ze swymi terapeutkami. Integracyjne spotkanie przebiegało w miłej radosnej atmosferze. Były zajęcia ruchowe przy muzyce na świeżym powietrzu i wspólny poczęstunek. Uczestnikom radośnie upływał czas przy sprzyjającej pogodzie na zewnątrz i w sercach każdego. Pozostały miłe wspomnienia i chęć ponownych spotkań.

Celem spotkania była wspólna integracja połączona z terapią zajęciową na temat różnego rodzaju uzależnień, aktualnych w dzisiejszym świecie. Spotkanie pt. „ Słońce twej miłości niech ogrzeje brata” odbywało się w miłej i serdecznej atmosferze przy ciepłej jesiennej pogodzie. Terapeutka prowadząca spotkanie zapoznała uczestników z zagrożeniami wynikającymi z problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów, internetu, telefonu komórkowego, hazardu, gier komputerowych, przemocy itp. Terapeutka ukazała też problem depresji związanej z pandemią koronawirusa. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie można szukać pomocy w przypadku zaistniałych problemów, otrzymali też materiały informacyjne, ulotki. Terapeutka poinformowała, że GKRPA w Tuchowie wspiera, wspomaga i działa na rzecz przemocy w rodzinie i rozwiązuje wiele problemów omawianych na obecnym spotkaniu. Sprawy te rozwiązują też inne placówki w Tuchowie i Tarnowie.

Grupa podopiecznych ze Stowarzyszenia „ Nadzieja” przebywała na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w malowniczym zakątku Polski na Pojezierzu Łęczycko – Włodawskim w Okunince nad jez. Białym. Był to dla uczestników oczekiwany czas rehabilitacji fizycznej, a także dobrego odpoczynku przy pięknej słonecznej pogodzie. Sosnowy las, rozległe o bardzo czystej wodzie jezioro, to czynniki, które wpływały pozytywnie na każdego.

Delegacja Stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyła w uroczystości Ślubów Wieczystych Braci Kleryków. Doniosłe wydarzenie miało miejsce w bazylice w Tuchowie, na dziedzińcu sanktuaryjnym. Wśród grupy kleryków śluby składali dwaj Bracia klerycy: br. Marcin i br. Grzegorz – wolontariusze duchowni współpracujący ze Stowarzyszeniem „ Nadzieja”. Obejmując Ich modlitwą, życzymy błogosławieństwa Bożego na dalszej drodze do kapłaństwa.

Członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” spotkali się na działce przy ul. Nadziei. Dominowała radość z możliwości wspólnego przebywania dzielenia się wspomnieniami z tegorocznych spotkań w wielu miejscach. Podopieczni mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez panią terapeutkę, a rodzice w tym czasie mogli porozmawiać na temat działalności stowarzyszenia. Spotkanie zakończono przy ognisku z pieczeniem kiełbasek.

Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” z rodzinami i wolontariuszami przebywali w Wiosce Indiańskiej, która funkcjonuje od kilku lat w Zalasowej. Miejsce to emanuje specyficznym klimatem indiańskiej kultury zaczerpniętej od plemienia Czarnych Stóp i Lakota z Ameryki Płd. dzięki p. Dariuszowi – przewodnikowi, pasjonacie kultury indiańskiej. Przewodnik w stroju indiańskim interesująco opowiadał o swej pasji od najmłodszych lat, o swej wyprawie do kraju Indian. Uczestnicy spotkania żywo interesowali się zagadnieniami dotyczącymi życia Indian, walki o przetrwanie, zdobywanie pożywienia itp. Z zainteresowanie oglądali malowane indiańskie namioty – tipi, które znajdują się na terenie wioski.

Osoby niepełnosprawne, seniorzy pielgrzymowali do tronu Matki Bożej Tuchowskiej w uroczystość wspomnienia Matki Bożej Tuchowskiej – 2 lipca. Sumie odpustowej przewodniczył JE. Ks. Bp. Andrzej Jeż. Na wstępie proboszcz Parafii NNMP w Tuchowie powitał licznie przybyłych pielgrzymów, podkreślając, że winniśmy Bogu dziękczynienie za ocalenie w ciężkim czasie pandemii. Hasło przewodnie każdego dnia odpustu brzmiało: „ Zgromadzeni z Matką Bożą Tuchowską na Eucharystii ”, a tego dnia: „ Przystąpię do ołtarza Bożego”. Ks. biskup w kazaniu podkreślał znaczenie Mszy św., że od nas samych zależy jej przeżywanie. Zwracał też uwagę wiernych na problem grzechu, który jest tragedią dla człowieka, a różnie jest interpretowany. Jako wierni – kontynuował, mamy wielki dar modlitwy Kościoła za nas. Jesteśmy otoczeni modlitwą za siebie nawzajem, ale też modli się za nas całe niebo. Kaznodzieja podkreślał, że należy naśladować Maryję, która była wzorem życia eucharystycznego. Po Mszy św. chorzy wielbili Jezusa w adoracji. Podczas tej uroczystej sumy nastąpiło błogosławieństwo złotej korony, kuli i krzyża, które będą umieszczone na wieży bazyliki. Chorzy umocnieni Eucharystią, pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem i zawierzeniem Najświętszemu Sercu Jezusa wrócili do swych domów.

Radosne spotkanie odbywało się pod hasłem „ Radości szukajmy w sobie”. Czas pobytu w ośrodku wniósł w serca uczestników wiele pozytywnych wrażeń. Osoby niepełnosprawne zostały otoczone troskliwą opieką towarzyszących przyjaciół – wolontariuszy: kleryków WSD Redemptorystów i młodzieży szkolnej, studentów, oraz pani terapeutki. W myśl hasła tego spotkania przebywając znów razem mieliśmy dobrą okazję do docenienia obecnej chwili po czasie pandemicznych zakazów. Radość odkrywaliśmy w sobie i nią dzieliliśmy się nawzajem. Wspólne przebywanie w miłej, przyjacielskiej atmosferze, sprzyjało potrzebnym rozmowom i interesującym zajęciom.

Dnia 6 maja 2021 r w Domu Zakonnym Redemptorystów w Tuchowie miało miejsce spotkanie online przedstawicieli Stowarzyszenia „ Nadzieja” z Panią Prezydentową.

Miłe spotkanie dotyczyło działalności Stowarzyszenia „ Nadzieja” pomagającego osobom niepełnosprawnym. Przedstawiciele stowarzyszenia dzielili się z Pierwszą Damą RP swymi osiągnięciami i planami przyszłościowymi dla dobra podopiecznych. Ze strony stowarzyszenia w spotkaniu udział wzięli: prezes, wice - prezes, sekretarz, oraz osoby duchowne reprezentujące Zgromadzenie Redemptorystów z inicjatywy, którego stowarzyszenie powstało.

W dniach 11 - 13 czerwca 2021 roku 50 osobowa grupa uczestników Stowarzyszenia „ Nadzieja” przebywała na wyjeździe integracyjnym w Piwnicznej Zdroju w Ośrodku Rekolekcyjno – Misyjnym realizując zadanie pt. „Piękne dni wspólnej radości”.

W Tuchowie


chwilowka