Walne Zebranie dotyczące sprawozdania finansowego za 2012 rok

włącz .

Wspólnota „Nadzieja” spotkała się jak w każdym miesiącu na Mszy św. Przed Liturgią został odczytany tekst z Katechizmu Kościoła katolickiego nt. wiary w Jedynego Boga. Mszę św. koncelebrowaną sprawował opiekun duchowy wspólnoty o. Łukasz Wójcik. Kazanie do wiernych skierował proboszcz o. Bogusław Augustowski.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja” - luty 2013

włącz .

Wspólnotową Mszą św. rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Przed Mszą św. wysłuchaliśmy tekstu z Katechizmu Kościoła katolickiego - „Człowiek odpowiada Bogu”. Tekst ukazywał, że Bóg przemawia do ludzi jak do przyjaciół, a odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara, przez którą człowiek poddaje Bogu swój rozum i wolę, czyli wg. Pisma świętego człowiek odpowiada Bogu „posłuszeństwem wiary”.

Mszy św. sprawowana w intencji chorych z okazji XXI Światowego Dnia Chorego

włącz .

Chętni podopieczni wraz z rodzicami uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w intencji chorych z okazji XXI Światowego Dnia Chorego, który przypada w dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes. Licznie zgromadzeni chorzy wraz z opiekunami przed Mszą św. modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia.

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Zespole Szkół w Tuchowie

włącz .

Stowarzyszenie „Nadzieja” gościło w Zespole Szkół w Tuchowie na zaproszenie dyrekcji szkoły. W tradycyjną zabawę noworoczną zaangażowali się uczniowie wraz z wychowawcami. Podopieczni stowarzyszenia wesoło bawili się przy akompaniamencie zaproszonego zespołu muzycznego.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja" - styczeń 2013

włącz .

Spotkanie „Nadziei” rozpoczęło się Mszą św., a przed rozpoczęciem rozważaniem treści z Katechizmu Kościoła Katolickiego o pismach, które są zaliczane do zbioru Ksiąg świętych - o kanonie Pisma świętego, który składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg nowego Testamentu.

Bal Noworoczny Stowarzyszenia „Nadzieja”

włącz .

Stowarzyszenie „Nadzieja” uczestniczyło w balu noworocznym na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół w Siedliskach. Spotkanie rozpoczęło się w kościele parafialnym w Siedliskach. Mszę św. koncelebrowaną sprawował i kazanie wygłosił proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla ks. Jan Wieciech. Kaznodzieja przypomniał, że przez chrzest zostaliśmy włączeni do Kościoła katolickiego, że wzrastamy w wierze, że w życiu zmagamy się z chorobami, problemami, niepełnosprawnością, ale Jezus nas prowadzi do nieba, gdzie nie będzie już chorób, zmartwień. Ksiądz proboszcz zwrócił uwagę, jak wielkim darem jest, że Stowarzyszenie „Nadzieja” jest otoczone duchową pomocą zgromadzenia redemptorystów. Życzył wszystkim członkom stowarzyszenia radości i błogosławieństwa Bożego w nowym roku, który rozpoczęliśmy. Oprawę liturgii uświetniła Orkiestra Parafialna pod dyrekcją pana Bogdana Stefana.

Bożonarodzeniowy koncert charytatywny dla „Nadziei”

włącz .

W sali widowiskowej Domu Kultury odbywały się tradycyjne bożonarodzeniowe koncerty charytatywne dla „Nadziei”. W pierwszym dniu wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola w Tuchowie, które przedstawiły program pt. „Z tańcem po kolędzie ”. W tym też dniu występ pt. „Jasełka w Starym Przechwałkowie” zaprezentowały uczniowie Zespołu Szkół w Tuchowie. Dziękujemy małym dzieciom, które wdzięcznie tańczyły w pięknych przebraniach. Uczniom Zespołu Szkół w Tuchowie dziękujemy za jasełka z nutą refleksji. Paniom wychowawczyniom przedszkola, nauczycielkom i siostrze z Zespołu Szkół w Tuchowie jesteśmy wdzięczni za trud przygotowania swych podopiecznych i uwrażliwiania ich na potrzeby niepełnosprawnych osób.

W Tuchowie


chwilowka