Msza św. dla chorych

włącz .

Uczestniczyliśmy indywidualnie w Mszy św. dla chorych podczas uroczystości peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Mieliśmy okazję do refleksji nad życiem, które jest często uwikłane w choroby, cierpienia fizyczne i duchowe. Przez głębokie słowa homilii, udzielony sakrament chorych, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, niezwykłe spotkanie z Jezusem w obrazie Jezusa Miłosiernego wróciliśmy do swych domów umocnieni na duchu.

Tuchowka Majówka dla Matki

włącz .

Uczestniczyliśmy w XVIII ,,Tuchowskiej Majówce dla Matki”, tradycyjnej akcji charytatywnej wspierającej ,, Nadzieję” i Caritas. Impreza rozpoczęła się hymnem Tuchowa w amfiteatrze. Kolejno wystąpiły dzieci z Tuchowskich przedszkoli, zespoły z Domu Kultury, zespół ,,Pokolenia”, zespoły taneczne. Odbywała się aukcja dobroczynna, konkursy, zabawy, kiermasze, pokazy strażackie, losowanie nagród, były smaczne dania i ciasta domowego wypieku.

Spotkanie

włącz .

Na działce stowarzyszenia ,, Nadzieja” modliliśmy się wraz z członkami parafii NNMP przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej śpiewając Litanię Loretańską i pieśni maryjne. Modlitwom przewodniczył o. Marek Mirus, przybył także o. proboszcz, który udzielił grupie błogosławieństwa. Był czas na wspólne spotkanie w domku letniskowym ,, Józef”.

Wyjazd integracyjny

włącz .

Podopieczni z rodzicami i wolontariuszami przebywali na dwu dniowym wyjeździe integracyjnym w górach. Mieszkaliśmy w pięknym górskim ośrodku wypoczynkowym, skąd wyjeżdżaliśmy na zaplanowane wycieczki. Chętni udali się na spacer malowniczą Doliną Białego, na termy w Szaflarach, zwiedzali Zakopane.

Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym

włącz .

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół w Olszynach udaliśmy się na ,,Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez proboszcza i księży parafii w sali gimnastycznej szkoły. Na spotkanie przybyły także dzieci niepełnosprawne z ośrodka w Rzuchowej i z tamtego terenu.

Święta

włącz .

W Wielką Sobotę spotkaliśmy się tradycyjnie na adoracji przy symbolicznym Bożym Grobie. Był to czas refleksji, zadumy i nadziei. Zostały poświęcone przyniesione w koszyczkach pokarmy na stół wielkanocny. Składaliśmy sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Cykliczne spotkanie

włącz .

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. w przypadającą Niedzielę Palmową. Podopieczni wykonali wielobarwne palmy, które zostały poświęcone. Na spotkaniu wolontariusze prowadzili zajęcia manualne, podopieczni wykonywali baranki wielkanocne i laurki świąteczne. Rodzice w tym czasie odbywali swoje zebranie.

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

włącz .

Na Mszy św. z udziałem wspólnoty zapoznaliśmy się z Listem Pasterskim ordynariusza tarnowskiego o zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II. Wspólnotowa Msza św. dostarcza nam głębokich przeżyć duchowych.

Wyjazd do teatru

włącz .

Grupa podopiecznych wraz z opiekunami wyjechała do Tarnowa do teatru na sztukę pt. ,,Mały Książe”. Bajka była bardzo pouczająca. Ukazywała, że świat dorosłych, w oczach dziecka jest trudny do pojęcia. Według dzieci dorośli komplikują wszystko, natomiast dzieci widzą wszystko szczerze, prosto. Dla Małego Księcia najważniejsza była miłość do jedynej róży, którą kochał na swojej planecie.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

włącz .

Stowarzyszenie ,,Nadzieja” uczestniczyło w Mszy św. z racji III niedzieli miesiąca. Przed Mszą św. istnieje możliwość spowiedzi dla osób niepełnosprawnych w rozmównicy klasztornej. Liturgię sprawował i kazanie wygłosił opiekun duchowy ,, Nadziei” o. Łukasz Wójcik. Nawiązując do Ew. podkreślił, że Jezus nie przyszedł zmienić prawa, że prawo ma służyć człowiekowi, a nie człowiek prawu. Przede wszystkim mamy się miłować nawzajem, by w ten sposób uwielbić i miłować Boga.

W Tuchowie


chwilowka