W stronę Tatr

W stronę Tatr

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie realizuje program VII edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku. Zadanie pt. „ W stronę Tatr ” realizowane jest od dnia 01.07.2017 roku do dnia 30.11.2017 r.

Na mocy uchwały nr 709/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11.05.2017 Stowarzyszeniu „ Nadzieja” w Tuchowie przyznano dotację w wysokości 38 940,61 zł.

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne należące do Stowarzyszenia „ Nadzieja” z opiekunami, oraz podopieczni ŚDS z Nowodworza – mieszkańcy Tarnowa jako powiatu grodzkiego z opiekunami. W ramach projektu 52 osoby wyjedzie w dniach 06.11.2017 – 12.11.2017 do Kompleksu Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego „ Marzenie” w Zakopanem.

W programie podopieczni z opiekunami wezmą udział warsztatach artystycznych rękodzieła, zajęciach z pedagogiem specjalnym i psychologiem, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych, wieczorkach regionalnych i tanecznych, oraz w wyjeździe na baseny termalne. Sprawozdanie z realizacji zadania będzie dostępne na str. Stowarzyszenia „Nadzieja” www. nadzieja-tuchow.pl

Prezes Stowarzyszenia „ Nadzieja” – Marian Gut


chwilowka