Loading...

Spotkanie „ Nadziei” po wakacyjnej przerwie

Tradycyjnie w październiku Stowarzyszenie „ Nadzieja” rozpoczęło swoje powakacyjne spotkanie. Tu w Parafii NNMP pod czułym okiem Matki Bożej Tuchowskiej z inicjatywy redemptorystów w 1991 roku rozpoczęła się działalność wspólnoty „Nadzieja”, potem stowarzyszenia dla dobra osób niepełnosprawnych. Przez 32 lata, do ubiegłego roku stowarzyszenie wspomagała rotacyjnie grupa kleryków WSD Redemptorystów, którzy wraz z wolontariuszami świeckimi ofiarowywali niepełnosprawnym podopiecznym swój czas, organizując zajęcia, obdarowując ich przyjaźnią, pomocą, radością. Klerycy współpracowali z zarządem stowarzyszenia, pomagając w akcjach charytatywnych wspomagających działalność w sprawach bieżących i przyszłościowych. Ze względu na konieczność zmiany miejsca dla seminarium z Tuchowa na Kraków stowarzyszenie pozostało bez udziału kleryków. Faktem optymistycznym dla stowarzyszenia jest dalsza współpraca z grupą wolontariuszy świeckich.

Wakacyjna przerwa nie była przerwą w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż obfitowała w wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia. Były spotkania, akcje charytatywne, grupowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny, były opieką otaczane prace przy budowie Domu „ Nadziei”, który dzięki ofiarności darczyńców został ukończony w stanie zamkniętym. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz i jak środki finansowe pozwolą, będą one kontynuowane. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęła koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem redemptorysty o. Piotra Kurciusza. Kazanie do wiernych skierował redemptorysta o. Paweł Mroczek - misjonarz przybyły z Kazachstanu. Wierni na podstawie Słowa Bożego nawiązującego do Ew. św. – „Przypowieść o zaproszonych na ucztę” mieli okazję do refleksji n/t Ewangelii i potrzeb misji w Kazachstanie, którą mogli wesprzeć modlitwą i datkami. Dalsza część spotkania miała miejsce w salach klasztornych: podopieczni pozostali pod opieką wolontariuszy, a rodzice mogli uczestniczyć w zebraniu stowarzyszenia.

Spotkanie Wspólnoty Nadzieja w Tuchowie Spotkanie Wspólnoty Nadzieja w Tuchowie Spotkanie Wspólnoty Nadzieja w Tuchowie Spotkanie Wspólnoty Nadzieja w Tuchowie Spotkanie Wspólnoty Nadzieja w Tuchowie

Archiwum

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

  • Bank: PKO BP oddział Tuchów
  • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
  • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
  • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
  • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

  • Bank: BS w Bieczu
  • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
  • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.