Loading...

„Nadzieja” dziękuje

09 Wrzesień 2019

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” podsumowując rok 2020 składa serdeczne podziękowanie Darczyńcom za wszelkie dobro uczynione w minionym roku.

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej i przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Jak wszyscy wiemy przyszło nam żyć w trudnym czasie pandemii, co ograniczyło plany każdemu z nas, ograniczyło także sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia „ Nadzieja”. Niemożliwość zorganizowania większych spotkań, wszelkie obawy dotyczące tajemniczej choroby, nawet życia miały ujemny wpływ także na członków stowarzyszenia. Nadal stan ten trwa, życie niesie różne scenariusze, ale trzeba iść dalej, trzeba optymizmu i nadziei.


Radością naszą jest fakt, że mimo wszelkich trudności w minionym roku udało nam się zorganizować dla podopiecznych chociaż trochę wspólnego czasu, korzystając ze zmniejszania w różnym okresie roku obostrzeń sanitarnych. Dostosowując się do tego typu spraw, przesuwając zaplanowane terminy, podopieczni mogli wyjechać na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Okuninki nad jez. Białym, na jednodniowy wyjazd do Gospodarstwa Pasiecznego „ Bartnik” w Stróżach k/ Grybowa i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, mogli przybyć na spotkanie w Ośrodku „ Dolina Białej” w Tuchowie. Na zaproszenie stowarzyszenia gościliśmy przyjaciół z Zakopanego, którzy przez projekcję filmu w technologii 3D dzielili się swą pasją i doświadczeniem z wypraw wysokogórskich w Tatrach i Alpach. Grupa uczniów Szkoły Podstawowej Nr 18 z Tarnowa przedstawiła podopiecznym stowarzyszenia bajkę pt. „ Królowa śniegu”. Chętne osoby mogły uczestniczyć w comiesięcznych Mszach św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców w bazylice w Tuchowie. Podopiecznych odwiedził św. Mikołaj z prezentami z inicjatywy kleryków WSD Redemptorystów i wolontariuszy świeckich. Planów działalności bieżącej było więcej, ale z wiadomych przyczyn nie udało się ich zrealizować m. in. projektu z przyznaną dotacją na tygodniowy wyjazd grupy do Zakopanego. Zarząd stowarzyszenia kontaktował się z członkami poprzez środki komunikacji bezpośredniej, w ten sposób były też przeprowadzane zebrania zarządu i wszystkich członków. Podopieczni z rodzicami uczestniczyli w balach noworocznych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Tuchowie i Siedliskach.

W Stowarzyszeniu „ Nadzieja” mamy ważne plany przyszłościowe odnośnie budowy Domu „ Nadziei”. Z początkiem roku 2020, gdy nikt nie przypuszczał że wybuchnie pandemia koronawirusa, dzięki pomocy przyjaciół – wolontariuszy dorosłych z poza stowarzyszenia odbył się Trzeci Bal Charytatywny w Domu Weselnym „ Słoneczne Wzgórze” w Rzepienniku Biskupim. W akcję charytatywną zaangażowały się osoby, które włączyły się czynnie w organizację imprezy. Składamy serdecznie podziękowanie osobom indywidualnym i zrzeszonym, które okazały tak wiele serca, by akcja się udała. Zarząd stowarzyszenia tworzą rodzice, którzy na co dzień zmagają się z wieloma sprawami opiekuńczymi, toteż ta pomoc okazała się bardzo istotna. Przedsięwzięcie zaowocowało znaczną pomocą finansową okazaną przez szerokie grono darczyńców z Tuchowa, okolic i dalszych części Polski. Z początkiem 2020 roku na rzecz budowy ośrodka odbyły się też w Domu Kultury dwa Charytatywne Koncerty Noworoczne z inicjatywy Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tuchowie i Parafialnej Orkiestry Dętej z Siedlisk. Tradycyjna „Tuchowska Majówka dla Matki” nie mogła się już odbyć, w jej miejsce z inicjatywy Zespołu „ Pokolenia” odbył się koncert online.

