Loading...

„Nie siła, lecz wytrwałość czyni wielkie rzeczy”

16 Lipiec 2022

Pod tym wymownym tytułem dnia 16 lipca 2022 roku odbyło się spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” w Ośrodku Rekreacji „Dolina Białej” u Państwa Sajdaków. Uczestnikami spotkania były osoby z niepełnosprawnościami – podopieczni Stowarzyszenia „Nadzieja”, ich rodzice, wolontariusze, terapeuci.

Nastrój pogodnego, ciepłego popołudnia sprzyjał miłemu spotkaniu z wieloma atrakcjami. Ważnym punktem programu była możliwość przemyślenia ważnych spraw, z którymi spotykamy się bezpośrednio, lub pośrednio. Temat spotkania skłaniał uczestników do przemyślenia zagadnień związanych z wytrwałością. Człowiek jest niejednokrotnie słaby fizycznie i wiele problemów go przerasta, ale jeżeli będzie wytrwały w dążeniu do celu, może wiele osiągnąć. Od człowieka zależy, czy chce się leczyć, czy chce wyjść z danego nałogu. Nałogów w życiu spotykamy wiele i ważne jest, by wiedzieć, gdzie szukać pomocy w tym zakresie.

Najczęściej spotykane nałogi to problemy alkoholowe, narkomania. One nie dotyczą można powiedzieć naszego stowarzyszenia, ale warto wiedzieć jak zaradzić w danej sytuacji, gdy ktoś z otoczenia zmaga się z problemem. Sprawy te na spotkaniu omawiała terapeutka. Ważna jest systematyczna praca nad sobą, wytrwałość, dostosowanie się do wskazań terapeuty, rozwój osobisty, pokonywanie przeszkód, determinacja w dążeniu do celu, wysiłek, edukacja, aktywność na rzecz innych – to wielka pomyślność i droga do sukcesu – tłumaczyła terapeutka. Wytrwałość pomimo trudności zmienia charakter człowieka. Wytrwałość w czynieniu dobra opłaca się. Wytrwałość to cecha nabyta, co oznacza, że możemy ją rozwijać, wzmacniać, doskonalić. Rodzice dzieci niepełnosprawnych spotykają się też z innego rodzaju problemami, uzależnieniami opiekuńczymi , które trwają ciągle, a które są niezbędne dla ich dzieci. Na te uzależnienia też trzeba zwrócić uwagę, by opiekunowie mogli pozytywnie funkcjonować. Tu ważny jest odpoczynek, opieka na przemian z członkami rodziny, jeżeli jest możliwa. Potrzebne są ośrodki świadczące opiekę wytchnieniową. Ważne są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zmiana środowiska, poprawa kondycji. Rodzic w tym przypadku , mimo, że jest w starszym wieku nie jest zwalniany z czynienia funkcji opiekuńczych, a sam niejednokrotnie też opieki potrzebuje. Stowarzyszenia skupiające osoby niepełnosprawne i ich rodziców wzajemnie się wspomagają i mają też pomoc od strony wolontariuszy. Tu należy się wdzięczność rodzicom, że umożliwiają swym sprawnym dzieciom udział w wolontariacie.

Duże znaczenie ma współpraca stowarzyszeń z terapeutami. Stowarzyszenia dają też wsparcie rodzicom osób niepełnosprawnych przez wzajemny kontakt, liczne spotkania. Tak działa też Stowarzyszenie „ Nadzieja”. Znaczną pomoc duchową świadczy stowarzyszeniu zgromadzenie redemptorystów. Liczne homilie, dyskusje, wzmacniają duchowo, nadają sens trudnym sytuacjom w świetle wiary w Boga. Rodzicom często brak sił fizycznych, ale wiedzą, że muszą być silni duchowo i ich wytrwałość czyni wielkie rzeczy dla dobra osób, które ze względu na swą niepełnosprawność nie poradzą sobie w życiu same. Ciągła rehabilitacja swojego dziecka, często już dorosłego, to wielka wytrwałość rodzica, często nie widać rezultatów, choć one zawsze są. Omawiane ważne tematy związane z tematem spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rodzice osób niepełnosprawnych zostali dowartościowani przez terapeutkę, a to ważny czynnik w ich życiu. Tu trzeba trzeźwego myślenia, by pomóc swym dzieciom. Jak trudne życie miałyby dzieci chore, upośledzone, gdyby rodzice ich pogrążali się w nałogu np. alkoholowym. Osoby niepełnosprawne na spotkaniu miały też swój czas na naukę wytrwałości. Dla nich druga terapeutka przygotowała tematyczne kolorowanki, które wymagały skupienia i wytrwałości, by prace były udane. Osoby te bardzo starały się wykazać swymi umiejętnościami, za swe prace zostały dowartościowane nagrodami.

Miłe spotkanie w Ośrodku Rekreacji „Dolina Białej” obfitowało w atrakcje. Radość osobom niepełnosprawnym sprawiała przejażdżka bryczką z dorodnymi konikami i zabawy z wolontariuszami, wśród nich jedną z Ukrainy, która zaangażowała się w wolontariat „Nadziei”. Rodzice mieli czas na swoje spotkanie rozmowy, dyskusje na temat omawianych problemów. Wspólne spotkanie przy kawie, cieście, grillu było oczekiwane, przyjemne i bardzo potrzebne. Zadanie p.n.

„Nie siła, lecz wytrwałość czyni wielkie rzeczy” wypadło pomyślnie i pozostawiło miłe wspomnienia. Dziękujemy GKRPA za dotację, terapeutkom za przybliżenie tematu, właścicielom Ośrodka Rekreacji „Dolina Białej” za życzliwość i miłe przyjęcie.

Sekretarz Stowarzyszenia „Nadzieja” – Grażyna Gut

Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja”

Archiwum

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Przelew tradycyjny

  • Bank: PKO BP oddział Tuchów
  • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
  • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
  • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
  • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

  • Bank: BS w Bieczu
  • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
  • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.

Podaruj nam 1%