Walne Zebranie

Spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez opiekuna duchowego o. Adama Koślę w intencji podopiecznych i ich rodziców, wolontariuszy i darczyńców. Kazanie do wiernych wygłosił o. Antoni Karaś były opiekun duchowy „ Nadziei”, który w kontekście okresu wielkopostnego zwrócił uwagę wiernych na cierpienie Jezusa. Przytoczył też problem cierpienia rodziców wiążący się z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, a także sposoby niesienia pomocy tym osobom przez dobre uczynki i modlitwę.

Tatrzańska szarotka

Tatrzańska szarotka

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie realizuje program VI edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku. Zadanie pt. „Tatrzańska szarotka” realizowane jest od dnia 15.07.2016 roku do dnia 30.11.2016 r.

W stronę Tatr

W stronę Tatr

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie realizuje program VII edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku. Zadanie pt. „ W stronę Tatr ” realizowane jest od dnia 01.07.2017 roku do dnia 30.11.2017 r.

Projekt „W stronę Tatr”. Sprawozdanie merytoryczne (skrót)

Projekt „W stronę Tatr”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie w dniach od 01 lipca do 30 listopada 2017 r realizowało program VII edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku. Stowarzyszeniu została przyznana dotacja w wysokości 38 940,61 zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Projekt Tatrzańskie impresje. Sprawozdanie.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie w dniach od 1 lipca do 30 listopada 2015 r realizowało program V edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

Stowarzyszeniu została przyznana dotacja w wysokości 27.065,88 zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Projekt p.n. „ Tatrzańskie impresje” realizowany był w dniach 3 – 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „ Marzenie” w Zakopanem. W projekcie wzięło udział 52 osoby. Byli to podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” z rodzicami i podopieczni ŚDS z Nowodworza – mieszkańcy powiatu grodzkiego z opiekunem. Zadaniem projektu było uwrażliwienie uczestników na piękno otoczenia w tym przypadku krajobrazu tatrzańskiego jesienią, zachwycenie wartościami pozytywnymi pozostawiającymi ślad w pamięci.

Tatrzańskie impresje

Tatrzańskie impresje

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,, Nadzieja” w Tuchowie realizuje program V edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku. Zadanie pt. ,,Tatrzańskie impresje ” realizowane jest od dnia 01.07.2015 roku do dnia 30.11.2015 r.

Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe za rok 2015

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Kazanie o Przemienieniu Pańskim do licznie zgromadzonych wiernych skierował opiekun grupy o. Łukasz Wójcik. Klerycy WSD przedstawili scenkę, by temat był zrozumiany przez podopiecznych. Umocnieni duchowo udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie wolontariusze przygotowali zajęcia dla dzieci. Rodzice w tym dniu mogli odbyć Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe za rok 2015.

Projekt "Szlakiem Janosika" - sprawozdanie

Projekt "Szlakiem Janosika" - sprawozdanie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,, Nadzieja” w Tuchowie w dniach 3-7 listopada 2014 roku realizowało program IV edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowe i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku. Stowarzyszeniu została przyznana dotacja w wysokości 22 897,78 zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Program rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja” w Tuchowie realizuje program IV edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku. Zadanie pt. ,,Szlakiem Janosika ” realizowane jest od dnia 01.08.2014 roku do dnia 30.11.2014 r.


chwilowka