Program rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie realizuje program II edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2012 roku.

Zadanie pt. „Jesień tatrzańska ”realizowane jest od dnia 01.08 do 10.12.2012 r. Dotacja została przyznana Stowarzyszeniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne należące do Stowarzyszenia „Nadzieja” wraz z ich opiekunami, oraz podopieczni ŚDS z Nowodworza, mieszkańcy Tarnowa jako powiatu grodzkiego.

W ramach projektu 50 osób wyjedzie w dniach 03.11. – 09.11.2012 r. do Zakopanego do Kompleksu Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego „Marzenie”. W programie podopieczni z opiekunami wezmą udział w warsztatach artystycznych , licznych spotkaniach, wyjeździe na baseny termalne, wycieczkach, wieczorkach regionalnych. Sprawozdanie z realizacji projektu dostępne będzie na stronie Stowarzyszenia „Nadzieja”.


chwilowka