Program rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja” w Tuchowie realizuje program IV edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku. Zadanie pt. ,,Szlakiem Janosika ” realizowane jest od dnia 01.08.2014 roku do dnia 30.11.2014 r.

Dotacja w wysokości 22 897,78 zł została przyznana Stowarzyszeniu ,, Nadzieja” ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne należące do Stowarzyszenia ,, Nadzieja” wraz z ich opiekunami, oraz podopieczni ŚDS z Nowodworza – mieszkańcy Tarnowa jako powiatu grodzkiego z opiekunami. W ramach projektu 50 osób wyjedzie w dniach 3 XI – 7 XI 2014 roku do Kompleksu Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego ,, Marzenie” w Zakopanem.

W programie podopieczni z opiekunami wezmą udział w warsztatach artystycznych dekoupage, zajęciach z psychologiem i pedagogiem specjalnym, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych z przewodnikiem, wyjeździe na baseny termalne, wieczorkach regionalnych i tanecznych. Sprawozdanie z realizacji zadania będzie dostępne na stronie Stowarzyszenia ,,Nadzieja”


chwilowka