Pielgrzymka osób niepełnosprawnych 2014

Stowarzyszenie ,,Nadzieja” uczestniczyło w pielgrzymce osób niepełnosprawnych i chorych do bazyliki mniejszej w Tuchowie podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Był to czas wyjątkowego spotkania z Matką Bożą Tuchowską. Pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej koncelebrowanej Mszy świętej.

Spotkanie integracyjne

Na działce stowarzyszenia miało miejsce spotkanie integracyjne z udziałem ,, Nadziei” i Sympatyków – Gości. Przy polowym ołtarzu Mszę św. w intencji przybyłych osób sprawował superior Klasztoru OO. Redemptorystów o. Ryszard Bożek i o. Karol Barnaś.

Msza św. dla chorych

Uczestniczyliśmy indywidualnie w Mszy św. dla chorych podczas uroczystości peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Mieliśmy okazję do refleksji nad życiem, które jest często uwikłane w choroby, cierpienia fizyczne i duchowe. Przez głębokie słowa homilii, udzielony sakrament chorych, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, niezwykłe spotkanie z Jezusem w obrazie Jezusa Miłosiernego wróciliśmy do swych domów umocnieni na duchu.

Tuchowka Majówka dla Matki

Uczestniczyliśmy w XVIII ,,Tuchowskiej Majówce dla Matki”, tradycyjnej akcji charytatywnej wspierającej ,, Nadzieję” i Caritas. Impreza rozpoczęła się hymnem Tuchowa w amfiteatrze. Kolejno wystąpiły dzieci z Tuchowskich przedszkoli, zespoły z Domu Kultury, zespół ,,Pokolenia”, zespoły taneczne. Odbywała się aukcja dobroczynna, konkursy, zabawy, kiermasze, pokazy strażackie, losowanie nagród, były smaczne dania i ciasta domowego wypieku.

Spotkanie

Na działce stowarzyszenia ,, Nadzieja” modliliśmy się wraz z członkami parafii NNMP przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej śpiewając Litanię Loretańską i pieśni maryjne. Modlitwom przewodniczył o. Marek Mirus, przybył także o. proboszcz, który udzielił grupie błogosławieństwa. Był czas na wspólne spotkanie w domku letniskowym ,, Józef”.

Wyjazd integracyjny

Podopieczni z rodzicami i wolontariuszami przebywali na dwu dniowym wyjeździe integracyjnym w górach. Mieszkaliśmy w pięknym górskim ośrodku wypoczynkowym, skąd wyjeżdżaliśmy na zaplanowane wycieczki. Chętni udali się na spacer malowniczą Doliną Białego, na termy w Szaflarach, zwiedzali Zakopane.

Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół w Olszynach udaliśmy się na ,,Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez proboszcza i księży parafii w sali gimnastycznej szkoły. Na spotkanie przybyły także dzieci niepełnosprawne z ośrodka w Rzuchowej i z tamtego terenu.

Święta

W Wielką Sobotę spotkaliśmy się tradycyjnie na adoracji przy symbolicznym Bożym Grobie. Był to czas refleksji, zadumy i nadziei. Zostały poświęcone przyniesione w koszyczkach pokarmy na stół wielkanocny. Składaliśmy sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Cykliczne spotkanie

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. w przypadającą Niedzielę Palmową. Podopieczni wykonali wielobarwne palmy, które zostały poświęcone. Na spotkaniu wolontariusze prowadzili zajęcia manualne, podopieczni wykonywali baranki wielkanocne i laurki świąteczne. Rodzice w tym czasie odbywali swoje zebranie.

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Na Mszy św. z udziałem wspólnoty zapoznaliśmy się z Listem Pasterskim ordynariusza tarnowskiego o zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II. Wspólnotowa Msza św. dostarcza nam głębokich przeżyć duchowych.

W Tuchowie


chwilowka