Piękne dni wspólnej radości

włącz .

W dniach 11 - 13 czerwca 2021 roku 50 osobowa grupa uczestników Stowarzyszenia „ Nadzieja” przebywała na wyjeździe integracyjnym w Piwnicznej Zdroju w Ośrodku Rekolekcyjno – Misyjnym realizując zadanie pt. „Piękne dni wspólnej radości”.

25 rocznicy święceń kapłańskich o. Adama Kośli

włącz .

Na działce stowarzyszenia przy ul. Nadziei odbyło się wyjątkowe spotkanie z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich o. Adama Kośli – opiekuna duchowego wspólnoty.

Było to radosne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, z Ojcem Jubilatem i z sobą nawzajem już w szerszym gronie. Mszę św. sprawował o. Adam, który skierował do obecnych kazanie o Trójcy Świętej. Niezgłębiona ludzkim rozumem prawda jest objawiona przez Boga w Jezusie Chrystusie – tłumaczył o. Adam. Duch Święty obdarza nas Darami, jest naszym Pocieszycielem. W tym dniu obchodzone było wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, która obdarzała wszystkich uśmiechem, promując ewangelię uśmiechu. Kaznodzieja podkreślał jak wielkie znaczenie ma uśmiech, którym powinniśmy się nawzajem obdarzać. Ten prosty gest tak bardzo łączy człowieka z człowiekiem.

Dom NADZIEI dla osób niepełnosprawnych

włącz .

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie potrzebuje dla podopiecznych Domu „Nadziei”.

Dom zapewni osobom z niepełnosprawnościami godne warunki rozwoju i rehabilitacji.

Dom posiadał będzie świetlicę, salę do organizowania spotkań dla wszystkich członków stowarzyszenia, biuro bardzo potrzebne do prowadzenia działalności stowarzyszenia, pomieszczenia rehabilitacyjne, kaplicę i inne niezbędne pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Link do serwisu zrzutka.pl: rzuć groszem dla Nadzieji.

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda online z „Nadzieją” w Tuchowie

włącz .

Dnia 6 maja 2021 r w Domu Zakonnym Redemptorystów w Tuchowie miało miejsce spotkanie online przedstawicieli Stowarzyszenia „ Nadzieja” z Panią Prezydentową.

Miłe spotkanie dotyczyło działalności Stowarzyszenia „ Nadzieja” pomagającego osobom niepełnosprawnym. Przedstawiciele stowarzyszenia dzielili się z Pierwszą Damą RP swymi osiągnięciami i planami przyszłościowymi dla dobra podopiecznych. Ze strony stowarzyszenia w spotkaniu udział wzięli: prezes, wice - prezes, sekretarz, oraz osoby duchowne reprezentujące Zgromadzenie Redemptorystów z inicjatywy, którego stowarzyszenie powstało.

Wielkanoc 2021

włącz .

W imieniu Stowarzyszenia „Nadzieja” - prezes Marian Gut

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” składa serdeczne podziękowanie osobom, które dokonały wpłat 1% w rozliczeniach podatkowych za 2019 rok. Zwraca się także z prośbą o tę pomoc w rozliczeniach za 2020 rok.

Życzenia

włącz .

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” życzymy naszym Podopiecznym z Rodzinami prawdziwej radości, niech Boże Dziecię błogosławi i umacnia w tym co boli, co sprawia wszelki niepokój i obawę, daje otuchę i prawdziwą nadzieję.

Wolontariuszom duchownym i świeckim życzymy, by ofiarowana służba drugiemu człowiekowi przynosiła radość tym, którzy czekają na każdy gest dobroci. By Maleńka Miłość z betlejemskiego żłóbka była inspiracją do poszerzania wspólnoty, do nowych działań. Przyjaciołom, Darczyńcom życzymy wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Życzymy, bliskości wzajemnej, bezpiecznego dojścia do pragnień, założonych celów - po śladach Dzieciątka z Betlejem.

Prezes Marian Gut

Wizyta Św. Mikołaja

włącz .

Do podopiecznych Stowarzyszenia „ Nadzieja” przybył św. Mikołaj. Tą miłą akcję p.n. „ Mikołaj z Miry, biskup i święty kościoła” zorganizowali wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem „Nadzieja”. Z inicjatywą zadania wyszli klerycy WSD Redemptorystów w Tuchowie, którzy przy aprobacie władz seminaryjnych i stowarzyszenia przystąpili do akcji, sprawiając wielką radość osobom niepełnosprawnym, którzy przez czas pandemii w większości przypadków muszą przebywać w izolacji w domach. Ze względu na stan epidemiologiczny członkowie stowarzyszenia nie mogą uczestniczyć w spotykaniach zwyczajnych i okazjonalnych. W związku z tym, że nie można zorganizować tradycyjnego uroczystego spotkania opłatkowego z przybyciem Św. Mikołaja, ten sposób odwiedzin miał wyjątkowe znaczenie. Akcja wymagała dostosowania się do wymogów sanitarnych, więc zastosowano wszelkie środki ostrożności z tym związane. Dla obu stron spotkanie miało szczególny wyraz dobroci i radości. Osoby niepełnosprawne widząc Św. Mikołaja z towarzyszącymi wolontariuszkami nie ukrywały wzruszenia, a i ich rodzice cieszyli się, że ich dzieci uśmiechają się. Ofiarowane prezenty były miłą niespodzianką – dziękujemy Darczyńcom.

Msza św. w intencji Stowarzyszenia „Nadzieja”

włącz .

W trzecią niedzielę miesiąca w bazylice została odprawiona koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem o. Józefa Grzywacza w intencji Stowarzyszenia „ Nadzieja” – podopiecznych, rodziców, wolontariuszy, darczyńców, za zmarłych członków i o ustanie pandemii. Przed Mszą świętą klerycy WSD Redemptorystów przybliżyli wiernym misyjne dzieła pomocy prowadzone przez redemptorystów, w związku z przypadającym Światowym Dniem Ubogich pod hasłem „ Wyciągnij rękę do ubogiego”. Ojciec Adam Kośla – opiekun wspólnoty skierował kazanie do wiernych na temat Ewangelii św. – Przypowieść o talentach. Mieliśmy okazję przemyśleć: Czy doceniamy darowane nam przez Boga talenty, czy pomnażamy je i jak nimi dzielimy się. Na koniec liturgii duchowni wraz z wiernymi zawierzyli Matce Bożej Tuchowskiej sprawy powołań do zgromadzenia Redemptorystów.

Msza św. w intencji wspólnoty i darczyńców

włącz .

Wspólnota „ Nadzieja” uczestniczyła w koncelebrowanej Mszy św. w intencji wspólnoty i darczyńców. Kazanie do wiernych skierował przełożony domu zakonnego redemptorystów o Witold Radowski.

Razem bardziej szczęśliwi

włącz .

Grupa podopiecznych stowarzyszenia ze swymi rodzicami, rodzeństwem i wolontariuszami przebywała na wyjeździe integracyjnym, realizując zadanie publiczne p.n. „ Razem bardziej szczęśliwi”.

W Tuchowie


chwilowka