Dom NADZIEI dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie potrzebuje dla podopiecznych Domu „Nadziei”.

Dom zapewni osobom z niepełnosprawnościami godne warunki rozwoju i rehabilitacji.

Dom posiadał będzie świetlicę, salę do organizowania spotkań dla wszystkich członków stowarzyszenia, biuro bardzo potrzebne do prowadzenia działalności stowarzyszenia, pomieszczenia rehabilitacyjne, kaplicę i inne niezbędne pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Link do serwisu zrzutka.pl: rzuć groszem dla Nadzieji.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja” w Tuchowie działa już od 30 lat. Jego celem jest troska o osoby niepełnosprawne w naszej społeczności. W tym czasie organizowaliśmy grupowe wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne w różnych miejscach Polski, akcje charytatywne, spotkania w plenerze, ogniska oraz wyjazdy integracyjne. Towarzyszy nam wsparcie wolontariuszy oraz miejscowej wspólnoty redemptorystów.

Stowarzyszenie dzięki dobroci Darczyńców zebrało 200.000 zł. Mamy już również działkę budowlaną. Prosimy bardzo o pomoc byśmy mogli zebrać jeszcze 145.000 zł i zrealizować nasze marzenie.

Zamierzeniem stowarzyszenia była budowa dużego ośrodka zapewniającego podopiecznym sprawy bieżące i przyszłościowe, którego kosztorys wynosił 8 mln zł. Sumy tej stowarzyszenie nie jest w stanie zdobyć.

W związku z powstałą możliwością pomocy osobom niepełnosprawnym przez gminę na drodze projektu z funduszu solidarnościowego - Centra opiekuńczo mieszkalne, Urząd Miejski w Tuchowie czyni starania o dotację na budowę obiektu, tym samym pomagając Stowarzyszeniu „Nadzieja” w zakresie zapewnienia czasowej opieki całodobowej osobom niepełnosprawnym.

W Tuchowie


chwilowka