Bal noworoczny w Szkole Podstawowej w Tuchowie 2019

Bal noworoczny w Szkole Podstawowej w Tuchowie 2019

Tradycyjny bal noworoczny dla podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja” miał miejsce dnia 9 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie. Na bal przybyły licznie osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami. Dyrektor szkoły mgr Józef Wzorek powitał przybyłych członków stowarzyszenia, zapraszając do miłej zabawy. W zorganizowanie spotkania zaangażowało się grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie szkoły. Muzyczną stronę zapewniał p. Rafał Chrząszcz. Salę przyozdobiono własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” w barwnych koronach, kapeluszach, radośnie spędzali czas tańcząc i bawiąc się w gronie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Charytatywny Koncert Kolęd dla „Nadziei” – cz. 2

Dnia 26 stycznia 2019 r w Domu Kultury odbył się Charytatywny Koncert dla „ Nadziei”. Była to druga część tradycyjnego koncertu odbywającego się w Tuchowie już od 28 lat. Celem organizowanych koncertów jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze stowarzyszenia „ Nadzieja”. Znane styczniowe wydarzenie charytatywne łączy wiele dobrych serc pragnących nieść pomoc, a tym samym dać nadzieję osobom, które jej potrzebują.

Charytatywny Koncert dla „Nadziei” 2019

Charytatywny Koncert dla „Nadziei” 2019

Tradycyjny Koncert dla „ Nadziei ” rozpoczął się dnia 20 stycznia 2019 roku w Domu Kultury. Atmosfera tego niedzielnego, zimowego wieczoru, była niezwykle ciepła, emanująca miłością i wielką nadzieją. W tym to dniu wystąpiła Orkiestra Dęta OSP z Żurowej pod dyrekcją kapelmistrza Michała Króla. Artyści: muzycy, soliści, konferansjerzy słowem, muzyką, śpiewem nastrojowych kolęd i pastorałek, wnosili wiele dobra i radości udzielającej się licznie przybyłej widowni. Znów popłynęła „rzeka” dobroci, otwarły się serca darczyńców pragnących wspomóc Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w dziele budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego. Płynęło wiele optymistycznych słów nadziei od pani burmistrz, wiceburmistrza, dyrektora Domu Kultury w Tuchowie. Podczas koncertu prowadzona była aukcja podarowanych prac artystycznych i miodu.

Spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” w Nowym Roku

Spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” w Nowym Roku

Dnia 20 stycznia 2019 roku członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” spotkali się, by wspólnie uczestniczyć w Mszy św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców. Modlitewną pamięcią otoczyliśmy także zmarłych: wolontariusza duchownego „Nadziei” - misjonarza o. Dariusza Łysakowskiego w 18 rocznicę tragicznej śmierci na Syberii i Radosława Cybulskiego byłego członka stowarzyszenia. Koncelebrowaną Mszę św. sprawował duchowy opiekun wspólnoty.

Podziękowanie Darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych

Stowarzyszenie „Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie Darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych organizowanych w szkołach na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus dla podopiecznych stowarzyszenia.

Mamy nadzieję w Stowarzyszeniu „ Nadzieja”, że dzięki otwartemu Sercu Darczyńców, dzięki dotacjom z źródeł państwowych ten ważny cel będzie w Tuchowie mógł być zrealizowany.

Z akcji charytatywnych organizowanych w szkołach otrzymaliśmy 11.265,22 zł.

Bal noworoczny w Szkole Podstawowej w Siedliskach

12 stycznia 2019 roku Stowarzyszenie „ Nadzieja” z Tuchowa przybyło na zaproszenie Dyrekcji do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Tuchowskich. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców sprawowaną przez proboszcza Parafii Chrystusa Króla w Siedliskach. Ksiądz Proboszcz skierował do uczestników homilię, w której podkreślał jak wielką miłością darzy nas Bóg przyjmując postać Dzieciątka, które przychodzi niosąc pokój , miłość i nadzieję, które przychodzi także przez oddane serca wielu osób, do tych, którzy potrzebują pomocy. Liturgię ubogacali wokalno – muzycznie uczniowie i absolwenci szkoły.

Drodzy Darczyńcy Drugiego Balu Charytatywnego

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie składam serdeczne podziękowanie za okazane Wielkie Serce podczas Drugiego Balu Charytatywnego na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Tuchowie.

Stowarzyszenie uzyskało na ten ważny cel kwotę 49.500 złotych. Środki zostały przelane na konto inwestycyjne stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy Ofiarodawcom za wielki gest dobroci.

Prezes Stowarzyszenia Nadzieja – Marian Gut

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowanie Osobom organizującym i współorganizującym w szkołach dobroczynne świąteczne akcje charytatywne na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo - Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus dla podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja”.

Dziękujemy za poświęcony czas, zdolności i wielkie zaangażowanie. Wdzięczność kierujemy w stronę Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Uczniów Szkół w: Tuchowie, Piotrkowicach, Łowczowie, Siedliskach i Burzynie. Dziękujemy Nieformalnej Grupie Dorosłych Wolontariuszy za zaangażowanie.

Wszystkim Darczyńcom wspomagającym to dzieło z serca dziękujemy.

Życzymy radości płynącej od Dzieciątka Jezus i wszelkiej pomyślności w 2019.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” – prezes Marian Gut

Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Okazjonalne spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą św. pod przewodnictwem opiekuna duchowego grupy w przypadającą III Niedzielę Adwentu – Niedzielę Gaudete. Wygłoszone kazanie skłoniło wiernych do refleksji nad właściwym przeżywaniem radości. Katolik nie przeżywa radości w odosobnieniu, lecz dzieli się nią z bliźnimi na różne sposoby. Kaznodzieja zwracał uwagę wiernych na Adhortację Apostolską Ojca Świętego Franciszka: Gaudete et exsultate – O radości w dążeniu do bycia świętymi. Druga część spotkania odbywała się w klasztornej sali pielgrzyma, gdzie dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie nawzajem życzenia. Podopiecznych odwiedził św. Mikołaj sprawiając im ogromną radość. Dziękujemy darczyńcom za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Podziękowania 2018

Podziękowania

Galeria zdjęć

Drugi Bal Charytatywny na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Tuchowie zobacz galerię

W Tuchowie


chwilowka