Pierwszy Bal charytatywny na rzecz budowy ośrodka dla podopiecznych stowarzyszenia „ Nadzieja”

Pierwszy Bal charytatywny na rzecz budowy ośrodka dla podopiecznych stowarzyszenia „ Nadzieja”

W sobotę 18 listopada 2017 roku odbył się Pierwszy Bal charytatywny wspomagający budowę ośrodka opiekuńczo – mieszkalnego dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja”. Bal odbył się dzięki wielkiemu zrozumieniu szerokiego grona osób, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenia i informacje o przedsięwzięciu. Stowarzyszenie „ Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu tej akcji Paniom: Annie i Elżbiecie, które z wielkim zaangażowaniem zajęły się sprawami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem balu. Przybyło wiele osób, którym nie jest obojętny los dzieci niepełnosprawnych. Przybyłym gościom, a także osobom, które łączyły się z nami duchowo jesteśmy bardzo wdzięczni.

Spotkanie „Nadziei” 15. 10. 2017.

Stowarzyszenie „ Nadzieja” spotkało się na Mszy św. w intencji członków stowarzyszenia i darczyńców, oraz rodziców, którzy utracili swe dzieci w przypadającym Dniu Dziecka Utraconego. Na podstawie kazania wierni mieli okazję przemyśleć treść przypowieści „ O zaproszonych na ucztę”. Król zaprasza na ucztę, a goście wymawiają się. Człowiek w życiu powinien kierować się tym co jest najważniejsze. Padły ważne słowa: „ Bóg nie potrzebował człowieka, gdy go stwarzał, ale potrzebuje go, by go zbawić”.

Bal charytatywny

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia budowy Ośrodka Opiekuńczo-Mieszkalnego dla podopiecznych stowarzyszenia poprzez uczestnictwo w balu charytatywnym.

Bal charytatywny

Cena biletu - 300 zł od pary/150 zł od osoby

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 662 046 279

Prosimy o przekazanie środków na konto:

PKO BP 1 Oddział w Tuchowie
56 1020 4955 0000 7102 0055 5235
tytułem: budowa ośrodka

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem

W dniach 26.08. – 08.09.2017 r grupa stowarzyszenia „ Nadzieja” przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w Darłówku. Był to czas wielkiej radości dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców.

Spotkanie „Nadziei” pod hasłem „ Podaruj odrobinę czasu”

Spotkanie „Nadziei” pod hasłem „ Podaruj odrobinę czasu”

Tradycyjnie w trzecią sobotę czerwca członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” spotkali się z przybyłymi gośćmi na działce, by wspólnie radować się i wyrazić wdzięczność za przyjaciół, którzy niosą pomoc osobom niepełnosprawnym w różny sposób. Spotkanie było też okazją do przeżycia wyjątkowych chwil.

Wycieczka do teatru na sztukę „Lato Muminków”

Wycieczka do teatru na sztukę „Lato Muminków”

Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” z okazji Dnia Dziecka udali się na wycieczkę do Tarnowa do teatru na sztukę pt. „Lato Muminków”. Podopiecznym stowarzyszenia bardzo podobało się przedstawienie o przygodach Muminków, które to przekonały się, że należy słuchać dorosłych, i nie warto łamać przepisów, bo są one potrzebne do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Po wrażeniach w teatrze był czas na relaks i smaczną kolację w Zajeździe w Piotrkowicach.

XXI Tuchowska Majówka dla Matki

XXI  Tuchowska Majówka dla Matki

Tradycyjne wydarzenie mające miejsce w Tuchowie z okazji Dnia Matki odbywało się w tym roku w niedzielę 28 maja. Było to kolejne już spotkanie integracyjne na które przybyło szerokie grono ludzi „ Otwartego Serca ”. Uczestnicy tego spotkania włączyli się jak dobra rodzina w pomoc bliźnim, którzy tej pomocy oczekują, gdyż ze względu na swą trudną sytuację życiową nie mogą poradzić sobie sami. Są to osoby niepełnosprawne zrzeszone w Stowarzyszeniu „ Nadzieja” działającym w Tuchowie od 25 lat i osoby oczekujące pomocy dzięki funkcjonowaniu Caritas.

Uroczystości święceń kapłańskich wolontariusza duchownego o. Michała Wielgusa

Chętni członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyli w uroczystości święceń kapłańskich wolontariusza duchownego o. Michała Wielgusa. Święceń prezbiteratu udzielił bp. Damian Muskus z Krakowa.

Zachowując miłe wspomnienia o współpracującym ofiarnie ze stowarzyszeniem ojcu Michale życzymy Mu owocnej pracy duszpasterskiej i radości na każdy dzień kapłańskiego i zakonnego życia.

Wieczorem na działce przy figurze Matki Bożej Fatimskiej zebrali się chętni parafianie i członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja”, aby uwielbiać Maryję śpiewem Litanii Loretańskiej. Modlitwie przewodniczył proboszcz o. Bogusław Augustowski i klerycy WSD. Ciepły majowy wieczór był okazją do miłego spotkania, wspólnych rozmów i śpiewu maryjnych pieśni.

W Tuchowie


chwilowka