Projekt „Razem bardziej szczęśliwi”

Projekt "Szlakiem Janosika" - sprawozdanie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja w Tuchowie rozpoczęło realizację projektu „Razem bardziej szczęśliwi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 1 marca do 31 sierpnia bieżącego roku.

Program rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie realizuje program pierwszej edycji w ramach drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

Zadanie pt. „Coraz bliżej święta” realizowane jest od dnia 1 listopada do 24 grudnia br. Dotacja została przyznana stowarzyszeniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.


chwilowka