Podziękowanie Darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych

Stowarzyszenie „Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie Darczyńcom Świątecznych Kiermaszów Dobroczynnych organizowanych w szkołach na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus dla podopiecznych stowarzyszenia.

Mamy nadzieję w Stowarzyszeniu „ Nadzieja”, że dzięki otwartemu Sercu Darczyńców, dzięki dotacjom z źródeł państwowych ten ważny cel będzie w Tuchowie mógł być zrealizowany.

Z akcji charytatywnych organizowanych w szkołach otrzymaliśmy 11.265,22 zł.

Bal noworoczny w Szkole Podstawowej w Siedliskach

12 stycznia 2019 roku Stowarzyszenie „ Nadzieja” z Tuchowa przybyło na zaproszenie Dyrekcji do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Tuchowskich. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w intencji stowarzyszenia i darczyńców sprawowaną przez proboszcza Parafii Chrystusa Króla w Siedliskach. Ksiądz Proboszcz skierował do uczestników homilię, w której podkreślał jak wielką miłością darzy nas Bóg przyjmując postać Dzieciątka, które przychodzi niosąc pokój , miłość i nadzieję, które przychodzi także przez oddane serca wielu osób, do tych, którzy potrzebują pomocy. Liturgię ubogacali wokalno – muzycznie uczniowie i absolwenci szkoły.

Drodzy Darczyńcy Drugiego Balu Charytatywnego

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie składam serdeczne podziękowanie za okazane Wielkie Serce podczas Drugiego Balu Charytatywnego na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Tuchowie.

Stowarzyszenie uzyskało na ten ważny cel kwotę 49.500 złotych. Środki zostały przelane na konto inwestycyjne stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy Ofiarodawcom za wielki gest dobroci.

Prezes Stowarzyszenia Nadzieja – Marian Gut

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowanie Osobom organizującym i współorganizującym w szkołach dobroczynne świąteczne akcje charytatywne na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo - Mieszkalnego im. Dzieciątka Jezus dla podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja”.

Dziękujemy za poświęcony czas, zdolności i wielkie zaangażowanie. Wdzięczność kierujemy w stronę Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Uczniów Szkół w: Tuchowie, Piotrkowicach, Łowczowie, Siedliskach i Burzynie. Dziękujemy Nieformalnej Grupie Dorosłych Wolontariuszy za zaangażowanie.

Wszystkim Darczyńcom wspomagającym to dzieło z serca dziękujemy.

Życzymy radości płynącej od Dzieciątka Jezus i wszelkiej pomyślności w 2019.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” – prezes Marian Gut

Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Okazjonalne spotkanie Stowarzyszenia „ Nadzieja” z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą św. pod przewodnictwem opiekuna duchowego grupy w przypadającą III Niedzielę Adwentu – Niedzielę Gaudete. Wygłoszone kazanie skłoniło wiernych do refleksji nad właściwym przeżywaniem radości. Katolik nie przeżywa radości w odosobnieniu, lecz dzieli się nią z bliźnimi na różne sposoby. Kaznodzieja zwracał uwagę wiernych na Adhortację Apostolską Ojca Świętego Franciszka: Gaudete et exsultate – O radości w dążeniu do bycia świętymi. Druga część spotkania odbywała się w klasztornej sali pielgrzyma, gdzie dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie nawzajem życzenia. Podopiecznych odwiedził św. Mikołaj sprawiając im ogromną radość. Dziękujemy darczyńcom za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Podziękowania 2018

Podziękowania

Galeria zdjęć

Drugi Bal Charytatywny na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Tuchowie zobacz galerię

Spotkanie 18 11 2018

Spotkanie 18 11 2018

Spotkanie „ Nadziei” rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą św. pod przewodnictwem o. Adama Kośli w intencji wspólnoty, darczyńców i zmarłych członków wspólnoty. W tę niedzielę przypadał Światowy Dzień Ubogich i Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego. Kazanie do wiernych skierował o. Artur Pruś wyjaśniając, że należy dzielić się pomocą z ubogimi. Pomoc ta może być różna, gdyż ubogim nie zawsze jest człowiek biedny materialnie, może to być człowiek biedny duchowo, odrzucony z różnych powodów, zagubiony, nie znający Boga. Misjonarze ze Zgromadzenia Redemptorystów niosą pomoc właśnie tym zagubionym duchowo, głosząc Słowo Boże, niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebują w tym osobom niepełnosprawnym ze wspólnoty „ Nadzieja”. Spotkanie ogólne odbywało się w klasztornej sali parafialnej i następnie w grupach: podopieczni stowarzyszenia zostali otoczeni opieką wolontariuszy, wykonując prace manualne, a rodzice w tym czasie mogli odbyć zebranie stowarzyszenia. Wspólnota „ Nadzieja” rozpoczęła 27 rok działalności. Pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie 1991 roku, a od 1992 roku działa prawnie zarejestrowane stowarzyszenie.

