Wyjazd integracyjny podopiecznych i opiekunów Stowarzyszenie „Nadzieja”

Grupa członków stowarzyszenia przebywała na wyjeździe integracyjnym w Zakopanem w ramach programu III edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 roku. Zadanie odbywało się p.n. „Barwy jesieni”.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja" - październik 2013

W III niedzielę miesiąca spotkaliśmy się na Mszy św. po wakacyjnej przerwie. Była to Niedziela Misyjna. Liturgię koncelebrowaną sprawował o. Witold Baran. Wraz z naszą wspólnotą „Nadzieja” modlili się członkowie Koła Pszczelarzy. W czasie Mszy św. udzielono chrztu św. małemu Janowi i Sewerynowi. O. Marcin Klamka skierował do przybyłych grup kazanie.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja" - wrzesień 2013

Podopieczni Stowarzyszenia „Nadzieja” wraz z rodzicami spotkali się w domku „Józef ”. W tym dniu na działce zaplanowane było ognisko, któremu przeszkodziła niekorzystna pogoda. Spotkanie jednak przebiegało w miłej, ciepłej atmosferze, nie brakło radości z wspólnego przebywania.

Turnus rehabilitacyjny 20.08 - 02.09 2013

Podopieczni stowarzyszenia wraz z rodzicami wyjechali na turnus rehabilitacyjny do Okuninki nad Jezioro Białe. Grupa miała okazję przebywania w pięknym terenie, o optymalnych warunkach do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej. Czas pobytu obfitował w różnorodne atrakcje.

Ognisko

Podopieczni Stowarzyszenia „Nadzieja” wraz z rodzicami miło spędzali czas na działce przy ognisku.

Loteria fantowa „Dar Serca"

Podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” przeprowadziło Loterię fantową pt. „Dar Serca” i zbiórkę datków do puszki.

Pielgrzymka osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Nadzieja” przybyło do tuchowskiego sanktuarium - bazyliki mniejszej pielgrzymując wraz z osobami niepełnosprawnymi z diecezji tarnowskiej.

Spotkanie integracyjne „Nadziei” z ŚDS w Karwodrzy

Na działce „Nadziei” spotkali się podopieczni Stowarzyszenia „Nadzieja” - uczestnicy zajęć świetlicowych z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy z Karwodrzy. Grupa wesoło spędzała czas przy grillu, śpiewając piosenki biesiadne. Uczestnicy mieli też okazję do wspólnych rozmów, wspomnień. Pogoda sprzyjała wpływając korzystnie na to miłe spotkanie. Opiekunowie zadbali o to, by podopieczni czuli się radośnie i bezpiecznie.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja" z o. Łukaszem Madejskim

Stowarzyszenie ,,Nadzieja” uczestniczyło w okazjonalnym spotkaniu na działce. Wyjątkowym gościem był o. Łukasz Madejski – były wolontariusz duchowny ,,Nadziei”, który odprawił Mszę św. prymicyjną dla naszej wspólnoty, oraz udzielił wszystkim uczestnikom indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego.

W Tuchowie


chwilowka