Pielgrzymka osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Nadzieja” przybyło do tuchowskiego sanktuarium - bazyliki mniejszej pielgrzymując wraz z osobami niepełnosprawnymi z diecezji tarnowskiej.

Spotkanie integracyjne „Nadziei” z ŚDS w Karwodrzy

Na działce „Nadziei” spotkali się podopieczni Stowarzyszenia „Nadzieja” - uczestnicy zajęć świetlicowych z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy z Karwodrzy. Grupa wesoło spędzała czas przy grillu, śpiewając piosenki biesiadne. Uczestnicy mieli też okazję do wspólnych rozmów, wspomnień. Pogoda sprzyjała wpływając korzystnie na to miłe spotkanie. Opiekunowie zadbali o to, by podopieczni czuli się radośnie i bezpiecznie.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja" z o. Łukaszem Madejskim

Stowarzyszenie ,,Nadzieja” uczestniczyło w okazjonalnym spotkaniu na działce. Wyjątkowym gościem był o. Łukasz Madejski – były wolontariusz duchowny ,,Nadziei”, który odprawił Mszę św. prymicyjną dla naszej wspólnoty, oraz udzielił wszystkim uczestnikom indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego.

Msza św. Prymicyjna Ojca Łukasza

Przybyliśmy na Mszę św. Prymicyjną, sprawowaną w parafii NNMP przez Ojca Łukasza, mieszkańca Tuchowa i członka parafii NNMP. Pragniemy obejmować Go swoją modlitwą, by Bóg obdarzał potrzebnymi łaskami.

Uroczystoś święceń kapłańskich diakonów

Uczestniczyliśmy w uroczystości święceń kapłańskich diakonów, a wśród Nich wolontariusza duchownego "Nadziei" dk. Łukasza Madejskiego. Neoprezbiterom życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Majówka Tuchowska dla Matki

Odbyła się tradycyjna akcja charytatywna Majówka Tuchowska dla Matki, wspomagająca Stowarzyszenie "Nadzieja" i Caritas. Na imprezę licznie przybyli mieszkańcy Tuchowa i okolic. W programie wystąpiły dzieci z Tuchowskich przedszkoli dedykując swym mamom życzenia z okazji Dnia Matki.

Ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą

Mszą św. na dziedzińcu sanktuaryjnym rozpoczęliśmy ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą. Mszę św. sprawował i kazanie do wiernych wygłosił o. Łukasz Wójcik, asystował diakon Łukasz Madejski.

Wyjazd integracyjny

Stowarzyszenie Nadzieja” przebywało na wyjeździe integracyjnym w Muszynie k/ Krynicy. Pobyt wpłynął dodatnio na uczestników. Podopieczni wraz z rodzicami i wolontariuszami mieli możliwość przebywania poza miejscem swego zamieszkania. Duchową opiekę zapewniał grupie diakon Łukasz Madejski. Wolontariusze zorganizowali osobom niepełnosprawnym zabawy, gry, spacery, indywidualne rozmowy. Było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy i czas na modlitwę w zabytkowej cerkwi. Dziękujemy darczyńcom za okazaną pomoc dzięki której wyjazd mógł być realny.

Spotkanie w Zespole Szkół w Olszynach

Stowarzyszenie „Nadzieja” udało się do Zespołu Szkół w Olszynach na „Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym” na zaproszenie dyrekcji szkoły. Na spotkanie przybyły także dzieci z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Rzuchowej. Spotkanie zaszczycili swą obecnością: wójt Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dyrektor Domu Kultury, oraz przedstawiciele Pogórzańskiego a Stowarzyszenia Rozwoju.

W Tuchowie


chwilowka