Tatrzańska szarotka

Tatrzańska szarotka

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie realizuje program VI edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku. Zadanie pt. „Tatrzańska szarotka” realizowane jest od dnia 15.07.2016 roku do dnia 30.11.2016 r.

Na mocy uchwały nr 842/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9.06.2016 Stowarzyszeniu „ Nadzieja” w Tuchowie przyznano dotację w wysokości 33 574,45 zł.

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne należące do Stowarzyszenia „ Nadzieja” z opiekunami, oraz podopieczni ŚDS z Nowodworza – mieszkańcy Tarnowa jako powiatu grodzkiego z opiekunami. W ramach projektu 52 osoby wyjedzie w dniach 04.11.2016 – 09.11.2016 do Kompleksu Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego „ Marzenie” w Zakopanem.

W programie podopieczni z opiekunami wezmą udział warsztatach artystycznych rękodzieła, zajęciach z pedagogiem specjalnym i prawnikiem, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych z przewodnikiem, wieczorkach regionalnych i tanecznych, oraz w wyjeździe na baseny termalne. Sprawozdanie z realizacji zadania będzie dostępne na str. Stowarzyszenia „ Nadzieja” www. nadzieja-tuchow.pl

Prezes Stowarzyszenia „ Nadzieja” – Marian Gut


chwilowka