Majówka na działce „ Nadziei”.

włącz .

Majówka na działce „ Nadziei”.

Wieczorem na działce przy figurze Matki Bożej Fatimskiej zebrali się chętni parafianie i członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja”, aby uwielbiać Maryję śpiewem Litanii Loretańskiej. Modlitwie przewodniczył proboszcz o. Bogusław Augustowski i klerycy WSD. Ciepły majowy wieczór był okazją do miłego spotkania, wspólnych rozmów i śpiewu maryjnych pieśni.

Pielgrzymka do Zabawy do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny

włącz .

Pielgrzymka do Zabawy do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny

Udaliśmy się autokarem do Sanktuarium bł. Karoliny. W tym roku obchodzimy 30 rocznicę Jej beatyfikacji, więc pragnęliśmy odwiedzić miejsca z Nią związane. W kościele p.w. Trójcy Świętej, gdzie pod ołtarzem znajdują się Jej doczesne szczątki uczestniczyliśmy w majowym nabożeństwie i niedzielnej Mszy św. Po modlitwie pojechaliśmy się do Wał Rudy do muzeum znajdującego się w Jej rodzinnym domu, a po odpoczynku chętni poszli szlakiem męczeństwa Karoliny. Niektórzy dotarli do końca, czyli miejsca upamiętniającego śmierć bł. Karoliny w wałrudzkim lesie. Wiele osób oglądało film pt. „ Zerwany kłos” , więc warto było dzięki tej pielgrzymce zatrzymać się i rozważyć fakty z życia dziewczyny, męczennicy, która żyła w bliskich nam stronach, a dziś oręduje za nami w niebie.

Pielgrzymka do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej

włącz .

Chętni członkowie Stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyli w Mszy św. w Jodłowej, którą poprzedziła comiesięczna Droga Betlejemska ( wokalne rozważanie życia Dzieciątka Jezus ). Na Mszę św. przybyły siostry karmelitanki z Krakowa opiekujące się figurką Dzieciątka Jezus w klasztornej kaplicy i prowadzące przedszkole. Siostry prosząc o modlitwę i wsparcie dla rozbudowy przedszkola opowiedziały o swej posłudze zakonnej, o radości, którą im daje praca z najmłodszymi, ale i o problemach wychowawczych i zagrożeniach, które mogą spotkać dzieci.

Nasza pielgrzymka, była podziękowaniem Dzieciątku Bożemu za opiekę. Stowarzyszenie nasze posiada kopię figury Dzieciątka Jezus i otacza Je troską, oraz czcią. Podopieczni chętnie zabierają Dzieciątko na kilka dni do swych domów, by powierzać Jezusowi swe troski.

Spotkanie „Nadziei”

włącz .

Msza św. i zebranie rodziców.

Wolontariusze prowadzą zajęcia z podopiecznymi.

Zebranie Walne sprawozdawczo-wyborcze

włącz .

Na następną 3 – letnią kadencję drogą głosowania wybrano Zarząd:

  • prezes – Marian Gut
  • vice prezes – Maria Tyrka
  • sekretarz – Grażyna Gut
  • skarbnik – Bogumiła Skultecka
  • członek – Dorota Cich
  • członek – Krystyna Piktas
  • członek – Józef Średniawa

Rozważania Drogi Krzyżowej

włącz .

Rozważania Drogi Krzyżowej

Stowarzyszenie „ Nadzieja” prowadzi rozważania Drogi Krzyżowej. Modlitwie przewodniczy ojciec proboszcz Bogusław Augustowski.

Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe stowarzyszenia za rok 2016

włącz .

Walne Zebranie podsumowujące sprawy finansowe stowarzyszenia za rok 2016

Spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ojca proboszcza Bogusława Augustowskiego. Umocnieni duchowo udaliśmy się do sali parafialnej i po powitaniu przez o. Piotra Kurciusa opiekuna duchowego wspólnoty podzieliliśmy się na grupy. Podopieczni pozostali na zajęciach prowadzonych przez kleryków WSD i wolontariuszy świeckich. Rodzice w tym czasie uczestniczyli w Walnym Zebraniu podsumowującym sprawy finansowe stowarzyszenia za rok 2016.

Światowe Dni Chorego

włącz .

Członkowie stowarzyszenia „ Nadzieja” uczestniczyli w Mszy św. z okazji Światowego Dnia Chorego. Celem Światowego Dnia Chorego jest objęcie modlitwą cierpiących duchowo i fizycznie, oraz zwrócenie uwagi świata na potrzeby chorych. Koncelebrowaną Mszę św. sprawował o. proboszcz Bogusław Augustowski, który skierował kazanie do licznie przybyłych chorych z opiekunami. Nawiązując do objawień Matki Bożej w Lourdes, oraz do Ewangelii – Gody w Kanie Galilejskiej, a także do znaczenia miejsca, w którym znajdujemy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej, kaznodzieja podkreślał rolę Maryi w tych miejscach, Maryi, która przede wszystkim zawierzyła posłusznie, z pokorą Słowu Bożemu.

Spotkanie z podopiecznymi ŚDS w Nowodworzu

włącz .

Spotkanie z podopiecznymi ŚDS w Nowodworzu

Stowarzyszenie „Nadzieja” spotkało się z podopiecznymi ŚDS w Nowodworzu na zaproszenie dyr. Marty Jamrozik i terapeutki Elżbiety Ciochoń. Uczestnicy ŚDS przedstawili sztukę pt. „ Kopciuszek”. Widzowie byli zachwyceni grą aktorów, którzy bardzo wczuwali się w swe role i włożyli w nią wiele pracy. Była też wesoła zabawa, słodki poczęstunek i okazja do rozmów. Dziękujemy osobom zaangażowanym w to miłe spotkanie.

Bal Noworoczny w Siedliskach 2017

włącz .

Bal Noworoczny w Siedliskach 2017

Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” z rodzicami i wolontariuszami przybyli do Zespołu Szkół w Siedliskach na zaproszenie dyrekcji szkoły. Tradycyjny bal noworoczny przygotowało grono pedagogiczne i uczniowie. Zatroszczono się o fundusze, by sprawić radość uczestnikom. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez księdza Jakuba, katechetę Parafii Chrystusa Króla w Siedliskach. W służbie liturgicznej ołtarza uczestniczyli klerycy WSD Redemptorystów z Tuchowa i wolontariusze świeccy angażujący się w działalność stowarzyszenia. W programie spotkania uczniowie szkoły przedstawili jasełka w wersji wokalno – muzycznej. Była radosna zabawa, smaczny poczęstunek i św. Mikołaj z prezentami. Na spotkanie przybył proboszcz parafii Siedliska, radna Rady Miejskiej w Tuchowie, przedstawicielka Stowarzyszenia Siedliskie Forum Rozwoju. Stowarzyszenie „ Nadzieja” dziękuje Pani dyrektor Lucynie Jamka, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły i uczniom za zorganizowanie tego miłego integracyjnego spotkania.

W Tuchowie


chwilowka