Pielgrzymka do Zabawy do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny

Pielgrzymka do Zabawy do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny

Udaliśmy się autokarem do Sanktuarium bł. Karoliny. W tym roku obchodzimy 30 rocznicę Jej beatyfikacji, więc pragnęliśmy odwiedzić miejsca z Nią związane. W kościele p.w. Trójcy Świętej, gdzie pod ołtarzem znajdują się Jej doczesne szczątki uczestniczyliśmy w majowym nabożeństwie i niedzielnej Mszy św. Po modlitwie pojechaliśmy się do Wał Rudy do muzeum znajdującego się w Jej rodzinnym domu, a po odpoczynku chętni poszli szlakiem męczeństwa Karoliny. Niektórzy dotarli do końca, czyli miejsca upamiętniającego śmierć bł. Karoliny w wałrudzkim lesie. Wiele osób oglądało film pt. „ Zerwany kłos” , więc warto było dzięki tej pielgrzymce zatrzymać się i rozważyć fakty z życia dziewczyny, męczennicy, która żyła w bliskich nam stronach, a dziś oręduje za nami w niebie.

Pielgrzymka do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej

Chętni członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyli w Mszy św. w Jodłowej, którą poprzedziła comiesięczna Droga Betlejemska ( wokalne rozważanie życia Dzieciątka Jezus ). Na Mszę św. przybyły siostry karmelitanki z Krakowa opiekujące się figurką Dzieciątka Jezus w klasztornej kaplicy i prowadzące przedszkole. Siostry prosząc o modlitwę i wsparcie dla rozbudowy przedszkola opowiedziały o swej posłudze zakonnej, o radości, którą im daje praca z najmłodszymi, ale i o problemach wychowawczych i zagrożeniach, które mogą spotkać dzieci.

Nasza pielgrzymka, była podziękowaniem Dzieciątku Bożemu za opiekę. Stowarzyszenie nasze posiada kopię figury Dzieciątka Jezus i otacza Je troską, oraz czcią. Podopieczni chętnie zabierają Dzieciątko na kilka dni do swych domów, by powierzać Jezusowi swe troski.

Zebranie Walne sprawozdawczo-wyborcze

Na następną 3 – letnią kadencję drogą głosowania wybrano Zarząd:

  • prezes – Marian Gut
  • vice prezes – Maria Tyrka
  • sekretarz – Grażyna Gut
  • skarbnik – Bogumiła Skultecka
  • członek – Dorota Cich
  • członek – Krystyna Piktas
  • członek – Józef Średniawa

Rozważania Drogi Krzyżowej

Rozważania Drogi Krzyżowej

Stowarzyszenie „ Nadzieja” prowadzi rozważania Drogi Krzyżowej. Modlitwie przewodniczy ojciec proboszcz Bogusław Augustowski.

Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe stowarzyszenia za rok 2016

Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe stowarzyszenia za rok 2016

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ojca proboszcza Bogusława Augustowskiego. Umocnieni duchowo udaliśmy się do sali parafialnej i po powitaniu przez o. Piotra Kurciusa opiekuna duchowego wspólnoty podzieliliśmy się na grupy. Podopieczni pozostali na zajęciach prowadzonych przez kleryków WSD i wolontariuszy świeckich. Rodzice w tym czasie uczestniczyli w Walnym Zebraniu podsumowującym sprawy finansowe stowarzyszenia za rok 2016.

Światowe Dni Chorego

Członkowie stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyli w Mszy św. z okazji Światowego Dnia Chorego. Celem Światowego Dnia Chorego jest objęcie modlitwą cierpiących duchowo i fizycznie, oraz zwrócenie uwagi świata na potrzeby chorych. Koncelebrowaną Mszę św. sprawował o. proboszcz Bogusław Augustowski, który skierował kazanie do licznie przybyłych chorych z opiekunami. Nawiązując do objawień Matki Bożej w Lourdes, oraz do Ewangelii – Gody w Kanie Galilejskiej, a także do znaczenia miejsca, w którym znajdujemy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej, kaznodzieja podkreślał rolę Maryi w tych miejscach, Maryi, która przede wszystkim zawierzyła posłusznie, z pokorą Słowu Bożemu.

Spotkanie z podopiecznymi ŚDS w Nowodworzu

Spotkanie z podopiecznymi ŚDS w Nowodworzu

Stowarzyszenie „Nadzieja” spotkało się z podopiecznymi ŚDS w Nowodworzu na zaproszenie dyr. Marty Jamrozik i terapeutki Elżbiety Ciochoń. Uczestnicy ŚDS przedstawili sztukę pt. „ Kopciuszek”. Widzowie byli zachwyceni grą aktorów, którzy bardzo wczuwali się w swe role i włożyli w nią wiele pracy. Była też wesoła zabawa, słodki poczęstunek i okazja do rozmów. Dziękujemy osobom zaangażowanym w to miłe spotkanie.

Bal Noworoczny w Siedliskach 2017

Bal Noworoczny w Siedliskach 2017

Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” z rodzicami i wolontariuszami przybyli do Zespołu Szkół w Siedliskach na zaproszenie dyrekcji szkoły. Tradycyjny bal noworoczny przygotowało grono pedagogiczne i uczniowie. Zatroszczono się o fundusze, by sprawić radość uczestnikom. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez księdza Jakuba, katechetę Parafii Chrystusa Króla w Siedliskach. W służbie liturgicznej ołtarza uczestniczyli klerycy WSD Redemptorystów z Tuchowa i wolontariusze świeccy angażujący się w działalność stowarzyszenia. W programie spotkania uczniowie szkoły przedstawili jasełka w wersji wokalno – muzycznej. Była radosna zabawa, smaczny poczęstunek i św. Mikołaj z prezentami. Na spotkanie przybył proboszcz parafii Siedliska, radna Rady Miejskiej w Tuchowie, przedstawicielka Stowarzyszenia Siedliskie Forum Rozwoju. Stowarzyszenie „ Nadzieja” dziękuje Pani dyrektor Lucynie Jamka, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły i uczniom za zorganizowanie tego miłego integracyjnego spotkania.

Jasełka dla podopiecznych i ich rodziców

Jasełka dla podopiecznych i ich rodziców

Stowarzyszenie „ Nadzieja” uczestniczyło w comiesięcznej Mszy św. sprawowanej w bazylice i spotkaniu w sali parafialnej. Wolontariusze przygotowali jasełka dla podopiecznych i ich rodziców. Przedstawienie oprócz sytuacji mających miejsce w Betlejem, nawiązywało też do czasów, w których teraz żyjemy, konkretnie w Tuchowie. Można było przemyśleć, jak zachowalibyśmy się dzisiaj, gdyby Święta Rodzina szukała miejsca w naszych domach. Aktorom dziękujemy, że mimo licznych obowiązków poświęcili swój czas, by zrobić coś więcej. Dzięki takim przedstawieniom podtrzymuje się piękną polską tradycję. Widzowie byli zachwyceni. Na koniec wszyscy uczciliśmy Boże Dzieciątko śpiewem kolęd. Podopieczni mieli też niecodzienną okazję do zajęć, zabaw i rozmów z postaciami z jasełek, mogli też pielęgnować Dzieciątko. Rodzice w tym czasie spotkali się na zebraniu stowarzyszenia.

W Tuchowie


chwilowka