Program rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja” w Tuchowie realizuje program III edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 roku.

Zadanie pt. „Barwy jesieni” realizowane jest od dnia 18 czerwca do 30 listopada. Dotacja w wysokości 35 802 zł została przyznana Stowarzyszeniu „Nadzieja” ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne należące do Stowarzyszenia „Nadzieja” wraz z ich opiekunami, oraz podopieczni ŚDS z Nowodworza - mieszkańcy Tarnowa jako powiatu grodzkiego z opiekunami. W ramach projektu 50 osób wyjedzie w dniach 4 listopada – 10 listopada 2013 r do Kompleksu Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego „Marzenie" w Zakopanem. W programie podopieczni z opiekunami wezmą udział w warsztatach artystycznych dekoupage, zajęciach z psychologiem i pedagogiem specjalnym, spotkaniach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych z przewodnikiem, wyjeździe na baseny termalne, wieczorkach regionalnych i tanecznych. Sprawozdanie z realizacji zadania dostępne będzie na stronie Stowarzyszenia „Nadzieja”: www.nadzieja-tuchow.pl.

Sekretarz Stowarzyszenia „Nadzieja” – Grażyna Gut


chwilowka