Loading...

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok ( skrót )

06 Marzec 2023

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie w 2022 roku organizowało:

 • spotkania zwyczajne w plenerze na działce stowarzyszenia – w tym zajęcia manualne, wokalno – instrumentalne, sprawnościowe, gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, taniec, poczęstunek,
 • uczestniczyło w comiesięcznej Mszy św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców,
 • odbywały się spotkania wolontariuszy n. t. różnorodnych form pomocy podopiecznym stowarzyszenia,
 • zorganizowało dwutygodniowy wyjazd grupowy na turnus rehabilitacyjny do Darłówka nad morzem ( dof. pobytu indywidualne z PFRON ),
 • zorganizowało trzydniowy wyjazd do Regietowa do Ośrodka „Gładyszów” z stadniną koni huculskich ( dotacja z Urzędu Miejskiego w Tuchowie ),
 • zorganizowało spotkanie terapeutyczne w Ośrodku Rekreacji „ Dolina Białej” w Tuchowie ( dotacja z GKRPA ),
 • zorganizowało spotkanie integracyjne pt. „Powrót do wspomnień” z okazji 30 rocznicy działalności stowarzyszenia (dotacja z PCPR w Tarnowie),
 • w 2022 roku stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „ Kryształy Soli” w kategorii Polityka Społeczna – za wieloletnią pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • organizowało spotkania w plenerze na działce,
 • zorganizowało tygodniowy wyjazd do Zakopanego w ramach projektu „W poszukiwaniu radości” ( dotacja z środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ),
 • organizowało zrzutkę internetową na budowę Domu „ Nadziei”,
 • zorganizowało loterię fantową w celu dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego,
 • organizowało i współorganizowało akcje charytatywne na rzecz budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych,
 • w roku 2022 przeprowadzono 12 zebrań: 8 zebrań zarządu,2 zebrania walne, 2 zebrania członków stowarzyszenia,
 • prowadzono protokoły z zebrań,
 • prowadzono stronę internetową i FB,
 • prowadzono kronikę z działalności stowarzyszenia w wersji papierowej,
 • zamieszczano artykuły o działalności stowarzyszenia w lokalnej prasie,
 • stowarzyszenie rozpoczęło budowę Domu „Nadziei”
 • stowarzyszenie brało udział w reklamie promującej 1% podatku OPP

Stowarzyszenie w roku 2022 dysponowało dochodami w kwocie 380 394,16 zł.

Na tę kwotę złożyły się składki statutowe, darowizny, 1% podatku OPP, akcje charytatywne, dotacje, loterie, wpłaty na inwestycje.

W roku 2022 stowarzyszenie poniosło koszty związane z działalnością statutową w kwocie 96 568,83 zł i administracyjne w kwocie 37 718,13 zł

Na dzień 31.12.2022 roku stowarzyszenie dysponowało kwotą:
rachunek bankowy 119 633,12 zł
rachunek inwestycyjny 360 465,82 zł
na lokacie 51.544,63 zł
w kasie 167,39 zł
Razem 531 810,96 zł

W poprzednich latach stowarzyszenie oprócz kosztów związanych z działalnością bieżącą przeznaczyło fundusze na zakup działek pod budowę Domu „ Nadziei”.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za otwarte Serca na potrzeby osób niepełnosprawnych. Prosimy o dalszą pomoc.

Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja” – Marian Gut

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

 • Bank: PKO BP oddział Tuchów
 • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
 • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
 • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
 • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

 • Bank: BS w Bieczu
 • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
 • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.