Loading...

Sprawozdanie finansowe 2014

15 Luty 2015

Spotkaliśmy się na wspólnotowej Mszy św. w Sanktuarium, a następnie w grupach. Podopieczni pozostali pod opieką wolontariuszy, którzy przygotowali dla nich zajęcia, a rodzice odbyli Walne Zebranie dotyczące sprawozdania finansowego za 2014 rok i ważnych spraw bieżących.

Sprawozdanie merytoryczne ( skrót )

W roku 2014 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,, Nadzieja” otrzymało dochody i dotacje w kwocie 63.872,43

Na tę kwotę złożyły się:

 • składki statutowe w kwocie 1.880,00 zł
 • darowizny w kwocie 2.107,00 zł
 • 1% podatku OPP w kwocie 27.891,75 zł
 • akcje charytatywne w kwocie 7.730,90 zł
 • dotacja w kwocie 22.897,78 zł
 • loterie w kwocie 1.365,00 zł

Dodatkowo na przychód złożyły się odsetki na rachunku bieżącym i z lokaty w kwocie 610,53 zł

W roku 2014 stowarzyszenie poniosło koszty:

 • statutowe w kwocie 69.789,77 zł
 • administracyjne w kwocie 10.293,67 zł

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Członkowie Zarządu pracują społecznie.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r stowarzyszenie dysponowało kwotą 102.605,90 zł i w kasie 174,40 zł Razem 102.780,30 zł

W 2014 r. stowarzyszenie organizowało:

 • spotkania zwyczajne i okazjonalne – w tym zajęcia manualne, wokalno – instrumentalne, sprawnościowe, gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, taniec, poczęstunek, ogniska, spotkanie opłatkowe i z okazji św. Mikołaja, oraz spotkania z gośćmi,
 • uczestniczyło w spotkaniach integracyjnych w 3 szkołach,
 • spotkania comiesięczne z Mszą św. i katechezą – podopieczni i ich rodzice, oraz wolontariusze objęci są pomocą duchową przez Zgromadzenie Redemptorystów,
 • spotkania w pomieszczeniach udostępnionych przez Zarząd Klasztoru Ojców Redemptorystów, oraz w domku letniskowym na działce stowarzyszenia ( w porze letniej)
 • wycieczki do teatru i kina,
 • uczestniczyło w pikniku pokoleniowym organizowanym przez DPJ w Tuchowie,
 • uczestniczyło w Pikniku Rodzin organizowanym przez Krąg Rodzin przy Parafii NNMP w Tuchowie,
 • zorganizowało dwudniowy wyjazd integracyjny do Poronina,
 • współpracowało ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo – Kołem w Tarnowie. Zakwalifikowani podopieczni brali udział w projekcie UE,
 • Zorganizowało dwutygodniowy wyjazd grupowy na turnus rehabilitacyjny nad morze do Sarbinowa,
 • realizowało projekt pt.,, Szlakiem Janosika” w ramach konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Podopieczni z opiekunami uczestniczyli w 5 dniowym pobycie w Zakopanym korzystając z licznych atrakcji. Program obejmował zajęcia dekoupage, kąpiel w basenach termalnych, zajęcia z psychologiem i pedagogiem specjalnym, wycieczki krajoznawcze w tym na Słowację, wieczorki taneczne itp.
 • członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniach i zebraniach organizowanych dla organizacji pozarządowych, oraz spotkaniach roboczych i okolicznościowych w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym,
 • współpracowało z organizacjami pozarządowymi,
 • udzielało podopiecznym dofinansowania celów rehabilitacyjno – leczniczych,
 • w roku 2014 przeprowadzono 12 zebrań: 5 zebrań Zarządu, 1 Zgromadzenie Walne, 6 zebrań członków stowarzyszenia,
 • prowadzono protokoły z zebrań,
 • wydano nowe kalendarzyki i foldery,
 • prowadzono na bieżąco stronę internetową,
 • prowadzono kronikę z działalności stowarzyszenia,
 • udostępniano członkom stowarzyszenia literaturę fachową,
 • podopieczni pod kierunkiem wolontariuszy wykonywali kartki świąteczne dla darczyńców,
 • organizowało i współorganizowało akcje charytatywne wspierające działalność stowarzyszenia,
 • uczestniczyło w reklamach promujących 1% podatku OPP,
 • stowarzyszenie załatwia sprawy planowanej budowy ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego.

Dziękujemy serdecznie osobom reprezentującym firmy, instytucje, oraz licznym mieszkańcom Tuchowa i okolic, także różnych stron Polski i z zagranicy, które wspierały Stowarzyszenie ,,Nadzieja” w 2014 roku.

Dziękujemy 444 osobom, które wspomogły działalność stowarzyszenia wpłacając 1% swego podatku dochodowego za rok 2013 w Urzędach Skarbowych w:
Tarnowie, Gorlicach, Krakowie, Warszawie, Chodzieży, Szczecinie, Polkowicach, Tucholi, Dębicy, Rzeszowie, Jaśle, Elblągu, Zabrzu, Bytomiu, Goleniowie, Sosnowcu, Kielcach i Krakowie – Nowej Hucie.

Z wdzięcznością w sercach prosimy o dalszą pomoc.

 

Darczyńcom, Przyjaciołom
z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask Bożych

w imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
,,Nadzieja” w Tuchowie
życzy – prezes Marian Gut

Archiwum

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Przelew tradycyjny

 • Bank: PKO BP oddział Tuchów
 • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
 • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
 • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
 • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

 • Bank: BS w Bieczu
 • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
 • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.

Podaruj nam 1%