Świadowy Dzień Chorego

Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego do bazyliki mniejszej w Tuchowie przybyli chętni członkowie Stowarzyszenia ,, Nadzieja”, by wraz z pielgrzymującymi osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, chorymi uczestniczyć w Mszy św. we wspomnienie Matki Bożej w Lourdes.

Podopieczni Stowarzyszenia ,,Nadzieja” w tuchowskim kinie

Podopieczni Stowarzyszenia ,,Nadzieja” przybyli z opiekunami do kina w Tuchowie na film pt. ,,Piłkarzyki rozrabiają”. Film w 3D miał wiele pouczających wątków, m.in. to, że czysta gra mimo, że nieraz jest przegrana daje satysfakcję, bo zwycięża w niej dobro. Dziękujemy za miłe przyjęcie naszej grupy przez pracowników Domu Kultury w Tuchowie.

Bal noworoczny w Zespole Szkół w Siedliskach

Stowarzyszenie ,,Nadzieja” przybyło do Zespołu Szkół w Siedliskach na tradycyjny bal noworoczny. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną w intencji naszego stowarzyszenia przez proboszcza parafii p.w. Chrystusa Króla w Siedliskach. Ksiądz proboszcz skierował także homilię do przybyłych osób. Nawiązując do perykopy ewangelicznej o uciszeniu przez Jezusa burzy na morzu, podkreślił, że Jezus jest z nami zawsze, mimo wielu życiowych burz. Liturgię uświetniał parafialny zespół wokalno – instrumentalny. Dla udogodnienia warunków osobom niepełnosprawnym fizycznie Msza św. sprawowana była w szkolnej sali gimnastycznej.

Koncert charytatywny dla Nadziei

W Domu Kultury w Tuchowie odbył się charytatywny Koncert dla ,,Nadziei”. Tradycyjny koncert wspiera podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja” działające w Tuchowie od 23 lat. Obecnie Stowarzyszenie obejmuje opieką 50 osób niepełnosprawnych z Tuchowa i Gminy Tuchów, oraz z powiatu tarnowskiego. Są to małe dzieci, młodzież i osoby dorosłe z upośledzeniami intelektualnymi i ruchowymi. Duchową pomoc świadczy Stowarzyszeniu Zgromadzenie Redemptorystów. W działalność angażuje się 30 wolontariuszy.

Bal noworoczny w Zespole Szkół w Tuchowie

Podopieczni Stowarzyszenia ,, Nadzieja” wraz z rodzicami przybyli na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół w Tuchowie na bal noworoczny.

Organizatorzy włożyli dużo serca w przygotowanie tego tradycyjnego spotkania. Podopieczni wesoło bawili się przy muzyce zespołu. Uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli wykonali barwną dekorację, prowadzili także zabawy z dziećmi. Dzięki darczyńcom na stołach pojawiły się pyszne ciasta, owoce, smaczne danie mięsne i upominki dla dzieci.

Okolicznościowe spotkanie Stowarzyszenia Nadzieja

W tym dniu spotkanie "Nadziei" miało charakter okolicznościowy z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną, którą sprawował nasz opiekun duchowy o. Łukasz Wójcik. Kazanie wygłosił o. Witold Hetnar, zwracając uwagę wiernych na odpowiednie przygotowanie się na przyjście Zbawiciela. W sali pielgrzyma wszyscy zgromadzili się wokół symbolicznego betlejemskiego żłóbka, by z opłatkiem w ręku złożyć sobie życzenia.

Kartki świąteczne

Wolontariusze stowarzyszenia rozprowadzali kartki świąteczne wykonane przez osoby ze Stowarzyszenia "Nadzieja", z których dobrowolne datki wspomogły naszą działalność statutową. Z akcji zebrano 717,40 zł. Serdecznie dziękujemy Darczyńcom.

Wyjazd do teatru w Tarnowie

Podopieczni Stowarzyszenia "Nadzieja" wraz z rodzicami wyjechali autokarem do Tarnowa do teatru na sztukę pt. "Księga lasu". Przedstawienie wniosło wiele pozytywnych wątków na temat właściwego zachowania się w lesie, dbania o środowisko naturalne człowieka. Sztuka zwracała uwagę widzów na ważne wartości, którymi powinien kierować się w życiu człowiek, a są nimi: miłość, dobroć i uczciwość.

Akcja charytatywna w Monachium

W tym dniu odbyła się w Monachium w Misji Katolickiej akcja charytatywna wspomagająca finansowo "Nadzieję". Nasze Stowarzyszenie reprezentowali przedstawiciele Zarządu: Marian Gut i Maria Tyrka. Osoby reprezentujące Misję Katolicką z proboszczem o. Stanisławem Pławeckim miło przyjęli naszą delegację. Odbył się bal andrzejkowy, na którym darczyńcy swym darem serca dzielili się z podopiecznymi Stowarzyszenia "Nadzieja". Z akcji charytatywnej otrzymaliśmy 3 865 €. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom.

Mszy św. sprawowana dla naszej wspólnoty

Uczestniczyliśmy w comiesięcznej Mszy św. sprawowanej dla naszej wspólnoty. Koncelebrowanej Liturgii przewodniczył proboszcz o. Bogusław Augustowski, który w miejsce kazania odczytał List pasterski ordynariusza diecezji tarnowskiej, nawiązujący do wspomnień o błogosławionej Karolinie Kózka, w związku z przypadającą w przyszłym roku setną rocznicą jej męczeńskiej śmierci.

W Tuchowie


chwilowka