Loading...

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok (skrót)

21 Kwiecień 2021

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie w 2020 roku w czasie przed pandemią koronawirusa i okresach możliwych z zastosowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych organizowało:

 • spotkania zwyczajne – w tym zajęcia manualne, wokalno – instrumentalne, sprawnościowe, gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, taniec, poczęstunek
 • uczestniczyło w spotkaniach integracyjnych – zabawach noworocznych w dwu szkołach – w Tuchowie i Siedliskach,
 • uczestniczyło w dwu koncertach charytatywnych dla „ Nadziei” organizowanych przez Dom Kultury w Tuchowie,
 • zorganizowało spotkanie z gośćmi z Zakopanego miłośnikami wypraw górskich z pokazem filmu 3D o Tatrach i Alpach w pomieszczeniach klasztornych redemptorystów,
 • uczestniczyło indywidualnie w comiesięcznej Mszy św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców,
 • odbywały się spotkania wolontariuszy ( w określonej liczebności, lub online ) o tematyce pomocowej podopiecznym stowarzyszenia,
 • zorganizowało dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Okuninki nad jeziorem Białym,
 • zorganizowało jednodniowy wyjazd do Muzeum Pszczelarstwa „ Bartnik” w Stróżach i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach,
 • zorganizowało spotkanie integracyjne w Ośrodku Rekreacji „ Dolina Białej” w Tuchowie,
 • udzielało podopiecznym dofinansowania celów rehabilitacyjnych,
 • zorganizowało z pomocą zaangażowanych przyjaciół Trzeci Bal Charytatywny na rzecz budowy Domu „ Nadziei”,
 • w roku 2020 przeprowadzono 13 zebrań: 10 zebrań zarządu,2 zebrania walne, 1 zebranie członków stowarzyszenia,
 • prowadzono protokoły z zebrań,
 • prowadzono stronę internetową i FB,
 • prowadzono kronikę z działalności stowarzyszenia w wersji papierowej,
 • zamieszczano artykuły o działalności stowarzyszenia w lokalnej prasie,
 • stowarzyszenie planuje budowę Domu „ Nadziei”,
 • stowarzyszenie brało udział w reklamie promującej 1% podatku OPP.

Stowarzyszenie w roku 2020 dysponowało dochodami w kwocie 168.798,67 zł.

Na tę kwotę złożyły się składki statutowe, darowizny, 1% podatku OPP, akcje charytatywne, dotacje, wpłaty na inwestycje.

W roku 2020 stowarzyszenie poniosło koszty związane z działalnością statutową w kwocie 28.788,84 zł i administracyjne w kwocie 23.189,89 zł

Na dzień 31.12.2020 roku stowarzyszenie dysponowało kwotą:

 • rachunek bankowy 46.793,89 zł,
 • rachunek inwestycyjny 139.895,26 zł,
 • na lokacie 50.000,00 zł,
 • w kasie 16,48 zł

Razem 236.705,63 złotych.

W poprzednich latach stowarzyszenie oprócz kosztów związanych z działalnością bieżącą przeznaczyło fundusze na zakup działek pod budowę Domu „Nadziei”.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za otwarte Serca na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Prosimy o dalszą pomoc.

prezes Stowarzyszenia „Nadzieja” – Marian Gut

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

 • Bank: PKO BP oddział Tuchów
 • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
 • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
 • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
 • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

 • Bank: BS w Bieczu
 • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
 • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.