Spotkanie Wspólnoty „Nadzieja” na Wielkim Odpuście Tuchowskim

Osoby niepełnosprawne, seniorzy pielgrzymowali do tronu Matki Bożej Tuchowskiej w uroczystość wspomnienia Matki Bożej Tuchowskiej – 2 lipca. Sumie odpustowej przewodniczył JE. Ks. Bp. Andrzej Jeż. Na wstępie proboszcz Parafii NNMP w Tuchowie powitał licznie przybyłych pielgrzymów, podkreślając, że winniśmy Bogu dziękczynienie za ocalenie w ciężkim czasie pandemii. Hasło przewodnie każdego dnia odpustu brzmiało: „ Zgromadzeni z Matką Bożą Tuchowską na Eucharystii ”, a tego dnia: „ Przystąpię do ołtarza Bożego”. Ks. biskup w kazaniu podkreślał znaczenie Mszy św., że od nas samych zależy jej przeżywanie. Zwracał też uwagę wiernych na problem grzechu, który jest tragedią dla człowieka, a różnie jest interpretowany. Jako wierni – kontynuował, mamy wielki dar modlitwy Kościoła za nas. Jesteśmy otoczeni modlitwą za siebie nawzajem, ale też modli się za nas całe niebo. Kaznodzieja podkreślał, że należy naśladować Maryję, która była wzorem życia eucharystycznego. Po Mszy św. chorzy wielbili Jezusa w adoracji. Podczas tej uroczystej sumy nastąpiło błogosławieństwo złotej korony, kuli i krzyża, które będą umieszczone na wieży bazyliki. Chorzy umocnieni Eucharystią, pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem i zawierzeniem Najświętszemu Sercu Jezusa wrócili do swych domów.

W czasie trwającego odpustu ustawione były liczne kramy. Na jednym ze stoisk odbywała się loteria fantowa p.n. „ Radość Serca” wspomagająca Stowarzyszenie „ Nadzieja”. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za otwarte serce na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dziękujemy za udział w loterii, a także szkołom i indywidualnym darczyńcom za podarowanie atrakcyjnych przedmiotów na loterię. Jesteśmy wdzięczni władzom Domu Zakonnego Redemptorystów za możliwość zorganizowania tej akcji charytatywnej, oraz za zaangażowanie kleryków WSD i wolontariuszy świeckich.

Wszystkich Darczyńców polecamy opiece Matki Bożej Tuchowskiej.

W Tuchowie


chwilowka