Zadanie publiczne pt. „Spełnione marzenia”

włącz .

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie od 1 lipca 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. realizuje zadanie publiczne pt. „Spełnione marzenia” – wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych połączony z warsztatami rękodzieła.

Zadanie realizowane jest na podstawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Na realizację zadania Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Tuchowie zostały przyznane środki finansowe w wysokości 35.443,80 zł.

Prezes Stowarzyszenia „ Nadzieja” – Marian Gut


chwilowka