Articles Tagged ‘nadzieja’

Walne Zebranie

Spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez opiekuna duchowego o. Adama Koślę w intencji podopiecznych i ich rodziców, wolontariuszy i darczyńców. Kazanie do wiernych wygłosił o. Antoni Karaś były opiekun duchowy „ Nadziei”, który w kontekście okresu wielkopostnego zwrócił uwagę wiernych na cierpienie Jezusa. Przytoczył też problem cierpienia rodziców wiążący się z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, a także sposoby niesienia pomocy tym osobom przez dobre uczynki i modlitwę.


chwilowka