Tatrzańskie impresje

Tatrzańskie impresje

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,, Nadzieja” w Tuchowie realizuje program V edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku. Zadanie pt. ,,Tatrzańskie impresje ” realizowane jest od dnia 01.07.2015 roku do dnia 30.11.2015 r.

Dotacja w wysokości 27 065,88 zł została przyznana Stowarzyszeniu ,, Nadzieja” ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne należące do Stowarzyszenia ,,Nadzieja” wraz z ich opiekunami, oraz podopieczni ŚDS z Nowodworza – mieszkańcy Tarnowa jako powiatu grodzkiego z opiekunami.

W ramach projektu 50 osób wyjedzie w dniach 3 XI – 7 XI 2015 roku do Kompleksu Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego ,, Marzenie” w Zakopanem. W programie podopieczni z opiekunami wezmą udział w warsztatach artystycznych dekoupage, zajęciach z psychologiem i pedagogiem specjalnym, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych z przewodnikiem, wyjeździe na baseny termalne, wieczorkach regionalnych i tanecznych. Sprawozdanie z realizacji zadania będzie dostępne na stronie Stowarzyszenia ,,Nadzieja” www.nadzieja-tuchow.pl

Prezes Stowarzyszenia ,, Nadzieja” – Marian Gut


chwilowka