Piknik w Rzepienniku Strzyżewskim

Członkowie Stowarzyszenia ,,Nadzieja” uczestniczyli w Pikniku charytatywnym w Rzepienniku Strzyżewskim na zaproszenie Stowarzyszenia ,,Wszystkie Dzieci Nasze Są” działającego w Olszynach. Program obfity w atrakcje sprzyjał radości obecnych dzieci. Dziękujemy za zaproszenie.

Wspólne spotkanie na Eucharystii podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Wspólne spotkanie na Eucharystii podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Dziedziniec klasztorny przy bazylice mniejszej wypełnił się osobami niepełnosprawnymi, starszymi, które przybyły ze swoimi opiekunami do Matki Bożej Tuchowskiej. Hasło tego dnia brzmiało: ,,Nawracajmy się do umiłowania krzyża”. Kazanie do wiernych skierował ks. inf. Władysław Kostrzewa, w którym przytaczając słowa pieśni ,,Ty coś w Tuchowie tron sobie obrała…”, zwrócił uwagę na obecność Maryi w naszym życiu, w naszych troskach, zmaganiach z chorobą. Dzielił się świadectwami osób, które mimo swego cierpienia potrafiły być radosne. Chorzy zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem i umocnieni duchowo powrócili do swych domów, ośrodków pomocy.

Podaruj odrobinę czasu

Podaruj odrobinę czasu

Na działce Stowarzyszenia ,,Nadzieja” odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem: ,,Podaruj odrobinę czasu”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną w plenerze przez o. Karola Barnasia. W służbie liturgicznej ołtarza uczestniczyli bracia klerycy WSD Redemptorystów, wolontariusze świeccy i podopieczni stowarzyszenia. Oprawę muzyczno – wokalną zapewniał zespół ,, Pokolenia”. Kazanie w formie dialogu do zgromadzonych osób niepełnosprawnych, ich rodziców i przybyłych przyjaciół skierował o. Karol, przybliżając w nim fakty z życia Pana Jezusa, z Jego działalności wśród ludzi.

Figurka Dzieciątka Jezus

Figurka Dzieciątka Jezus

Do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej przybyli podopieczni Stowarzyszenia ,,Nadzieja” z rodzicami. Grupa przybyła z figurką Dzieciątka Jezus. Na grupę z niesioną figurką przed głównym wejściem do świątyni czekał proboszcz o. Bogusław Augustowski i o. Karol Barnaś. Rozpoczęło się nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, któremu przewodniczyli bracia klerycy, a następnie o. Karol Barnaś odprawił Mszę św. i skierował do wiernych kazanie. Liturgię uświetniał zespół ,, Pokolenia”. Figurka Dzieciątka Jezus powędrowała z powrotem do podopiecznych: Jadzi i Pawła, by za dwa dni zawitać u podopiecznego Jasia i potem do kolejno zgłaszających się podopiecznych. Pragniemy w ten sposób dziękować Jezusowi za liczne łaski i prosić o nie. Pragniemy, by Boskie Dzieciątko Jezus przymnażało nam wiary, nadziei i miłości, umacniało w trudnościach, dodawało siły i błogosławiło w zamierzonych planach.

Spotkanie 1 czerwca 2015

Spotkanie podopiecznych stowarzyszenia na działce stowarzyszenia przy ul. Nadziei z okazji Dnia Dziecka. Na spotkanie przybyły siostry Józefitki z figurką Dzieciątka Jezus. Wspólne spotkanie przebiegało w atmosferze radości.

Tuchowska Majówka dla Matki 2015

W amfiteatrze Domu Kultury w Tuchowie odbyła się Tuchowska Majówka dla Matki. Akcję charytatywną zaszczyciły swą obecnością osoby konsekrowane z racji trwającego Roku Życia Konsekrowanego. Osoby reprezentujące zakon Sióstr Józefitek, Służebniczek, Sług Jezusa z Burzyna, Redemptorystów i Franciszkanów z Zakliczyna – dzieliły się z uczestnikami świadectwem swego powołania. W programie wystąpiły dzieci z tuchowskich przedszkoli, formacje taneczne i wokalne z Domu Kultury, Studio Baletu i Tańca w Tuchowie, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej. Wieczorem uczestnicy odśpiewali Litanię Loretańską. Były liczne atrakcje: losowanie nagród, pokazy strażackie, jazda na kucyku, rodzinna zabawa, konkursy, gry, zabawy, animacje plastyczne. Była Tuchowska kiełbasa z grilla, potrawy regionalne, ciasta domowego wypieku. Dochód z akcji wspomógł finansowo Stowarzyszenie ,, Nadzieja” i Caritas.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom: organizatorom, wykonawcom, sponsorom.

Pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej

Członkowie Stowarzyszenia ,,Nadzieja”, podopieczni DPJ z siostrami Józefitkami i Zespół ,,Pokolenia” udali się z przed tuchowskiego Sanktuarium w święto NMP Matki Kościoła na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Obecni byli ojcowie redemptoryści: o. Adam Kośla i o. Karol Barnaś, klerycy WSD i wolontariusze świeccy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Dariusz Borek Karmelita, koncelebrowali ojcowie Redemptoryści, proboszcz i księża jodłowskiej parafii. Oprawę wokalno – instrumentalną liturgii zapewniał Zespół ,, Pokolenia” z parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie.

Spotkanie 19 maja 2015

Wspólnota ,,Nadzieja” oraz osoby chętne z naszej parafii spotkali się, by odśpiewać Litanię Loretańską na działce przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej. Modlitwie przewodniczyli Klerycy WSD Redemptorystów. Był też czas na wspólne spotkanie.

Wyjazd integracyjny w Bieszczady

60 – osobowa grupa (podopieczni Stowarzyszenia ,, Nadzieja” z rodzicami i wolontariuszami) przebywała w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach. Pobyt był niezwykle interesujący. Uczestnicy mieli możliwość przemyślenia istotnych spraw, wyciszenia się, zatrzymania się w wirze dnia codziennego, oderwania się od szarej rzeczywistości. Na terenie ośrodka zwiedziliśmy piękny Ogród Biblijny i Centrum Kultury Ekumenicznej. Było miłe spotkanie w kawiarni ,,U Świętego Franciszka”, gdzie znajduje się figura świętego z eksponatami zwierząt i ptaków. Atrakcją było małe ZOO, jazda konna i wspólne ognisko. Zwiedzaliśmy Centrum Promocji Obszarów Natura 2000, gdzie zgromadzono liczne gatunki zwierząt żyjących w Bieszczadach, można było obejrzeć film lub slajdy o tym regionie.

Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych w Karwodrzy

Podopieczni ,,Nadziei” uczęszczający na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej, oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w Spotkaniu Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych w Karwodrzy. Były liczne atrakcje. Spotkanie odbywało się w ramach Małopolskich Dni Niepełnosprawnych – Subregion Tarnowski.

W Tuchowie


chwilowka