Program rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie realizuje program pierwszej edycji w ramach drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 r.

Zadanie pt. „Coraz bliżej święta” realizowane jest od dnia 1 listopada do 24 grudnia br. Dotacja została przyznana stowarzyszeniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne należące do Stowarzyszenia „Nadzieja” wraz z ich opiekunami, oraz podopieczni ŚDS z Nowodworza mieszkańcy Tarnowa jako powiatu grodzkiego. W ramach projektu 50 osób wyjedzie w dniach 2 – 11 grudnia br. do Zakopanego do Kompleksu Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego ,,Marzenie”. W programie podopieczni z opiekunami wezmą udział w warsztatach artystycznych, w licznych spotkaniach, wyjeździe na baseny termalne, wycieczkach, wieczorkach regionalnych. Sprawozdanie z realizacji projektu dostępna będzie na stronie Stowarzyszenia „Nadzieja” www.nadzieja-tuchow.pl w zakładce aktualności.


chwilowka