Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja” na działce.

włącz .

Celem spotkania była wspólna integracja połączona z terapią zajęciową na temat różnego rodzaju uzależnień, aktualnych w dzisiejszym świecie. Spotkanie pt. „ Słońce twej miłości niech ogrzeje brata” odbywało się w miłej i serdecznej atmosferze przy ciepłej jesiennej pogodzie. Terapeutka prowadząca spotkanie zapoznała uczestników z zagrożeniami wynikającymi z problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów, internetu, telefonu komórkowego, hazardu, gier komputerowych, przemocy itp. Terapeutka ukazała też problem depresji związanej z pandemią koronawirusa. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie można szukać pomocy w przypadku zaistniałych problemów, otrzymali też materiały informacyjne, ulotki. Terapeutka poinformowała, że GKRPA w Tuchowie wspiera, wspomaga i działa na rzecz przemocy w rodzinie i rozwiązuje wiele problemów omawianych na obecnym spotkaniu. Sprawy te rozwiązują też inne placówki w Tuchowie i Tarnowie.

W myśl hasła spotkania: „ Słońce twej miłości niech ogrzeje brata” czyniono refleksje nad możliwościami pomocy także tym, którzy może żyją obok nas i zmagają się z takimi problemami, że nie należy przechodzić obojętnie, ale umiejętnie pomagać. W Stowarzyszeniu „ Nadzieja” istnieją problemy , które wymagają zdrowego , rozsądnego działania w codziennym pokonywaniu trudności związanych z niepełnosprawnością podopiecznych. Jest tu duże narażenie na załamanie psychiczne szczególnie rodziców wychowujących dzieci upośledzone fizycznie lub umysłowo. Wiele osób mogłoby szukać rzekomego rozwiązania problemu w np. w alkoholu. Przebywanie w grupie, gdzie istnieje troska o trzeźwość, ukazujemy, że można wspólnie spędzać czas w abstynencji i radośnie go przeżywać, że należy służyć swemu dziecku pomocą, która jest możliwa przede wszystkim w trzeźwości. Dzięki dotacji z GKRPA Stowarzyszenie „ Nadzieja” mogło zapewnić uczestnikom catering, artykuły spożywcze, przybory na zajęcia, oraz nagrody i dyplomy dla podopiecznych stowarzyszenia. Dziękujemy!

W Tuchowie


chwilowka