Wielkanoc 2019

Drodzy Darczyńcy, Przyjaciele

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus błogosławił, obdarzał radością i pokojemw imieniu Stowarzyszenia „ Nadzieja” z Tuchowa
prezes Marian Gut

Niedziela Palmowa 2019

Członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyli w Mszy św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców sprawowanej przez opiekuna duchowego grupy. W ten dzień uczestnicy liturgii przybyli z palmami na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Celebrans odczytał Mękę Pańską wg. Św. Łukasza. Mogliśmy także dzięki słowom homilii skierowanym przez o. Adama zastanowić się nad znaczeniem cierpienia w świetle męki Jezusa.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja” 17 - 03 - 2019

Spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem opiekuna duchowego wspólnoty w intencjach: stowarzyszenia, podopiecznych obchodzących imieniny w marcu, darczyńców i zmarłych rodziców, oraz opiekunów niektórych podopiecznych.

Walne Zebranie zatwierdzające nowy statut stowarzyszenia

Wspólnota „Nadzieja” uczestniczyła w Mszy św. koncelebrowanej sprawowanej przez opiekuna duchowego w intencji wspólnoty i darczyńców, a także zmarłych członków wspólnoty. Uczestnicy zostali umocnieni modlitwą i Słowem Bożym o szczęściu: które jest prawdziwe, jeżeli pokładamy nadzieję w Bogu, w Jezusie Zmartwychwstałym. Dalsza część spotkania odbywała się w salach klasztornych w grupach: podopieczni zostali objęci opieką wolontariuszy, a rodzice w tym czasie wzięli udział w Walnym Zebraniu zatwierdzającym nowy statut stowarzyszenia, który został opracowany, w celu poszerzenia działalności.

Bal noworoczny w Szkole Podstawowej w Tuchowie 2019

Bal noworoczny w Szkole Podstawowej w Tuchowie 2019

Tradycyjny bal noworoczny dla podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja” miał miejsce dnia 9 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie. Na bal przybyły licznie osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami. Dyrektor szkoły mgr Józef Wzorek powitał przybyłych członków stowarzyszenia, zapraszając do miłej zabawy. W zorganizowanie spotkania zaangażowało się grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie szkoły. Muzyczną stronę zapewniał p. Rafał Chrząszcz. Salę przyozdobiono własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” w barwnych koronach, kapeluszach, radośnie spędzali czas tańcząc i bawiąc się w gronie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Charytatywny Koncert Kolęd dla „Nadziei” – cz. 2

Dnia 26 stycznia 2019 r w Domu Kultury odbył się Charytatywny Koncert dla „ Nadziei”. Była to druga część tradycyjnego koncertu odbywającego się w Tuchowie już od 28 lat. Celem organizowanych koncertów jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze stowarzyszenia „ Nadzieja”. Znane styczniowe wydarzenie charytatywne łączy wiele dobrych serc pragnących nieść pomoc, a tym samym dać nadzieję osobom, które jej potrzebują.

Charytatywny Koncert dla „Nadziei” 2019

Charytatywny Koncert dla „Nadziei” 2019

Tradycyjny Koncert dla „ Nadziei ” rozpoczął się dnia 20 stycznia 2019 roku w Domu Kultury. Atmosfera tego niedzielnego, zimowego wieczoru, była niezwykle ciepła, emanująca miłością i wielką nadzieją. W tym to dniu wystąpiła Orkiestra Dęta OSP z Żurowej pod dyrekcją kapelmistrza Michała Króla. Artyści: muzycy, soliści, konferansjerzy słowem, muzyką, śpiewem nastrojowych kolęd i pastorałek, wnosili wiele dobra i radości udzielającej się licznie przybyłej widowni. Znów popłynęła „rzeka” dobroci, otwarły się serca darczyńców pragnących wspomóc Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w dziele budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego. Płynęło wiele optymistycznych słów nadziei od pani burmistrz, wiceburmistrza, dyrektora Domu Kultury w Tuchowie. Podczas koncertu prowadzona była aukcja podarowanych prac artystycznych i miodu.

Spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” w Nowym Roku

Spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” w Nowym Roku

Dnia 20 stycznia 2019 roku członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” spotkali się, by wspólnie uczestniczyć w Mszy św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców. Modlitewną pamięcią otoczyliśmy także zmarłych: wolontariusza duchownego „Nadziei” - misjonarza o. Dariusza Łysakowskiego w 18 rocznicę tragicznej śmierci na Syberii i Radosława Cybulskiego byłego członka stowarzyszenia. Koncelebrowaną Mszę św. sprawował duchowy opiekun wspólnoty.

Podziękowanie Darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych

Stowarzyszenie „Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie Darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych organizowanych w szkołach na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus dla podopiecznych stowarzyszenia.

Mamy nadzieję w Stowarzyszeniu „ Nadzieja”, że dzięki otwartemu Sercu Darczyńców, dzięki dotacjom z źródeł państwowych ten ważny cel będzie w Tuchowie mógł być zrealizowany.

Z akcji charytatywnych organizowanych w szkołach otrzymaliśmy 11.265,22 zł.

Bal noworoczny w Szkole Podstawowej w Siedliskach

12 stycznia 2019 roku Stowarzyszenie „ Nadzieja” z Tuchowa przybyło na zaproszenie Dyrekcji do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Tuchowskich. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców sprawowaną przez proboszcza Parafii Chrystusa Króla w Siedliskach. Ksiądz Proboszcz skierował do uczestników homilię, w której podkreślał jak wielką miłością darzy nas Bóg przyjmując postać Dzieciątka, które przychodzi niosąc pokój , miłość i nadzieję, które przychodzi także przez oddane serca wielu osób, do tych, którzy potrzebują pomocy. Liturgię ubogacali wokalno – muzycznie uczniowie i absolwenci szkoły.

W Tuchowie


chwilowka