Articles Tagged ‘projekty’

Projekt „W stronę Tatr”. Sprawozdanie merytoryczne (skrót)

Projekt „W stronę Tatr”

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie w dniach od 01 lipca do 30 listopada 2017 r realizowało program VII edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku. Stowarzyszeniu została przyznana dotacja w wysokości 38 940,61 zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Projekt Tatrzańskie impresje. Sprawozdanie.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie w dniach od 1 lipca do 30 listopada 2015 r realizowało program V edycji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

Stowarzyszeniu została przyznana dotacja w wysokości 27.065,88 zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Projekt p.n. „ Tatrzańskie impresje” realizowany był w dniach 3 – 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „ Marzenie” w Zakopanem. W projekcie wzięło udział 52 osoby. Byli to podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” z rodzicami i podopieczni ŚDS z Nowodworza – mieszkańcy powiatu grodzkiego z opiekunem. Zadaniem projektu było uwrażliwienie uczestników na piękno otoczenia w tym przypadku krajobrazu tatrzańskiego jesienią, zachwycenie wartościami pozytywnymi pozostawiającymi ślad w pamięci.


chwilowka