„Nadzieja” dziękuje

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” podsumowując rok 2020 składa serdeczne podziękowanie Darczyńcom za wszelkie dobro uczynione w minionym roku.

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej i przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Jak wszyscy wiemy przyszło nam żyć w trudnym czasie pandemii, co ograniczyło plany każdemu z nas, ograniczyło także sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia „ Nadzieja”. Niemożliwość zorganizowania większych spotkań, wszelkie obawy dotyczące tajemniczej choroby, nawet życia miały ujemny wpływ także na członków stowarzyszenia. Nadal stan ten trwa, życie niesie różne scenariusze, ale trzeba iść dalej, trzeba optymizmu i nadziei.

Dom

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie od samego początku założenia ( 1992 r ) czyni starania o swój DOM.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Zgromadzenia Redemptorystów i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Spotkania i zebrania odbywają się w pomieszczeniach parafialnych Domu Zakonnego Redemptorystów. Członkowie Zarządu czynili starania o lokal w Tuchowie. Oferowane lokale wymagały dużych nakładów finansowych, kosztownej adaptacji spełniającej wymogi dla osób niepełnosprawnych. Zdecydowano więc, że najkorzystniej będzie wybudować DOM spełniający te zadania. I tak po kolei załatwiano sprawy w tym kierunku. Działkę 25 arową pod budowę ofiarował mieszkaniec Tuchowa – piękne miejsce widokowe, na górze, jednak Walne Zgromadzenie zdecydowało o jej sprzedaży, gdyż teren dla osób niepełnosprawnych byłby lepszy na płaskim terenie. Działka jest obecnie do sprzedania. Stowarzyszenie nabyło działkę 22 arową w terenie równinnym. W 2017 roku stowarzyszenie dokupiło 15 arów działki i jest już 37 arów. Działka pod budowę znajduje się przy ul. Nadziei w Tuchowie, na niej obecnie usytuowany jest domek letniskowy, gdzie odbywają się spotkania i zajęcia świetlicowe latem. Działka spełnia zadania rekreacyjne: ogniska i spotkania integracyjne.

Stowarzyszenie wciąż gromadziło i gromadzi środki na budowę oraz załatwiło potrzebne dokumenty. Są media, jest plan budowy, kosztorys, pozwolenie na budowę. Planowany ośrodek opiekuńczo – mieszkalny zapewniałby opiekę stacjonarną z rehabilitacją osobom niepełnosprawnym pozbawionym rodziców, lub gdy rodzice nie będą w stanie sprawować opieki nad swymi dorosłymi dziećmi ze względu na podeszły wiek i chorobę. Stowarzyszenie liczy obecnie 47 podopiecznych. Część osób obecnie uczestniczy w zajęciach w ośrodkach dziennych, ale duża część ze względu na głębokie upośledzenie jest zdana na pomoc jedynie rodziców w swych domach, na ich dyspozycyjność 24 godziny na dobę. Często jest to ponad wszelkie siły.

Mamy wciąż nadzieję w naszej „ Nadziei”, że uda się to przedsięwzięcie zrealizować. Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc na ten ważny cel. Społeczeństwo Tuchowa, okolic bliższych i dalszych dostrzega potrzeby osób niepełnosprawnych i ofiarnie udziela pomocy. W Tuchowie odbywają się różne akcje charytatywne wspomagające „ Nadzieję”: tradycyjne Koncerty Kolęd dla „ Nadziei”, Tuchowska Majówka dla Matki, Bale charytatywne, kiermasze w szkołach, loterie. Funkcjonujący ośrodek w Tuchowie zapewniałby też pracę wielu osobom.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia dzieła budowy ośrodka.

Stowarzyszenie prowadzą społecznie rodzice osób niepełnosprawnych, sprawując jednocześnie nad nimi opiekę, co wiąże się z dużym obciążeniem, dlatego ważna i cenna jest pomoc Przyjaciół. Z taką pomocą spotkaliśmy się w sprawach związanych z organizacją balów i różnych akcji charytatywnych. Bardzo dziękujemy Osobom, które zaangażowały się ofiarnie w te akcje i nadal to czynią.

Najbliższy Trzeci Bal charytatywny odbędzie się 8 lutego 2020 roku w Domu Weselnym „ Słoneczne Wzgórze” w Rzepienniku Biskupim. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w balu, a tym samym wsparcia budowy ośrodka. Istnieje jeszcze jedna możliwość dokupienia 11 arów działki. Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest teren wokół tego rodzaju budynku i tę sprawę też przedstawiamy Państwu z prośbą o pomoc.

Można powiedzieć, że wciąż trwają prace budowlane niewidoczne, takie „ pod ziemią” ale one są. Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o dotacje, jednak własny wkład jest tu konieczny. Nie tracimy jednak nadziei, że uda się to przedsięwzięcie zrealizować.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wspieranie budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus w Tuchowie. Prosimy o zainteresowanie ta sprawą swych Przyjaciół.

Wpłaty można kierować na konto inwestycyjne:
BS w Bieczu
Nr 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001

lub PKO BP 1o/ Tuchów
Nr 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235 – z dopiskiem: na budowę ośrodka

Dziękujemy za wszelką pomoc!