25 rocznicy święceń kapłańskich o. Adama Kośli

Na działce stowarzyszenia przy ul. Nadziei odbyło się wyjątkowe spotkanie z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich o. Adama Kośli – opiekuna duchowego wspólnoty.

Było to radosne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, z Ojcem Jubilatem i z sobą nawzajem już w szerszym gronie. Mszę św. sprawował o. Adam, który skierował do obecnych kazanie o Trójcy Świętej. Niezgłębiona ludzkim rozumem prawda jest objawiona przez Boga w Jezusie Chrystusie – tłumaczył o. Adam. Duch Święty obdarza nas Darami, jest naszym Pocieszycielem. W tym dniu obchodzone było wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, która obdarzała wszystkich uśmiechem, promując ewangelię uśmiechu. Kaznodzieja podkreślał jak wielkie znaczenie ma uśmiech, którym powinniśmy się nawzajem obdarzać. Ten prosty gest tak bardzo łączy człowieka z człowiekiem.

Delegacja „ Nadziei” złożyła Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia. Były słowa wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa ojca Adama i wdzięczności kapłanowi za otwartość i zaangażowanie w działalność stowarzyszenia. Wspominaliśmy czas, w którym u początku powstania stowarzyszenia zapamiętaliśmy br. Adama, wtedy kleryka WSD Redemptorystów – wolontariusza duchownego „ Nadziei”. Potem 18 letni czas pobytu ojca na misji w Boliwi, kiedy to pamiętał o „ Nadziei” przez korespondencję, odwiedziny, modlitwę. Obecnie po powrocie do Polski, do tuchowskiego Domu Zakonnego - o. Adam znów jest z „ Nadzieją”. W tym dniu przekazaliśmy też na ręce o. Adama - prefekta WSD Redemptorystów List gratulacyjny z okazji 100 – lecia tuchowskiego WSD. Nasza Wspólnota Nadzieja” doświadcza wiele dobra od WSD. Klerycy w ciągu 30 letniej działalności naszej wspólnoty angażowali się i nadal to czynią, niosąc różnorodną pomoc osobom niepełnosprawnym. Obejmujemy ich naszą modlitwą i jesteśmy wdzięczni za liczne gesty dobroci. Po zakończeniu liturgii miała miejsce agapa. Wspólne spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze i pozostawiło miłe wspomnienia.

W Tuchowie


chwilowka