Projekt "Szlakiem Janosika" - sprawozdanie

Projekt "Szlakiem Janosika" - sprawozdanie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,, Nadzieja” w Tuchowie w dniach 3-7 listopada 2014 roku realizowało program IV edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowe i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku. Stowarzyszeniu została przyznana dotacja w wysokości 22 897,78 zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Projekt p.n. ,, Szlakiem Janosika” realizowany był w Kompleksie Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym ,, Marzenie” w Zakopanem. W projekcie wzięło udział 50 osób. Byli to podopieczni Stowarzyszenia ,, Nadzieja” z rodzicami i podopieczni ŚDS z Nowodworza – mieszkańcy powiatu grodzkiego z opiekunami. Tytuł zadania pozwalał na zwiedzanie pięknych zakątków górskich po których wędrował legendarny Janosik. Przewodnik tatrzański opowiadał uczestnikom interesujące zagadnienia dotyczące tatrzańskiego regionu po stronie polskiej i słowackiej. Uczestnicy poznali wiele ciekawych spraw dotyczących kultury, zabytków, zasłużonych osób, rzemiosła artystycznego. Podziwiać można było piękne zakątki górskie, wysokie Tatry, lasy w jesiennej szacie. Program zapewniał zajęcia z psychologiem, pedagogiem specjalnym i terapeutką warsztatów artystycznych dekoupage. Na zajęciach podopieczni mogli wykazać się swymi umiejętnościami wykonując precyzyjne prace nową techniką i zaczerpnąć wiedzy od fachowców. Nie zabrakło innych atrakcji: jak kąpiel w basenach termalnych, codzienne wieczorki taneczne, także z góralską muzyką.

Grupa przebywała w komfortowych warunkach zapewnionych przez ośrodek "Marzenie”. Wszyscy odnieśli miłe wrażenia w związku ze zmianą miejsca pobytu, okazywali sobie wzajemnie pomoc, nawiązali przyjaźnie, zostali dowartościowani, mogli poprawić swą kondycję fizyczną i psychiczną, mieli okazję uwrażliwić się na piękno, radować się wspólnym byciem i atrakcjami. Mogli zapomnieć o troskach, wyjechali z miłymi wspomnieniami. Podopieczni zostali dowartościowani. Specjaliści uczyli ich wzajemnego poznawania siebie, otwartości na swoje problemy, zwracali uwagę na piękno sztuki artystycznej, uczyli cierpliwości i poprawnego zachowania i myślenia, współdziałania w grupie, wyzbywania uczucia niezaradności, dostrzegania piękna przyrody itp. Pobyt w ramach projektu dał możliwość zaspokojenia potrzeb z zakresu rehabilitacji, rekreacji, turystyki i kultury.

Składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za przyznanie dotacji z PFRON. Dziękujemy Państwu Ustupskim – Kaźmik właścicielom Kompleksu Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego ,, Marzenie ” w Zakopanem za pomoc w realizacji projektu, Pani mgr Annie Ustupskiej – Piątek za koordynowanie projektem. Życzymy Państwu dalszych sukcesów w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja” w Tuchowie – prezes Marian Gut


chwilowka