Spotkanie 21 10 2018

Spotkanie 21 10 2018

Podopieczni Stowarzyszenia „ Nadzieja” z rodzicami i wolontariuszami przybyli na Mszę św. do bazyliki po wakacyjnej przerwie. Koncelebrowaną Mszę św. sprawował opiekun duchowy wspólnoty. Uczestnicy zostali umocnieni Słowem Bożym o tym co w życiu jest najważniejsze. Nie bogactwo, znaczenie, lecz miłość i służba drugiemu człowiekowi, oraz właściwe przygotowanie na spotkanie z Bogiem to czynniki znaczące w życiu człowieka – kontynuował kaznodzieja. Następnie spotkanie miało miejsce w jadalni pielgrzyma i upływało w miłej rodzinnej atmosferze. Rodzice mieli okazję do wspólnych rozmów, a podopieczni pod kierunkiem wolontariuszy duchownych i świeckich wykonywali obrazki jesienne.

Drugi Bal Charytatywny na rzecz budowy Ośrodka Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Tuchowie

Dnia 20 października 2018 r odbył się Drugi Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie na budowę oczekiwanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Nadzieja” w Tuchowie Ośrodka Opiekuńczo - Mieszkalnego. Stowarzyszenie działa w Tuchowie od 26 lat obejmując obecnie opieką 49 podopiecznych. Oczekiwany budynek zabezpieczałby bieżące potrzeby podopiecznych w zakresie rehabilitacji, opieki, oraz spełniałby zadania opiekuńczo – mieszkalne czasowe lub stałe dla osób pozbawionych rodziców.

Tegoroczny Drugi Bal Charytatywny odbywał się w „ Domu na Słonej Górze” w Porębie Radlnej.

Wydarzenie Patronatem Honorowym objęli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś i Prowincjał Redemptorystów o. Janusz Sok.

Z kolei Patronat Medialny zapewnili: RDN Małopolska, Telewizja ZVAMI, Niezależny Serwis Informacyjny KADR, TEMI, Gość Niedzielny, Kurier Tuchowski, Tuchowskie Wieści.

Głównym Partnerem wydarzenia było Województwo Małopolskie. Partnerami byli także: SPAR, KONSTRUKTOR, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, UPM SERVICE, Alarm – 24.pl, Drukarnia - Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.

Dziękujemy!

Składamy serdeczne podziękowanie Przedsiębiorcom lokalnych firm, którzy wsparli organizację wydarzenia własnymi wyrobami, a są to:

  • Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski „ Sajdak” Sp. j. – Tuchów
  • Firma Bogoni – specjaliści od serowych kulek Marek Wołkowicz – Bogoniowice
  • Piekarnia „ Anka” Anna Znamirowska – Bogoniowice
  • Piekarnia Ewy i Andrzeja Więcek – Tuchów
  • Piekarnia Celiny i Jana Starostków – Łękawica
  • Winnica MANRU Marka Zwolenika – Kąśna Dolna

Na wydarzenie, któremu przyświeca zaszczytny cel przybyło szerokie grono darczyńców, wielu także łączyło się z nami duchowo. Bal prowadzili pani Monika Faron - Miśtak i pan Rafał Huszno. Muzykę zapewniał zespół KDA. W programie wystąpiła Grupa Tańca Współczesnego Mikatan z Tarnowa - Mościc i Grupa „ Trubadur” z Zakładu Karnego z Tarnowa – Mościc. Pracownia Florystyczno – Dekoratorska „ Miodunkowe Studio” zapewniła z kolei piękny jesienny wystrój sali i otoczenia.

Podczas Drugiego Balu charytatywnego odbywała się aukcja podarowanych prac artystycznych i innych wartościowych przedmiotów. Wszystkim artystom, oraz osobom, które podarowały swoje dzieła na licytację, składamy serdeczne podziękowania.

Stowarzyszenie „ Nadzieja” w sposób szczególny dziękuje osobom, które ofiarnie zaangażowały się w organizację balu poświęcając swój czas. Podziękowania kierujemy również w stronę Państwa Kubisztalów - właścicieli „Domu na Słonej Górze” w Porębie Radlnej.

Dziękujemy Darczyńcom o szeroko otwartym sercu, którzy tak licznie odpowiedzieli na naszą prośbę i wsparli stowarzyszenie w tej charytatywnej akcji. Akcja jeszcze trwa, po jej zakończeniu podamy do wiadomości Państwa uzyskane kwoty.

Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja” – Marian Gut

W Tuchowie


chwilowka