Projekt „Razem bardziej szczęśliwi”

Projekt "Szlakiem Janosika" - sprawozdanie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja w Tuchowie rozpoczęło realizację projektu „Razem bardziej szczęśliwi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 1 marca do 31 sierpnia bieżącego roku.

Rekrutacja odbędzie się od 1 do 14 marca bieżącego roku w biurze projektu przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie. Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne należące do Stowarzyszenia Nadzieja wraz z ich opiekunami oraz grupa młodzieży – przyjaciół Stowarzyszenia.

W ramach projektu 43 podopiecznych weźmie udział w spotkaniach integracyjnych, natomiast ich rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z porad prawnych. W pierwszej połowie lipca, 18 podopiecznych wraz z opiekunami wyjedzie na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Myczkowcach. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie również sprzęt elektroniczny niezbędny w działalności Stowarzyszenia.

Br. Grzegorz Lesiak CSsR


chwilowka