Loading...

Walne Zebranie dotyczące sprawozdania finansowego za 2012 rok

17 Marzec 2013

Wspólnota „Nadzieja” spotkała się jak w każdym miesiącu na Mszy św. Przed Liturgią został odczytany tekst z Katechizmu Kościoła katolickiego nt. wiary w Jedynego Boga. Mszę św. koncelebrowaną sprawował opiekun duchowy wspólnoty o. Łukasz Wójcik. Kazanie do wiernych skierował proboszcz o. Bogusław Augustowski.

Nawiązując do perykopy ewangelicznej Jezus i jawnogrzesznica - kaznodzieja wyjaśniał, że Jezus nie potępił tej kobiety, ale nie tolerował grzechu. Jezus zdemaskował krzywdzicieli pisząc na ziemi ich winy, kobietę uratował od śmierci, ale wezwał ją do nawrócenia. Kontynuując mówił, że w imię miłości bliźniego powinniśmy upominać się nawzajem i dążyć do przemiany życia. Po Mszy św. podopieczni pozostali pod nadzorem wolontariuszy wykonując wielkanocne laurki, a rodzice mogli w tym czasie przeprowadzić Walne Zebranie dotyczące sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Sprawozdanie merytoryczne (skrót):

Stowarzyszenie w roku 2012 otrzymało określone dochody i dotacje w kwocie 88.684,94 zł

Na tę kwotę złożyły się:

 • składki statutowe w kwocie 1.584,00 zł
 • darowizny w kwocie 4.240,00 zł
 • 1% podatku OPP w kwocie 41.971,22 zł
 • akcje charytatywne w kwocie 9.389,72 zł
 • dotacja w kwocie 31.500,00 zł

Dodatkowo na przychód złożyły się odsetki oraz pozostałe przychody o wartości odpowiednio: odsetki 976,38 zł, pozostałe 1,67 zł.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W roku 2012 stowarzyszenie poniosło koszty:

 • statutowe 73.635,55 zł
 • administracyjne w kwocie 15.282,38 zł

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.

Członkowie Zarządu pracują społecznie.

Wyjątkiem były umowy zlecenie związane z realizacją projektu „Jesień tatrzańska ”.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r stowarzyszenie dysponowało kwotą 83.553,06 zł i w kasie 70,65 zł. Razem: 83.623,71 zł

Stowarzyszenie w 2012 roku organizowało:

 • spotkania zwyczajne i okazjonalne – w tym: zajęcia manualne, wokalno – instrumentalne, sprawnościowe, gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, taniec, poczęstunek, ogniska, spotkanie opłatkowe i z okazji św. Mikołaja, oraz spotkanie z gośćmi – darczyńcami,
 • uczestniczyło w spotkaniach integracyjnych w dwóch szkołach,
 • spotkania comiesięczne z Mszą św. i katechezą,
 • podopieczni i ich rodzice objęci są pomocą duchową przez zgromadzenie redemptorystów,
 • spotkania w pomieszczeniach udostępnionych przez klasztor ojców redemptorystów,
 • spotkania w domku letniskowym na działce stowarzyszenia (oprócz zimy), możliwość wykazania się pomysłowością w pracach pielęgnacyjnych działki, także możliwość indywidualnego odpoczynku podopiecznych z rodzicami,
 • zaproszono na spotkanie uczestników ŚDS z Karwodrzy,
 • zorganizowało trzydniowy wyjazd integracyjny do Myczkowiec w Bieszczadach,
 • zorganizowało pielgrzymkę do Jodłowej,
 • zorganizowano wyjście grupowe do kina,
 • chętni podopieczni objęci są terapią z zakresu logopedii,
 • zorganizowało grupowy wyjazd do Mrzeżyna nad morze na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny,
 • realizowało projekt pt. „Jesień tatrzańska” w ramach konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Podopieczni uczestniczyli w 7 dniowym pobycie w Zakopanem, uczestnicząc w zajęciach z pedagogiem specjalnym, psychologiem, zajęciach dekoupage. Atrakcją były wycieczki, kąpiel w basenach termalnych, upominki.
 • członkowie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w licznych szkoleniach, zebraniach organizowanych dla organizacji pozarządowych,
 • rodzice dzieci z zespołem Downa uczestniczyli w dwudniowej konferencji w Tarnowie w ramach projektu pt. „Gotowi na zmiany” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 • służyło pomocą informacyjną przy pisaniu prac magisterskich przez dwie studentki,
 • udzielano rodzicom informacji n/t wyboru szkół dla swych dzieci,
 • współpracowało z organizacjami samorządowymi,
 • udzielało podopiecznym dofinansowania celów rehabilitacyjno – leczniczych,
 • w roku 2012 przeprowadzono 9 zebrań: 4 – Zarządu, 1 – Zgromadzenie Walne, 4 zebrania robocze,
 • prowadzono protokoły z zebrań,
 • uzupełniano stronę internetową,
 • troszczono się o reklamę 1% OPP,
 • prowadzono kronikę o działalności,
 • zamieszczano artykuły n/t działalności w lokalnej prasie,
 • udzielono wywiadu w lokalnym radiu,
 • wydano nowe foldery i kalendarzyki,
 • prenumerowano i udostępniano rodzicom i wolontariuszom literaturę fachową,
 • stowarzyszenie planuje budowę ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego, obecnie na ukończeniu jest projekt budowlany.

Dziękujemy za pomoc szerokiemu gronu darczyńców, dzięki którym działalność Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie może się rozwijać.

Archiwum

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Przelew tradycyjny

 • Bank: PKO BP oddział Tuchów
 • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
 • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
 • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
 • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

 • Bank: BS w Bieczu
 • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
 • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.

Podaruj nam 1%