Życzenia na czas świąteczny i Nowy Rok

Życzenia na czas świąteczny i Nowy Rok

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Przyjaciołom, Darczyńcom składamy serdeczne życzenia radości i obfitych łask Bożych na czas świąteczny i Nowy Rok.

W imieniu Stowarzyszenia „ Nadzieja”
prezes Marian Gut

Bal Charytatywny 2017 - Podsumowanie

Bal Charytatywny 2017 - Podsumowanie

Pragniemy poinformować, że z Balu Charytatywnego na rzecz budowy ośrodka wpłynęło:

  • z licytacji 35.000 zł
  • z biletów i pozostałych wpłat 16.142,60 zł
  • w tym z adwentowych wieńców 1050 zł
  • Ogólna kwota wynosi 51.142,60 zł

Serdecznie dziękujemy!

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe 2017

Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” przybyli na Mszę św. wraz z rodzinami, wolontariuszami, darczyńcami i licznie zgromadzonymi wiernymi. Uczestnicy liturgii wysłuchali kazania o. Stanisława Staniewskiego redemptorysty – misjonarza z Białorusi. Kaznodzieja prosił o wsparcie modlitwą i ofiarą budowy kościoła w Mińsku. Na ten cel Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji zorganizowało tradycyjny w tym roku XI Misyjny Jarmark z Aniołami.

WIEŃCE ADWENTOWE

Pragniemy poinformować, że uczniowie szkół na terenie gminy Tuchów wykonują wieńce adwentowe, z których dochód zasili rachunek inwestycyjny Stowarzyszenia „ Nadzieja”

Pragniemy poinformować, że uczniowie szkół na terenie gminy Tuchów wykonują wieńce adwentowe, z których dochód zasili rachunek inwestycyjny Stowarzyszenia „ Nadzieja” na rzecz budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Tuchowie.

Wieńce oraz kartki świąteczne rozprowadzane będą przez wolontariuszy i uczniów w I Niedzielę Adwentu przy kościołach: św. Jakuba Apostoła St. w Tuchowie, Chrystusa Króla w Siedliskach, św. Gerarda w Lubaszowej.

w imieniu Stowarzyszenia „ Nadzieja” – prezes Marian Gut

Pierwszy Bal charytatywny na rzecz budowy ośrodka dla podopiecznych stowarzyszenia „ Nadzieja”

Pierwszy Bal charytatywny na rzecz budowy ośrodka dla podopiecznych stowarzyszenia „ Nadzieja”

W sobotę 18 listopada 2017 roku odbył się Pierwszy Bal charytatywny wspomagający budowę ośrodka opiekuńczo – mieszkalnego dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja”. Bal odbył się dzięki wielkiemu zrozumieniu szerokiego grona osób, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenia i informacje o przedsięwzięciu. Stowarzyszenie „ Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu tej akcji Paniom: Annie i Elżbiecie, które z wielkim zaangażowaniem zajęły się sprawami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem balu. Przybyło wiele osób, którym nie jest obojętny los dzieci niepełnosprawnych. Przybyłym gościom, a także osobom, które łączyły się z nami duchowo jesteśmy bardzo wdzięczni.

Spotkanie „Nadziei” 15. 10. 2017.

Stowarzyszenie „ Nadzieja” spotkało się na Mszy św. w intencji członków stowarzyszenia i darczyńców, oraz rodziców, którzy utracili swe dzieci w przypadającym Dniu Dziecka Utraconego. Na podstawie kazania wierni mieli okazję przemyśleć treść przypowieści „ O zaproszonych na ucztę”. Król zaprasza na ucztę, a goście wymawiają się. Człowiek w życiu powinien kierować się tym co jest najważniejsze. Padły ważne słowa: „ Bóg nie potrzebował człowieka, gdy go stwarzał, ale potrzebuje go, by go zbawić”.

Bal charytatywny

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia budowy Ośrodka Opiekuńczo-Mieszkalnego dla podopiecznych stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w balu charytatywnym.

Bal charytatywny

Cena biletu - 300 zł od pary/150 zł od osoby

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 662 046 279

Prosimy o przekazanie środków na konto:

PKO BP 1 Oddział w Tuchowie
56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
tytułem: budowa ośrodka

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem

W dniach 26.08. – 08.09.2017 r grupa stowarzyszenia „ Nadzieja” przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w Darłówku. Był to czas wielkiej radości dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców.

W Tuchowie


chwilowka