Ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą

Mszą św. na dziedzińcu sanktuaryjnym rozpoczęliśmy ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą. Mszę św. sprawował i kazanie do wiernych wygłosił o. Łukasz Wójcik, asystował diakon Łukasz Madejski.

Wyjazd integracyjny

Stowarzyszenie Nadzieja” przebywało na wyjeździe integracyjnym w Muszynie k/ Krynicy. Pobyt wpłynął dodatnio na uczestników. Podopieczni wraz z rodzicami i wolontariuszami mieli możliwość przebywania poza miejscem swego zamieszkania. Duchową opiekę zapewniał grupie diakon Łukasz Madejski. Wolontariusze zorganizowali osobom niepełnosprawnym zabawy, gry, spacery, indywidualne rozmowy. Było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy i czas na modlitwę w zabytkowej cerkwi. Dziękujemy darczyńcom za okazaną pomoc dzięki której wyjazd mógł być realny.

Spotkanie w Zespole Szkół w Olszynach

Stowarzyszenie „Nadzieja” udało się do Zespołu Szkół w Olszynach na „Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym” na zaproszenie dyrekcji szkoły. Na spotkanie przybyły także dzieci z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Rzuchowej. Spotkanie zaszczycili swą obecnością: wójt Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dyrektor Domu Kultury, oraz przedstawiciele Pogórzańskiego a Stowarzyszenia Rozwoju.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja” - kwiecień 2013

Spotkanie nasze rozpoczęło się Mszą św. w intencji wspólnoty „Nadzieja”, oraz powołań kapłańskich i zakonnych. Przed Mszą św. mieliśmy możliwość wysłuchania tekstu z Katechizmu Kościoła katolickiego o Bogu jako Ojcu, który jest pełen dobroci, a my chrześcijanie jesteśmy otuleni bezwarunkową miłością kochającego Ojca. Tekst pobudzał do refleksji nad naszą modlitwą i właściwą postawą wobec Boga – Ojca.

Wielkanocne spotkanie wspólnoty „Nadzieja”

Wspólnota „Nadzieja” spotkała się w Wielką Sobotę, w bazylice mniejszej, adorując Chrystusa w symbolicznym Grobie. Następnie udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie proboszcz o. Bogusław Augustowski poświęcił uczestnikom spotkania pokarmy na stół wielkanocny. W miłym przedświątecznym nastroju składaliśmy sobie życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Walne Zebranie dotyczące sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wspólnota „Nadzieja” spotkała się jak w każdym miesiącu na Mszy św. Przed Liturgią został odczytany tekst z Katechizmu Kościoła katolickiego nt. wiary w Jedynego Boga. Mszę św. koncelebrowaną sprawował opiekun duchowy wspólnoty o. Łukasz Wójcik. Kazanie do wiernych skierował proboszcz o. Bogusław Augustowski.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja” - luty 2013

Wspólnotową Mszą św. rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Przed Mszą św. wysłuchaliśmy tekstu z Katechizmu Kościoła katolickiego - „Człowiek odpowiada Bogu”. Tekst ukazywał, że Bóg przemawia do ludzi jak do przyjaciół, a odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara, przez którą człowiek poddaje Bogu swój rozum i wolę, czyli wg. Pisma świętego człowiek odpowiada Bogu „posłuszeństwem wiary”.

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Zespole Szkół w Tuchowie

Stowarzyszenie „Nadzieja” gościło w Zespole Szkół w Tuchowie na zaproszenie dyrekcji szkoły. W tradycyjną zabawę noworoczną zaangażowali się uczniowie wraz z wychowawcami. Podopieczni stowarzyszenia wesoło bawili się przy akompaniamencie zaproszonego zespołu muzycznego.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja" - styczeń 2013

Spotkanie „Nadziei” rozpoczęło się Mszą św., a przed rozpoczęciem rozważaniem treści z Katechizmu Kościoła Katolickiego o pismach, które są zaliczane do zbioru Ksiąg świętych - o kanonie Pisma świętego, który składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg nowego Testamentu.

W Tuchowie


chwilowka