Loading...

Radość w „Nadziei”

Dnia 1 grudnia 2022 roku rozpoczęła się budowa Domu „Nadziei” na działce Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie przy ul. Nadziei.

Nadzieję mieliśmy od początku istnienia stowarzyszenia, że będzie odpowiednia siedziba, że osoby niepełnosprawne będą mogły częściej się spotykać, a ich rodzice, opiekunowie wspólnie przebywać, angażować się w działalność. Były różne pomysły, narady i konkretne prace, gdyż pragnęliśmy zaspokoić dzieciom godną przyszłość na czas po odejściu rodziców. Nie udało się jednak takich zamierzeń zabezpieczyć ze względów finansowych. Dzięki hojności darczyńców Tuchowa, okolic, Polski i zagranicy udało się zaplanować cześć zamierzeń – ośrodek dzienny. Dom „ Nadziei” będzie nosił nazwę im. Dzieciątka Jezus i znajdą w nim miejsce niepełnosprawni, których zrzesza stowarzyszenie, będzie to też miejsce spotkań dla rodziców i przyjaciół, biuro, kaplica, gabinety rehabilitacyjne, pomieszczenia socjalne. Mamy nadzieję, że będzie tu duża możliwość czynienia dobra w myśl słów Jezusa – „ Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” ( Mt. 25,40 ).
Dobro Darczyńców towarzyszyło członkom stowarzyszenia na przestrzeni 30 lat działalności i zawsze owocowało radością podopiecznych, którym można było organizować wiele pożytecznych zadań. Teraz dobro realizuje się w budowie, a wcześniej przez zakup działek pod tę budowę. Stowarzyszenie prowadzi działalność bieżącą – zabezpieczanie zadań teraźniejszych wynikających ze statutu i tych przyszłościowych także statutowych.

Obecnie rozpoczęliśmy ważny etap, bo już można było rozpocząć budowę domu. Przygotowania, to „ mrówcza praca pod ziemią” załatwianie wielu spraw, uprawomocnienia, zaangażowania szerokiego grona osób. Może wydaje się dziwnie, że zaczynamy budowę późną jesienią, ale zdając się na decyzje fachowców budujących domy modułowe, czyli składane w firmie budowlanej i montowane na miejscu, podjęliśmy decyzję.

I doczekaliśmy się!

Pierwsze prace ruszyły i rozpoczęły się uroczyście. Wbicie w grunt „pierwszej łopaty” uczynili przedstawiciele stowarzyszenia i zaproszeni Goście w osobach przedstawicieli Darczyńców organizujących akcje charytatywne na rzecz działalności, w tym budowy. Łączyliśmy się duchowo z wszystkimi Darczyńcami wspierającymi budowę. Prezes stowarzyszenia Marian Gut i sekretarz stowarzyszenia Grażyna Gut jako osoby prowadzące działalność od samego początku wyrażając gościom wdzięczność za przybycie i wszelkie dobro, podzieliły się w imieniu stowarzyszenia wielką radością z faktu rozpoczęcia budowy, przybliżyły historię stowarzyszenia i zagadnienia dotyczące spraw powstającego budynku, a także wyraziły wdzięczność wszystkim Darczyńcom. Słowa otuchy i uznania przekazał w imieniu Zarządu Urzędu Miejskiego w Tuchowie pan wiceburmistrz Wiktor Chrzanowski. Ojcowie Redemptoryści współpracujący ze stowarzyszeniem od początku, dziś w osobach proboszcza o. Bogusława Augustowskiego i opiekuna Wspólnoty „ Nadzieja” o. Adama Kośli podzielili się słowami refleksji i powierzyli to dzieło w ręce Boga i Matki Najświętszej, prosząc o dalszą modlitwę w intencji tego dzieła. Budowa została poświęcona i uroczyście otwarta, modlitwą obejmowaliśmy darczyńców i wykonawców budowy. Na to uroczyste wydarzenie przybyli także: p. Janusz Kowalski – dyrektor Domu Kultury w Tuchowie organizator akcji charytatywnych, p. Michał Kulikowski – pracownik Domu kultury filmujący wydarzenie, p. Ewa Stanisławczyk – organizatorka akcji charytatywnych p.n. „ Tuchowska Majówka dla Matki” p. Grażyna Karaś Radna Powiatu Tarnowskiego – organizatorka Festynu Rodzinnego dla „ Nadziei”, p. Anna Kańka – organizatorka trzech Balów Charytatywnych dla „ Nadziei”, przedstawiciele podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja” z rodzicami, p. Maria Tyrka – wice prezes stowarzyszenia, wolontariusze duchowni klerycy WSD Redemptorystów w Tuchowie: br. Jakub Ciepły, dk. Dominik Król, dk. Robert Borzyszkowski, br Patryk Czajkowski i wolontariusze świeccy w osobie p. Moniki Pawłowicz. Duchowo łączył się p. Jan Gładysz – organizator wraz z Sanktuaryjnym Chórem Mieszanym pierwszego Koncertu Kolęd dla „ Nadziei” i uczestniczący w każdym następnym koncercie.

Miłe spotkanie zakończyło się małą agapą w domku letniskowym im. „Józef” na działce stowarzyszenia. Myślę, że warto podzielić się jeszcze refleksją: dzieło budowy polecaliśmy Matce Bożej Tuchowskiej na licznych Nieustannych Nowennach, ale też św. Józefowi, który patronuje w/w domkowi letniskowemu, dla którego figurkę ofiarowała 12 lat temu s. Paschalis – Józefitka. Św. Józef jako najlepszy znawca sztuki rzemiosła, ufamy pomoże nam w różnych sprawach związanych z budową i wiele spraw już pomyślnie rozwiązał, a czy nie jest dziwnym faktem to że budowa rozpoczyna się w I czwartek miesiąca - w dzień wspomnienia św. Józefa czczonego w każdym miesiącu w Narodowym Sanktuarium św.Józefa w Kaliszu?

Mamy nadzieję że z Bożą i ludzi pomocą za wstawiennictwem św. Józefa Dom „ Nadziei” wkrótce powstanie i przyniesie oczekiwaną radość i szczęście.

Sekr. Stowarzyszenia „ Nadzieja”- Grażyna Gut

Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei Dom Nadziei

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

  • Bank: PKO BP oddział Tuchów
  • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
  • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
  • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
  • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

  • Bank: BS w Bieczu
  • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
  • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.