Wyjazd integracyjny

Stowarzyszenie Nadzieja” przebywało na wyjeździe integracyjnym w Muszynie k/ Krynicy. Pobyt wpłynął dodatnio na uczestników. Podopieczni wraz z rodzicami i wolontariuszami mieli możliwość przebywania poza miejscem swego zamieszkania. Duchową opiekę zapewniał grupie diakon Łukasz Madejski. Wolontariusze zorganizowali osobom niepełnosprawnym zabawy, gry, spacery, indywidualne rozmowy. Było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy i czas na modlitwę w zabytkowej cerkwi. Dziękujemy darczyńcom za okazaną pomoc dzięki której wyjazd mógł być realny.

Spotkanie w Zespole Szkół w Olszynach

Stowarzyszenie „Nadzieja” udało się do Zespołu Szkół w Olszynach na „Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym” na zaproszenie dyrekcji szkoły. Na spotkanie przybyły także dzieci z Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Rzuchowej. Spotkanie zaszczycili swą obecnością: wójt Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dyrektor Domu Kultury, oraz przedstawiciele Pogórzańskiego a Stowarzyszenia Rozwoju.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja” - kwiecień 2013

Spotkanie nasze rozpoczęło się Mszą św. w intencji wspólnoty „Nadzieja”, oraz powołań kapłańskich i zakonnych. Przed Mszą św. mieliśmy możliwość wysłuchania tekstu z Katechizmu Kościoła katolickiego o Bogu jako Ojcu, który jest pełen dobroci, a my chrześcijanie jesteśmy otuleni bezwarunkową miłością kochającego Ojca. Tekst pobudzał do refleksji nad naszą modlitwą i właściwą postawą wobec Boga – Ojca.

Wielkanocne spotkanie wspólnoty „Nadzieja”

Wspólnota „Nadzieja” spotkała się w Wielką Sobotę, w bazylice mniejszej, adorując Chrystusa w symbolicznym Grobie. Następnie udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie proboszcz o. Bogusław Augustowski poświęcił uczestnikom spotkania pokarmy na stół wielkanocny. W miłym przedświątecznym nastroju składaliśmy sobie życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Walne Zebranie dotyczące sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wspólnota „Nadzieja” spotkała się jak w każdym miesiącu na Mszy św. Przed Liturgią został odczytany tekst z Katechizmu Kościoła katolickiego nt. wiary w Jedynego Boga. Mszę św. koncelebrowaną sprawował opiekun duchowy wspólnoty o. Łukasz Wójcik. Kazanie do wiernych skierował proboszcz o. Bogusław Augustowski.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja” - luty 2013

Wspólnotową Mszą św. rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Przed Mszą św. wysłuchaliśmy tekstu z Katechizmu Kościoła katolickiego - „Człowiek odpowiada Bogu”. Tekst ukazywał, że Bóg przemawia do ludzi jak do przyjaciół, a odpowiedzią na to zaproszenie jest wiara, przez którą człowiek poddaje Bogu swój rozum i wolę, czyli wg. Pisma świętego człowiek odpowiada Bogu „posłuszeństwem wiary”.

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Zespole Szkół w Tuchowie

Stowarzyszenie „Nadzieja” gościło w Zespole Szkół w Tuchowie na zaproszenie dyrekcji szkoły. W tradycyjną zabawę noworoczną zaangażowali się uczniowie wraz z wychowawcami. Podopieczni stowarzyszenia wesoło bawili się przy akompaniamencie zaproszonego zespołu muzycznego.

Spotkanie Stowarzyszenia „Nadzieja" - styczeń 2013

Spotkanie „Nadziei” rozpoczęło się Mszą św., a przed rozpoczęciem rozważaniem treści z Katechizmu Kościoła Katolickiego o pismach, które są zaliczane do zbioru Ksiąg świętych - o kanonie Pisma świętego, który składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg nowego Testamentu.

Bal Noworoczny Stowarzyszenia „Nadzieja”

Stowarzyszenie „Nadzieja” uczestniczyło w balu noworocznym na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół w Siedliskach. Spotkanie rozpoczęło się w kościele parafialnym w Siedliskach. Mszę św. koncelebrowaną sprawował i kazanie wygłosił proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla ks. Jan Wieciech. Kaznodzieja przypomniał, że przez chrzest zostaliśmy włączeni do Kościoła katolickiego, że wzrastamy w wierze, że w życiu zmagamy się z chorobami, problemami, niepełnosprawnością, ale Jezus nas prowadzi do nieba, gdzie nie będzie już chorób, zmartwień. Ksiądz proboszcz zwrócił uwagę, jak wielkim darem jest, że Stowarzyszenie „Nadzieja” jest otoczone duchową pomocą zgromadzenia redemptorystów. Życzył wszystkim członkom stowarzyszenia radości i błogosławieństwa Bożego w nowym roku, który rozpoczęliśmy. Oprawę liturgii uświetniła Orkiestra Parafialna pod dyrekcją pana Bogdana Stefana.

W Tuchowie


chwilowka