Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja" z o. Łukaszem Madejskim

włącz .

Stowarzyszenie ,,Nadzieja” uczestniczyło w okazjonalnym spotkaniu na działce. Wyjątkowym gościem był o. Łukasz Madejski – były wolontariusz duchowny ,,Nadziei”, który odprawił Mszę św. prymicyjną dla naszej wspólnoty, oraz udzielił wszystkim uczestnikom indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego.

Wyjazd do Tarnowa na sztukę pt. ,,Szelmostwa lisa Witalisa”

włącz .

Grupa podopiecznych Stowarzyszenia ,,Nadzieja” w ramach zajęć świetlicowych wyjechała do Tarnowa do teatru na sztukę pt. ,,Szelmostwa lisa Witalisa” wg. Jana Brzechwy. Uczestnicy zachwyceni byli przedstawieniem i grą aktorów.

Msza św. Prymicyjna Ojca Łukasza

włącz .

Przybyliśmy na Mszę św. Prymicyjną, sprawowaną w parafii NNMP przez Ojca Łukasza, mieszkańca Tuchowa i członka parafii NNMP. Pragniemy obejmować Go swoją modlitwą, by Bóg obdarzał potrzebnymi łaskami.

Uroczystoś święceń kapłańskich diakonów

włącz .

Uczestniczyliśmy w uroczystości święceń kapłańskich diakonów, a wśród Nich wolontariusza duchownego "Nadziei" dk. Łukasza Madejskiego. Neoprezbiterom życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Majówka Tuchowska dla Matki

włącz .

Odbyła się tradycyjna akcja charytatywna Majówka Tuchowska dla Matki, wspomagająca Stowarzyszenie "Nadzieja" i Caritas. Na imprezę licznie przybyli mieszkańcy Tuchowa i okolic. W programie wystąpiły dzieci z Tuchowskich przedszkoli dedykując swym mamom życzenia z okazji Dnia Matki.

Ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą

włącz .

Mszą św. na dziedzińcu sanktuaryjnym rozpoczęliśmy ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą. Mszę św. sprawował i kazanie do wiernych wygłosił o. Łukasz Wójcik, asystował diakon Łukasz Madejski.

Wyjazd integracyjny

włącz .

Stowarzyszenie Nadzieja” przebywało na wyjeździe integracyjnym w Muszynie k/ Krynicy. Pobyt wpłynął dodatnio na uczestników. Podopieczni wraz z rodzicami i wolontariuszami mieli możliwość przebywania poza miejscem swego zamieszkania. Duchową opiekę zapewniał grupie diakon Łukasz Madejski. Wolontariusze zorganizowali osobom niepełnosprawnym zabawy, gry, spacery, indywidualne rozmowy. Było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy i czas na modlitwę w zabytkowej cerkwi. Dziękujemy darczyńcom za okazaną pomoc dzięki której wyjazd mógł być realny.

Spotkanie w Zespole Szkół w Olszynach

włącz .

Stowarzyszenie „Nadzieja” udało się do Zespołu Szkół w Olszynach na „Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym” na zaproszenie dyrekcji szkoły. Na spotkanie przybyły także dzieci z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Rzuchowej. Spotkanie zaszczycili swą obecnością: wójt Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dyrektor Domu Kultury, oraz przedstawiciele Pogórzańskiego a Stowarzyszenia Rozwoju.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja” - kwiecień 2013

włącz .

Spotkanie nasze rozpoczęło się Mszą św. w intencji wspólnoty „Nadzieja”, oraz powołań kapłańskich i zakonnych. Przed Mszą św. mieliśmy możliwość wysłuchania tekstu z Katechizmu Kościoła katolickiego o Bogu jako Ojcu, który jest pełen dobroci, a my chrześcijanie jesteśmy otuleni bezwarunkową miłością kochającego Ojca. Tekst pobudzał do refleksji nad naszą modlitwą i właściwą postawą wobec Boga – Ojca.

Wielkanocne spotkanie wspólnoty „Nadzieja”

włącz .

Wspólnota „Nadzieja” spotkała się w Wielką Sobotę, w bazylice mniejszej, adorując Chrystusa w symbolicznym Grobie. Następnie udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie proboszcz o. Bogusław Augustowski poświęcił uczestnikom spotkania pokarmy na stół wielkanocny. W miłym przedświątecznym nastroju składaliśmy sobie życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

W Tuchowie


chwilowka