Loading...

Sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok (skrót)

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie w 2023 roku organizowało:

 • spotkania zwyczajne – w tym zajęcia manualne, wokalno – instrumentalne, sprawnościowe, gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, taniec, poczęstunek,
 • uczestniczyło w comiesięcznej Mszy św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców,
 • odbywały się spotkania wolontariuszy n. t. różnorodnych form pomocy podopiecznym stowarzyszenia,
 • zorganizowało dwutygodniowy wyjazd grupowy na turnus rehabilitacyjny do Ustronia Morskiego, (dofinansowanie pobytu indywidualne z PFRON),
 • zorganizowało trzydniowy wyjazd do Zawoi do Ośrodka „Hanka” p.n. „Wartość troski” (z dotacją z Urzędu Miejskiego w Tuchowie),
 • zorganizowało spotkanie terapeutyczne w Ośrodku Rekreacji „Dolina Białej” w Tuchowie p.n. „Pokój i dobro” (z dotacją z PCPR),
 • zorganizowało spotkanie integracyjne w GOK w Gromniku pt. „To co za nami i to co przed nami (z dotacją z GKRPA w Tuchowie),
 • zorganizowało tygodniowy wyjazd do Zakopanego w ramach projektu „Razem w górach” (z dotacją z środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego),
 • organizowało zrzutkę internetową na budowę Domu „Nadziei”,
 • organizowało 2 loterie fantowe w celu dofinansowania wyjazdu grupowego na turnus rehabilitacyjny i budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych,
 • w roku 2023 przeprowadzono 11 zebrań w tym: 6 zebrań zarządu, 1 zebranie walne, 4 zebrania wszystkich członków stowarzyszenia,
 • prowadzono protokoły z zebrań,
 • prowadzono stronę internetową i FB,
 • prowadzono kronikę z działalności stowarzyszenia w wersji papierowej,
 • zamieszczano artykuły o działalności stowarzyszenia w lokalnej prasie,
 • stowarzyszenie zakończyło budowę Domu „Nadziei”, trwają prace wykończeniowe,
 • stowarzyszenie brało udział w reklamie promującej 1,5 % podatku OPP.

Stowarzyszenie w roku 2023 dysponowało dochodami w kwocie 502 529,93 zł.

Na tę kwotę złożyły się składki statutowe, darowizny, 1,5 % podatku OPP, akcje charytatywne, dotacje, loterie, wpłaty na inwestycje, pozostałe przychody.

składki statutowe 3 120,00 zł
darowizny 67 064,88 zł
1,5% podatku OPP 72 081,00 zł
akcje charytatywne 85 619,40 zł
dotacja 83 068,60 zł
loterie 7 760,00 zł
wpłata na inwestycje 183 753,70 zł
pozostałe przychody 62,35 zł zł

Na dzień 31.12.2023 roku stowarzyszenie dysponowało kwotą:

rachunek bankowy 5 221,68 zł
rachunek inwestycyjny 30 617,93 zł
na lokacie 0,00 zł
w kasie 163,82 zł
Razem 36 003,43 zł

W poprzednich latach stowarzyszenie oprócz kosztów związanych z działalnością bieżącą przeznaczyło fundusze na zakup działek pod budowę Domu „Nadziei” i budowę.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za otwarte Serca na potrzeby osób niepełnosprawnych. Prosimy o dalszą pomoc.

Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja” – Marian Gut

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

 • Bank: PKO BP oddział Tuchów
 • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
 • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
 • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
 • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

 • Bank: BS w Bieczu
 • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
 • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.