Loading...

„MŁODZI STARSZYM, STARSI MŁODYM”

Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” odbyło się dnia 22 czerwca 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku.

Program realizowany był przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie ze środków PFRON przyznanych na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez PCPR w Tarnowie na podstawie upoważnienia Starosty Tarnowskiego. Uczestnikami spotkania były osoby z niepełnosprawnościami – podopieczni Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie wraz z opiekunami i członkowie Klubu Seniora 50 + działającego przy GOPS w Gromniku. Było to już trzecie spotkanie obu grup. Kontakty osób niepełnosprawnych z seniorami wpływają korzystnie zarówno na podopiecznych stowarzyszenia, jak i na seniorów. Jedni drugim są potrzebni. Mieliśmy tego już okazję doświadczać w organizowanych wspólnie spotkaniach. Na tegorocznym spotkaniu założony temat zadania staraliśmy się poszerzyć o problemy z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze wiekiem. Wzajemna życzliwość, okazywanie sobie uprzejmości, dobra i szacunku - to motywacja do refleksji, do działań uzyskiwania pomocy i czynu na rzecz innych. Seniorzy z Gromnika przedstawili na scenie GOK – u inscenizację baśni pt. „Królewna Śnieżka” autorstwa Braci Grimm, przez co zdobyli duże uznanie wśród osób niepełnosprawnych. Z radością wręczane przez podopiecznych Stowarzyszenia „Nadzieja” własnoręcznie wykonane kolorowe kwiaty były wymownym gestem podziękowania z ich strony. Radość udzielała się też rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy są szczęśliwi, gdy ich dzieci się uśmiechają. Widzowie mieli okazję przemyśleć pouczający morał z baśni: „dobro i przezorność zawsze zwycięża zło i niegodziwość ”. Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji tematycznej terapeutki, a także relacji z własnego doświadczenia kontaktu z osobami w podeszłym wieku jednej z uczestniczek. Był też czas dzielenia się swymi problemami, toteż żywo dyskutowano na w/w temat. Terapeutka wskazywała na możliwości szukania szerszej pomocy specjalistycznej w instytucjach zajmujących się świadczeniem pomocy, by zapobiec samotności, czy problemowi wykluczenia. Temat okazał się bardzo potrzebny i zainteresował obecnych, którzy mogli spojrzeć na zagadnienia nie tylko od strony biorczej, ale też podjąć refleksje nad tym jak mogę pomóc drugiemu. W prelekcji posłużono się też tematycznymi artykułami specjalistów publikowanymi w prasie. Terapeuci ukazali: jak ważne jest podejście do życia w jego różnym stanie, także losowym i w różnym wieku. Wspólne zabawy prowadzone przez panią animator i wolontariuszy, a także spotkanie przy smacznym poczęstunku było dopełnieniem rozmów na założony temat. Starsi i młodsi uzupełniali się w czynieniu pomocy, sobie nawzajem. Stowarzyszenie „Nadzieja” z Tuchowa dziękuje serdecznie PCPR w Tarnowie za dotację, dziękuje Władzom Gminy i GOPS w Gromniku, darczyńcom, właścicielowi i pracownikom Restauracji „Pasja” w Gromniku, wszystkim życzliwym osobom.

Dziękujemy członkom Klubu Seniora 50 + wraz z Panią instruktor mgr Joanną Tworzydło za wielką radość uczynioną członkom Stowarzyszenia „Nadzieja” z Tuchowa. Pozostały miłe wspomnienia i pragnienie następnego spotkania.

W imieniu Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie sekr. Grażyna Gut.

Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym” Spotkanie integracyjne pt. „Młodzi starszym – starsi młodym”

Archiwum

Możesz nas wesprzeć

Dziękujemy Państwu za różnorodną pomoc: modlitwę, pamięć, empatię, wsparcie finansowe bieżącej oraz przyszłościowej działalności stowarzyszenia.

Podaruj nam 1,5% podatku

Możliwość wsparcia działalności Stowarzyszenia „Nadzieja” przez wpłaty 1,5 % podatku dochodowego.

Przelew tradycyjny

  • Bank: PKO BP oddział Tuchów
  • Numer konta: 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
  • Adres: ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów
  • Odbiorca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja
  • Tytuł: darowizna na cele statutowe fundacji

Prosimy o pomoc w budowie Domu „Nadziei”

  • Bank: BS w Bieczu
  • Numer konta: 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001
  • Tytułem: Na budowę ośrodka

Weź udział w naszych zbiórkach

Organizujemy cykliczne zbiórki.