Loading...

Walne Zebranie

18 Luty 2018

Spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez opiekuna duchowego o. Adama Koślę w intencji podopiecznych i ich rodziców, wolontariuszy i darczyńców. Kazanie do wiernych wygłosił o. Antoni Karaś były opiekun duchowy „ Nadziei”, który w kontekście okresu wielkopostnego zwrócił uwagę wiernych na cierpienie Jezusa. Przytoczył też problem cierpienia rodziców wiążący się z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, a także sposoby niesienia pomocy tym osobom przez dobre uczynki i modlitwę.

Osoby niepełnosprawne miały możliwość spotkania się z wolontariuszami, którzy jak w każdym miesiącu przygotowali dla nich atrakcyjne zajęcia, poprzedzone katechezą przygotowaną przez kleryków WSD Redemptorystów na temat udzielania sobie nawzajem pomocy.

Rodzice mogli w tym czasie uczestniczyć w Walnym Zebraniu zatwierdzającym bilans za 2017 rok.

{gallery}gallery/walne-zebranie-18-02-2018{/gallery}

Zarząd stowarzyszenia podaje skrót sprawozdania merytorycznego

W 2017 roku Stowarzyszenie „ Nadzieja” organizowało:

 • spotkania zwyczajne i okazjonalne – w tym zajęcia manualne, wokalne, sprawnościowe, gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, taniec, poczęstunek, ogniska, spotkanie opłatkowe i z okazji św. Mikołaja, oraz spotkania z darczyńcami, terapeutami,
 • spotkania comiesięczne z Mszą św. i katechezą, podopieczni i ich rodzice objęci są pomocą duchową przez zgromadzenie redemptorystów,
 • wycieczki do teatru i kina,
 • uczestniczyło w noworocznych spotkaniach zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Tuchowie i w Siedliskach,
 • uczestniczyło w Pikniku Międzypokoleniowym zorganizowanym przez DPJ w Tuchowie,
 • uczestniczyło w Sanktuaryjnym Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Krąg Rodzin,
 • zorganizowało trzydniowy wyjazd integracyjny do Bartkowej nad jez. Rożnowskie,
 • współpracowało ze Stowarzyszeniem „ Przyjaźń” z Karwodrzy – grupa podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja” uczęszcza na zajęcia ŚDS i Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • zorganizowało wyjazd na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Darłówka nad morze,
 • Realizowało projekt pt. „ W stronę Tatr ”- VII edycję w ramach konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Podopieczni z opiekunami uczestniczyli w 7 – dniowym pobycie w Zakopanem, korzystając z licznych atrakcji. Program obejmował warsztaty rękodzieła, kąpiel w basenach termalnych, zajęcia z psychologiem i pedagogiem specjalnym, wycieczki krajoznawcze, wieczorki taneczne, film, teatr lalek.
 • członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniach, zebraniach organizowanych dla organizacji pozarządowych , oraz spotkaniach zwyczajnych i okazjonalnych w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym,
 • członkowie Zarządu uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych dla organizacji pozarządowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Tuchów z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
 • udzielało podopiecznym dofinansowania celów rehabilitacyjnych i leczniczych,
 • w roku 2017 przeprowadzono 11 zebrań: 6 zebrań Zarządu, 2 Zebrania Walne i 3 zebrania członków stowarzyszenia,
 • prowadzono protokoły z zebrań,
 • wydano nowe kalendarzyki i foldery,
 • prowadzono na bieżąco stronę internetową,
 • prowadzono kronikę z działalności stowarzyszenia,
 • zamieszczano artykuły w prasie lokalnej o działalności stowarzyszenia,
 • udzielano wywiadów w radiu i prasie,
 • podopieczni pod kierunkiem wolontariuszy wykonywali kartki świąteczne dla przyjaciół,
 • stowarzyszenie planuje budowę Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego dla podopiecznych,
 • stowarzyszenie zorganizowało Pierwszy Bal Charytatywny na rzecz budowy ośrodka,
 • stowarzyszenie dokupiło działkę powiększając teren budowy o 15 a. Obecnie działka pod budowę jest o pow. 37 arów.
 • współorganizowało akcje charytatywne wspierające działalność stowarzyszenia,
 • uczestniczyło w Koncercie Kolęd dla „ Nadziei” i „ Majówce Tuchowskiej dla Matki”,
 • stowarzyszenie brało udział w reklamie promującej 1 % podatku OPP.

Stowarzyszenie w roku 2017 dysponowało dochodami i dotacjami w kwocie 160.627,39 zł.

Na tę kwotę złożyły się: składki statutowe, darowizny, 1% podatku OPP, akcje charytatywne, dotacje ( z PFRON będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego i PCPR, dotacje z Urzędu Miejskiego w Tuchowie i Gminnej Komisji Profilaktyki ), loteria, wpłaty inwestycyjne.

W roku 2017 stowarzyszenie poniosło koszty w kwocie 97.245,78 zł.
Na tę kwotę złożyły się koszty statutowe, administracyjne.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 stowarzyszenie dysponowało kwotą 58.608,89 złotychstrong>.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” dziękuje osobom, które podarowały 1% swego podatku w rozliczeniach za 2016 rok w kwocie 22.793,40 złstrong>.

Wpłat dokonało 415 osób w Urzędach Skarbowych w: Tarnowie ( I US i II US ) – 379 osób, Dąbrowie Tarnowskiej – 1 osoba, Krakowie (Podgórze, Prądnik, Krowodrza, Stare Miasto, Krowoderskich Zuchów, Śródmieście )- 11 osób, Warszawie ( Wola, Śródmieście ) - 2, Mińsku Mazowieckim – 1 osoba, Głogowie – 1 osoba, Bytomiu – 1 osoba, Chrzanowie – 1 osoba, Świdnicy – 1 osoba, Rzeszowie – 1 osoba, Dębicy – 4 osoby, Chodzieży – 7 osób, Pszczynie – 1 osoba, Brzesku – 2 osoby i Bochni – 2 osoby.

Imienna lista ofiarodawców znajduje się w dokumentacji stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy i prosimy o pamięć w rozliczeniach za 2017 rok.

W imieniu Stowarzyszenia „ Nadzieja” – prezes Marian Gut

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

 • Bank: PKO BP oddział Tuchów
 • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
 • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
 • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
 • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

 • Bank: BS w Bieczu
 • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
 • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.