Loading...

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

06 Marzec 2022

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie w 2021 roku w okresach możliwych z zastosowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych związanych z koronawirusem organizowało:

 • spotkania zwyczajne w plenerze na działce stowarzyszenia – w tym zajęcia manualne, wokalno – instrumentalne, sprawnościowe, gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, taniec, poczęstunek,
 • uczestniczyło indywidualnie w comiesięcznej Mszy św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców,
 • odbywały się spotkania wolontariuszy n. t. różnorodnych form pomocy podopiecznym stowarzyszenia,
 • zorganizowało dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Okuninki nad jeziorem Białym z dotacjami indywidualnymi z PFRON i stowarzyszenia,
 • zorganizowało trzydniowy wyjazd do Ośrodka Misyjnego w Piwnicznej Zdroju z dotacją z Urzędu Miejskiego w Tuchowie,
 • zorganizowało spotkanie integracyjne w Ośrodku Rekreacji „ Dolina Białej” w Tuchowie,
 • zorganizowało wycieczkę do Wioski Indiańskiej „Wapiti” w Zalasowej z dotacją z PCPR w Tarnowie,
 • zorganizowało spotkanie terapeutyczne na temat zagrożeń od różnego rodzaju uzależnień z dotacją GKRPA,
 • organizowało ogniska w plenerze na działce,
 • zorganizowało spotkanie z uczestnikami WTZ z Karwodrzy w plenerze na działce,
 • zorganizowało tygodniowy wyjazd do Zakopanego w ramach projektu” „Spełnione marzenia” z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • udzielało podopiecznym dofinansowania celów rehabilitacyjnych,
 • organizowało zrzutkę internetową na budowę Domu „ Nadziei”
 • zorganizowało loterię fantową w celu dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego
 • w roku 2021 przeprowadzono 10 zebrań: 6 zebrań zarządu,1 zebranie walne, 3 zebrania członków stowarzyszenia,
 • prowadzono protokoły z zebrań,
 • prowadzono stronę internetową i FB,
 • prowadzono kronikę z działalności stowarzyszenia w wersji papierowej,
 • zamieszczano artykuły o działalności stowarzyszenia w lokalnej prasie,
 • stowarzyszenie planuje budowę Domu „ Nadziei”
 • stowarzyszenie brało udział w reklamie promującej 1% podatku OPP

Stowarzyszenie w roku 2021 dysponowało dochodami w kwocie 114.041,73 zł.

Na tę kwotę złożyły się składki statutowe, darowizny, 1% podatku OPP, akcje charytatywne, dotacje, wpłaty na inwestycje.

W roku 2021 stowarzyszenie poniosło koszty związane z działalnością statutową w kwocie 69.681,91 zł i administracyjne w kwocie 24.538,25 zł

Na dzień 31.12.2021 roku stowarzyszenie dysponowało kwotą:
rachunek bankowy 22.767,93 zł
rachunek inwestycyjny 187.848,71 zł
na lokacie 51.544,63 zł
w kasie 245,12 zł
Razem 262.406,39 zł

W poprzednich latach stowarzyszenie oprócz kosztów związanych z działalnością bieżącą przeznaczyło fundusze na zakup działek pod budowę Domu „Nadziei”.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za otwarte Serca na potrzeby osób niepełnosprawnych. Prosimy o dalszą pomoc.

Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja” – Marian Gut

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

 • Bank: PKO BP oddział Tuchów
 • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
 • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
 • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
 • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

 • Bank: BS w Bieczu
 • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
 • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.