Loading...

Drodzy Ojcowie Robercie i Dominiku

Wspólnota „ Nadzieja” pragnie dzisiaj łączyć się z Wami - nowo wyświęconymi Kapłanami w tych radosnych chwilach. Jezus wybrał Was i ukształtował na swe podobieństwo, abyście głosili Ewangelię świętą.

W stowarzyszeniu na drodze naszej trzydziestojedno letniej działalności spotkaliśmy Was jako kleryków, którzy kolejny raz podali rękę naszym dzieciom. Wdzięczni jesteśmy za wszelkie dobro skierowane zarówno do osób niepełnosprawnych, jaki i nas ich rodziców i wolontariuszy. W pamięci pozostaną nam te chwile, kiedy dawaliście radość naszym dzieciom. Przeżyty wspólnie czas będzie do nas powracał w dalszych chwilach życia.

Wspólnotowe spotkania tu w Tuchowie, czy na wyjazdach integracyjnych tak wiele dla nas znaczą. Żywo interesowaliście się Wspólnotą „ Nadzieja” i mimo swych obowiązków trwaliście z nami w naszych radościach, obawach i smutkach. Troszczyliście się, by podopieczni mimo swych trudności byli otoczeni dobrocią, miłością, zrozumieniem, dowartościowaniem. Ukazywaliście im Jezusa jako Przyjaciela, przy którym zawsze znajdą schronienie. Darowane dobro przetrwa i będzie owocowało. Winnica Pańska do, której jesteście posłani w dzisiejszych czasach jest często trudna do przebycia, czasem podobna do afrykańskich dżungli, gdzie przebić się trudno i czyha tyle niebezpieczeństw. Doczekaliśmy czasów, w których kapłanów jest coraz mniej, co napawa smutkiem, ale też pozwala cieszyć się z kapłanów, którzy z odwagą idą w przyszłość, do których Ojcze Robercie i Dominiku należycie, a także nowo wyświeceni o. Piotr i o. Almar. Niech Was dobry Bóg prowadzi i umacnia. Na pewno Maryja Pani Tuchowska z cudownego obrazu będzie sięgać wzrokiem przemożnym tam gdzie będziecie. My budowaliśmy się Waszą wiarą, Waszą umiejętnością godzenia swych obowiązków w seminarium z zaangażowaniem się w działalność Stowarzyszenia „ Nadzieja”. Słowa uznania kierujemy w stroną Waszych Ojcowie Przełożonych – Rektora o. Macieja Sadowskiego, Prefekta o. Adama Kośli, Socjusza o. Sylwestra Pactwy, którzy tak bardzo rozumieli sprawy stowarzyszenia i umożliwiali Wam współpracę i sami się w nią angażowali. Zachowamy wiele dobrych wspomnień konkretnej pomocy na różnych płaszczyznach działania. Niezapomniane zostaną czynione wysiłki w kierunku budowy Domu „ Nadziei” im Dzieciątka Jezus.

Dom jest już tak blisko, już go widać i mamy wielką nadzieję, że to co jeszcze niedawno było nierealne stanie się rzeczywistością. Wielkie dzięki Bogu i wszystkim Darczyńcom za to dzieło. Pragniemy, by dom wkrótce mógł funkcjonować. To wielka radość dla całej Wspólnoty, dla osób które stowarzyszenie otacza troską. Dziękujemy za wszelkie dobro. Wspomnieć w tym dniu pragniemy Ojca Krzysztofa Bielińskiego posługującego w Rzymie, który był inicjatorem przekazanego dzisiaj daru w postaci obrazu Chrystusa Odkupiciela. Polecamy autora obrazu i wszystkie osoby, które wspomogły powstanie tego dzieła. Obraz został wylicytowany przez Warszawską Prowincję Redemptorystów na aukcji charytatywnej z przeznaczeniem do kaplicy ośrodka. Pobłogosławiony obraz przyjmujemy z godnością i wdzięcznością. Otrzymaliśmy też od innego Darczyńcy figurę Jezusa Miłosiernego, która została w tym dniu pobłogosławiona i zostanie umieszczona w planowanym parku przy Domu „ Nadziei”. Serdecznie dziękujemy. Osobną historię ma figura Dzieciatka Jezus, która przybyła do nas z Jodłowej w pielgrzymce, a której przewodniczył o. Adam Kośla, gdy po przyjeździe z Boliwii podjął się także zadania pełnienia funkcji opiekuna duchowego naszej wspólnoty. Ojciec Adam Kośla był z nami u początku działalności stowarzyszenia i to jest osobny rozdział niezapomnianych wspomnień. Wdzięczność kierujemy w stronę Ojca Proboszcza Bogusława Augustowskiego i wielu życzliwych Ojców i Brata Rafała. Jesteśmy wdzięczni ordynariuszowi diecezji tarnowskiej J.E. ks. Biskupowi Andrzejowi Jeżowi, jesteśmy wdzięczni za błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej. Czas obecny niesie z sobą zmiany w Zgromadzeniu Redemptorystów, które udzielają się i nam parafianom, pielgrzymom , wspólnotom. Pewien ważny etap już przechodzi w historię. Dlatego stajemy też dzisiaj przed trudnym dla nas faktem pożegnań. Nowa rzeczywistość przed nami i wdzięczność za kapłanów, którzy nas otaczali.

Pozostaje nam życzyć szczęść Wam Boże - Kapłanom Redemptorystom nowo wyświeconym i Wam Ojcom z wieloletnim doświadczeniem, Klerykom WSD Redemptorystów.

Obfitych łask Bożych. Pozostajemy z pamięcią modlitewną. Na koniec przytoczę słowa wymownej modlitwy za Kapłanów: „Wracaj do nas o Jezu przez Twych kapłanów. Ożyj w Nich rzeczywiście, działaj przez Nich i przejdź znowu przez świat; ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości, łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.”

Sekr. Stowarzyszenia „Nadzieja” Grażyna Gut

Prymicje Ojców Redemptorystów w gronie „Nadziei” Prymicje Ojców Redemptorystów w gronie „Nadziei” Prymicje Ojców Redemptorystów w gronie „Nadziei” Prymicje Ojców Redemptorystów w gronie „Nadziei” Prymicje Ojców Redemptorystów w gronie „Nadziei”

Archiwum

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

  • Bank: PKO BP oddział Tuchów
  • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
  • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
  • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
  • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

  • Bank: BS w Bieczu
  • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
  • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.