Loading...

Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe za rok 2015

21 Luty 2015

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Kazanie o Przemienieniu Pańskim do licznie zgromadzonych wiernych skierował opiekun grupy o. Łukasz Wójcik. Klerycy WSD przedstawili scenkę, by temat był zrozumiany przez podopiecznych. Umocnieni duchowo udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie wolontariusze przygotowali zajęcia dla dzieci. Rodzice w tym dniu mogli odbyć Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe za rok 2015.

Sprawozdanie merytoryczne (skrót)

W roku 2015 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” otrzymało dochody i dotacje w kwocie 62.856,82 zł Na tę kwotę złożyły się :

 • składki statutowe w kwocie 1.800,00 zł
 • darowizny w kwocie 2.965,00 zł
 • 1 % podatku OPP w kwocie 22.103,90 zł
 • akcje charytatywne w kwocie 7.927,04 zł
 • dotacja w kwocie 27.065,88 zł
 • loterie w kwocie 995,00 zł

Dodatkowo na przychód złożyły się odsetki na rachunku bieżącym i z lokaty w kwocie 2.171,22 zł

W roku 2013 Stowarzyszenie poniosło koszty:

 • statutowe w kwocie 61.737,80 zł
 • administracyjne w kwocie 14.699,00 zł

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Członkowie Zarządu pracują społecznie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 stowarzyszenie dysponowało kwotą 119.644,09 zł, środki w drodze 725,00 zł i w kasie 16,71zł
Razem: 120.385,80 zł

W 2015 r stowarzyszenie organizowało:

 • spotkania zwyczajne i okazjonalne – w tym zajęcia manualne, wokalno – instrumentalne, sprawnościowe, gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, taniec, poczęstunek, ogniska, spotkanie opłatkowe i z okazji św. Mikołaja, oraz spotkania z gośćmi,
 • uczestniczyło w spotkaniach integracyjnych w trzech szkołach,
 • spotkania comiesięczne z Mszą św. i katechezą – podopieczni i ich rodzice, oraz wolontariusze objęci są pomocą duchową przez zgromadzenie redemptorystów,
 • spotkania w pomieszczeniach Klasztoru OO. Redemptorystów i w domku letniskowym na działce należącej do stowarzyszenia,
 • wycieczki do teatru i kina,
 • uczestniczyło w piknikach organizowanych przez DPJ i Krąg Rodzin,
 • 2 dniowy wyjazd w Bieszczady do Myczkowców,
 • 2 tygodniowy wyjazd grupowy na turnus rehabilitacyjny do Sarbinowa Morskiego,
 • realizowało projekt Pt. „ Tatrzańskie impresje ” w ramach konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Podopieczni z opiekunami uczestniczyli w 5 dniowym pobycie w Zakopanem, korzystając z licznych atrakcji,
 • udział w zebraniach i szkoleniach w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym,
 • współpracowało z organizacjami pozarządowymi,
 • udzielało podopiecznym dofinansowania celów rehabilitacyjno – leczniczych,
 • w roku 2015 przeprowadzono 11 zebrań: 6 zebrań Zarządu, 1 Zgromadzenie Walne, 4 zebrania członków stowarzyszenia,
 • prowadzono protokoły z zebrań,
 • wydano nowe kalendarzyki i foldery,
 • prowadzono stronę internetową,
 • prowadzono kronikę,
 • udostępniano członkom stowarzyszenia literaturę fachową,
 • podopieczni pod kierunkiem wolontariuszy wykonywali kartki świąteczne dla przyjaciół,
 • organizowało i współorganizowało akcje charytatywne wspierające działalność stowarzyszenia,
 • uczestniczyło w reklamach promujących 1% podatku OPP,
 • stowarzyszenie załatwia sprawy dotyczące planowanej budowy ośrodka opiekuńczo - rehabilitacyjnego.

Z wdzięcznością informujemy, że 431 osób wsparło działalność Stowarzyszenia „ Nadzieja” na kwotę 22.103.90 zł przekazując 1% swego podatku dochodowego w rozliczeniach za 2014 rok. Wpłat dokonano w Urzędach Skarbowych: w Tarnowie, Gorlicach, Zakopanem, Limanowej, Wągrowcu, Krakowie, Hajnówce, Chodzieży, Myślenicach, Pszczynie, Bytomiu, Zabrzu, Dębicy, Rzeszowie i Kielcach.

Serdecznie dziękujemy!

Drodzy Darczyńcy, Przyjaciele, Sympatycy
Z okazji Świąt Wielkanocnych
Zdrowia, pogody ducha,
bliskości Chrystusa Zmartwychwstałego
życzy
w imieniu podopiecznych, ich rodziców i wolontariuszy
prezes – Marian Gut

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Przelew tradycyjny

 • Bank: PKO BP oddział Tuchów
 • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
 • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
 • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
 • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

 • Bank: BS w Bieczu
 • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
 • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.

Podaruj nam 1%