Loading...

Zadanie publiczne pt. „ W poszukiwaniu radości”

01 Lipiec 2022

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje zadanie publiczne pt. „W poszukiwaniu radości” – wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych połączony z warsztatami rękodzieła.

Zadanie realizowane jest na podstawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Na realizację zadania Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Tuchowie zostały przyznane środki finansowe w wysokości 57 009,00 złotych. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Prezes Stowarzyszenia „ Nadzieja” – Marian Gut

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

  • Bank: PKO BP oddział Tuchów
  • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
  • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
  • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
  • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

  • Bank: BS w Bieczu
  • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
  • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.