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy stowarzyszenie potrzebuje dla podopiecznych ośrodka spełniającego zadania opiekuńczo – rehabilitacyjne. W związku z pojawieniem się możliwości pomocy finansowej z funduszu solidarnościowego na drodze projektu rządowego Centra opiekuńczo – mieszkalne, czyniona jest w tym zakresie współpraca z Urzędem Miejskim w Tuchowie, który postanowił przystąpić do projektu, by w ten sposób pomóc stowarzyszeniu w części zadań przyszłościowych stowarzyszenia. Okres pandemii wpłynął niekorzystnie na czas realizacji zadania, niemniej jednak sporo spraw organizacyjnych w tym kierunku zostało załatwionych. Mamy nadzieję, że uda się te sprawy pozytywnie zrealizować. Stowarzyszeniu jak wspominaliśmy pozostaną sprawy związane z budową Domu „ Nadziei” z pomieszczeniami na działalność: biuro, świetlicę, rehabilitację, kaplicę, pomieszczenia socjalne. Stowarzyszenie dzięki darczyńcom nabyło na ten cel odpowiedni teren i gromadzi środki na budowę.

Za wszelką pomoc w realizowanych działaniach bieżących i przyszłościowych dziękujemy:

 • Pani Burmistrz i Radnym Urzędu Miejskiego w Tuchowie,
 • Dyrekcji i Pracownikom Domu Kultury w Tuchowie,
 • Zgromadzeniu Redemptorystów w Tuchowie,
 • Starostwu Powiatowemu w Tarnowie,
 • Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie,
 • Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tuchowie,
 • PFRON,
 • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego w Krakowie,
 • indywidualnym darczyńcom dokonującym wpłat na konto stowarzyszenia,
 • darczyńcom Trzeciego Balu Charytatywnego,
 • Zespołowi „ Pokolenia”,
 • wolontariuszom duchownym WSD Redemptorystów i wolontariuszom świeckim,
 • Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Szkoły Podstawowej w Tuchowie,
 • Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Szkoły Podstawowej w Siedliskach,
 • Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Szkoły Podstawowej Nr 18 w Tarnowie,
 • Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Uczniom Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tuchowie,
 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Siedlisk,
 • Pszczelarzom z Koła Pszczelarzy w Tuchowie,
 • Przyjaciołom z Zakopanego,
 • wszystkim osobom, które w minionym roku okazały pamięć, zrozumienie i wszelką dobroć.

Dziękując Państwu za wszelką pomoc w działalności bieżącej i przyszłościowej stowarzyszenia w minionym roku, oraz w całym okresie 29 letniej działalności, życzymy optymizmu, dobrego zdrowia, pomyślności w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Dziękujemy darczyńcom 1% podatku dochodowego dokonującym wpłat za 2019 rok. Wpłat dokonali mieszkańcy: Tuchowa 102 osoby, Tarnowa 6, Gromnika 8, Chojnika 1, Ciężkowic 5, Jodłówki Tuchowskiej 3, Dąbrówki 6, Zalasowej 1, Siedlisk 4, Woli Lubeckiej 1, Zabłędzy 3, Burzyna 6, Buchcic 3, Szynwałdu 2, Siemiechowa 1, Karwodrzy 2 , Lubaszowej 1, Łowczówka 2, Piotrkowic 3, Żurowej 1, Ryglic 1, Wieliczki 1, Ostrowa 1, Biskupic Radłowskich 1, Sędziszowa Małopolskiego 1, Krakowa 3, Marcinowic 2, Chodzieży 2, Przysuchy 1, Zakopanego 1, Nowego Targu 1, Warszawy 3, oraz 60 osób z akcji e – life.

Razem od 239 osób stowarzyszenie otrzymało 34.536,97 zł.

Serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc.

prezes Stowarzyszenia „Nadzieja” – Marian Gut

Dla osób chętnych wspomóc „Nadzieję” podajemy dane:

Konto:
PKO BP 1/o Tuchów Nr 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235 - konto na działalność bieżącą, jeżeli darczyńca wpłaca na cel budowy prosimy dopisać: na budowę ośrodka.
lub
BS w Bieczu Nr 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001 – konto inwestycyjne

KRS 0000028735
www.nadzieja-tuchow.pl
adres mail: nadzieja.tuchow@poczta.fm

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

 • Bank: PKO BP oddział Tuchów
 • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
 • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
 • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
 • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

 • Bank: BS w Bieczu
 • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
 • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.